Updated 6 maart 2017

PS4: Ondersteuning voor externe HDD

Als je PS4 onvoldoende ruimte op de HDD heeft om een game te installeren, kun je een externe HDD met USB-aansluiting gebruiken om meer opslagcapaciteit toe te voegen.

 
 

Je kunt games en add-ons rechtstreeks van de PlayStation℠Store downloaden naar de uitgebreide opslag en games van je PS4-systeemopslag verplaatsen naar je HDD.

Wat je nodig hebt op aan de slag te gaan

Als je een USB-opslagapparaat formatteert, kun je er applicaties op installeren en het apparaat als uitgebreide opslag gaan gebruiken. Je kunt ook applicaties verplaatsen van de PS4™-systeemopslag naar de uitgebreide opslag.

 1. PS4™-systeem
 • Het PS4™-systeem moet systeemsoftwareversie 4.50 of later hebben.
 1. Harde schijf met USB-aansluiting*
 • USB 3.0 of later
 • Capaciteit van minimaal 250 GB en maximaal 8 TB

Wat je op de geformatteerde HDD met USB-aansluiting kunt opslaan

 • Je kunt alleen applicaties en add-ons op de uitgebreide opslag installeren.
 • Ook kun je add-ons naar de uitgebreide opslag downloaden, zelfs als de desbetreffende applicatie op de systeemopslag is geïnstalleerd.
 • Updates worden gedownload naar de locatie waar de desbetreffende applicaties zijn geïnstalleerd.
 • Het is niet mogelijk om opgeslagen applicatiedata, thema's of screenshots/videoclips op de uitgebreide opslag op te slaan.

Waar je applicaties op de HDD met USB-aansluiting vindt

 • Applicaties die op de uitgebreide opslag zijn geïnstalleerd, worden op de normale manier in het contentgebied weergegeven.
 • Applicaties die op de uitgebreide opslag zijn geïnstalleerd, verdwijnen niet uit het contentgebied als je de verbinding met het apparaat voor uitgebreide opslag verbreekt.
 • Als de verbinding met de uitgebreide opslag is verbroken, wordt er een foutbericht weergegeven als je een applicatie opent die op de uitgebreide opslag is geïnstalleerd.

Belangrijke informatie over aansluiten

 • Je kunt slechts één apparaat voor uitgebreide opslag tegelijk gebruiken. Zelfs als je verbinding hebt met twee apparaten die zijn geformatteerd om als uitgebreide opslag te worden gebruikt, kan er slechts één dienstdoen als uitgebreide opslag.
 • Je kunt een tweede HDD aansluiten om met Mediaspeler te gebruiken, maar je kunt geen twee HDD's aansluiten voor games, apps en add-ons.
 • Verbinding via een USB-hub wordt niet ondersteund. Je moet een rechtstreekse verbinding tussen je USB-opslagapparaat en PS4-systeem tot stand brengen.
 • Zorg dat je de verbinding niet verbreekt of de PS4 in de rustmodus zet tijdens het afsluiten.

Hoe je de HDD met USB-aansluiting als uitgebreide opslag formatteert

 1. Ga naar   [Instellingen] > [Apparaten] > [USB-opslagapparaten].
 2. Selecteer het USB-opslagapparaat dat je wilt formatteren en kies [Formatteren voor uitgebreide opslag].

Hoe je de locatie wijzigt waar je applicaties installeert

Als je de installatielocatie van je applicaties wilt wijzigen, moet je bepalen waar je deze wilt opslaan. Je kunt de installatielocatie van een applicatie niet wijzigen tijdens het downloaden.

 1. Selecteer [Instellingen] > [Opslag] en druk op de OPTIONS-toets.
 2. Selecteer [Installatielocatie van applicatie] > [Uitgebreide opslag].
 1. Applicaties worden voortaan op de uitgebreide opslag geïnstalleerd.

Hoe je applicaties verplaatst

Je kunt opgeslagen applicaties verplaatsen van de PS4™-systeemopslag naar de uitgebreide opslag en vice versa.

Houd rekening met het volgende: Als een applicatie zowel op de systeemopslag als op de uitgebreide opslag wordt gevonden, moet je deze van de systeemopslag of de uitgebreide opslag verwijderen om het apparaat voor uitgebreide opslag te gebruiken. Je kunt add-ons op de uitgebreide opslag installeren, zelfs als de desbetreffende applicatie op de systeemopslag is geïnstalleerd.

 1. Selecteer   [Instellingen] > [Opslag].
 2. Selecteer de opslag waarop de applicatie die je wilt verplaatsen is opgeslagen en selecteer vervolgens [Applicaties].
 3. Druk op de OPTIONS-toets en selecteer [Verplaatsen naar uitgebreide opslag] of [Verplaatsen naar systeemopslag]. 
 4. Markeer de applicaties die je wilt verplaatsen en selecteer [Verplaatsen].

Hoe je de uitgebreide opslag loskoppelt

Als je de verbinding met een apparaat voor uitgebreide opslag wilt verbreken terwijl je PS4™-systeem is ingeschakeld, ga je op een van de volgende manieren te werk om het apparaat veilig te verwijderen.

Houd rekening met het volgende: Als je de verbinding met het apparaat voor uitgebreide opslag op een andere manier verbreekt dan hieronder wordt beschreven, kan er dataverlies of databeschadiging optreden.

 1. Selecteer [Geluid/apparaten] > [Gebruik van uitgebreide opslag stoppen] in het snelmenu.
 1. Selecteer het apparaat voor uitgebreide opslag waarmee je de verbinding wilt verbreken in   [Instellingen] > [Apparaten] > [USB-opslagapparaten] en selecteer vervolgens [Het gebruik van deze uitgebreide opslag stoppen].

Problemen?

 • Ik heb Wi-Fi- en/of Bluetooth-verbindingsproblemen wanneer het USB-apparaat dat ik als externe opslag gebruik met mijn PS4 is verbonden.

Wij raden aan dat je het externe USB-opslagapparaat verder weg van de PS4 plaatst als je verbindingsproblemen hebt.

 • Er wordt een fout weergegeven: "De dataoverdrachtssnelheid van dit apparaat is mogelijk niet snel genoeg om het apparaat als uitgebreide opslag te gebruiken. Weet je zeker dat je dit apparaat wilt formatteren?"

Als je deze fout ziet, raden wij aan dat je een ander extern USB-opslagapparaat gebruikt.

 • Ik zie de fout "De volgende applicaties zijn beschikbaar op zowel de uitgebreide opslag als de systeemopslag. Als je de uitgebreide opslag wilt gebruiken, moet je een van de applicaties verwijderen."

Als dezelfde game is geïnstalleerd op zowel de uitgebreide opslag als de systeemopslag, moet een van de twee worden verwijderd om de HDD te kunnen gebruiken.

 • Er wordt een bericht weergegeven dat de uitgebreide opslag moet worden gerepareerd.

Dit kan gebeuren als de verbinding met het apparaat niet op de juiste manier is verbroken. Ga op een van de juiste manieren te werk als je de verbinding met de uitgebreide opslag verbreekt.

Foutcodes  
CE-41901-5

Gebruik een extern USB-opslagapparaat dat aan de volgende vereisten voldoet:

 • Capaciteit van minimaal 250 GB en maximaal 8 TB
CE-41902-6

Gebruik een extern USB-opslagapparaat dat aan de volgende vereisten voldoet:

 • USB 3.0 of later
 • Als je HDD een aansluiting van het type USB 3.0 heeft, kan aansluiting op een tragere aansluiting resulteren in dit foutbericht. Sluit het externe USB-opslagapparaat snel en stevig maar voorzichtig aan.
CE-41899-1 Breng een rechtstreekse verbinding tussen het USB-apparaat voor externe opslag en de PS4 tot stand.
CE-30002-5 Probeer de harde schijf opnieuw te formatteren.
CE-30022-7
 1. Formatteer de harde schijf opnieuw.
 2. Als de fout aanhoudt, star de PS4 dan opnieuw en probeer te formatteren.
CE-30006-9

Breng opnieuw een verbinding met de harde schijf tot stand en repareer het bestandssysteem volgens de instructies.

 1. Formatteer de harde schijf opnieuw.
 2. Als de fout aanhoudt, moet je mogelijk een andere HDD gebruiken.