Updated 24. august 2015

PlayStation Vita-systemet klarer ikke innhente posisjonsdata, eller dataene er feil (3G)

Denne artikkelen forklarer hva du skal gjøre hvis du får problemer når du prøver å innhente posisjonsdata på PlayStation Vita-systemet (3G-/Wi-Fi-modell).

 
 

Slå på alle tilkoblingsmetoder

3G-/Wi-Fi-modellen innhenter posisjonsdata basert på data fra registrerte Wi-Fi-tilgangspunkter, GPS-satellitter og basestasjoner til mobiltelefoner (3G).

Siden forholdene som kreves for å innhente posisjonsdata er forskjellig for hver metode avhengig av omgivelsene, anbefales det generelt at du aktiverer alle tre metodene for å innhente mer nøyaktig informasjon. Sannsynligheten for å innhente posisjonsdata øker hvis PlayStation Vita-systemet kan koble til med alle tre metodene (Wi-Fi, GPS og 3G.)

  • Slå på mobilnettverkskommunikasjon (3G). Kontroller abonnementsbetingelsene for å sørge for at abonnementet ikke har utløpt.
  • Slå på Wi-Fi.
  • Ingen GPS-innstillinger kreves. (Det kreves omgivelser som det er enkelt å motta signaler i, for eksempel et område i friluft utenfor en bygning hvor forstyrrelsene er minimale.)

 
 

Sørg for å være i omgivelser du kan motta GPS-signaler i.

Kontroller dette i omgivelser som det er enkelt å motta signaler i, for eksempel et område i friluft utenfor en bygning hvor forstyrrelsene er minimale.

Når du først får innhentet posisjonsinformasjon, kan det ta flere minutter.

  • Avhengig av hvilket program du bruker, kan det hende du må oppdatere posisjonsdataene flere ganger. 
  • Når posisjonsdata er innhentet, er det enklere å innhente posisjonsdata senere. 
  • GPS-informasjon lagres uansett hvilket program som benyttes. 

Siden GPS-satellitten beregner hvor du er basert på PlayStation Vita-systemets tid (klokke), kan det hende systemet ikke klarer å innhente GPS-posisjonsdata hvis tiden ikke er riktig innstilt.

GPS-funksjonen er ikke avslått selv om du slår av mobilnettverkskommunikasjon.

Kontroller at du er koblet til Internett i et Wi-Fi-tjenesteområde

For å innhente posisjonsdata med Wi-Fi-informasjon må du ha en Internett-tilkobling i et Wi-Fi-tjenesteområde. (Hvis du er i tjenesteområdet, kan du koble til Internett ved hjelp av Wi-Fi eller 3G.)


http://www.skyhookwireless.com/location-technology/coverage.php


I adressefeltet kan du prøve å skrive inn et postnummer fra regionen som du ønsker å innhente posisjonsinformasjon i.

Du kan ikke innhente posisjonsdata utenfor tjenesteområdet.

Til Wi-Fi-posisjonering med posisjonsdatainformasjon bruker PlayStation Vita-systemet Skyhooks metode for å innhente posisjonsinformasjon når stedet du ønsker å innhente posisjonsinformasjon om, er utenfor tjenesteområdet.

Skyhooks Wi-Fi-posisjonstjeneste gjør at en posisjon kan innhentes ved å koble sammen tilgangspunkter og tilgangspunktposisjoner som er registrerte i Skyhooks database. Alle tilgangspunkter som har en kjent MAC-adresse, for eksempel en bolig, kan registreres i databasen.  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan tilgangspunkter registreres, kan du gå til Skyhooks nettsted.