Updated 11 april 2019

Informatie over je online-id

Meer informatie over het kiezen van je online-id op PlayStation Network.

 
 

Wat is een online-id?

Je online-id is de naam die wordt weergegeven wanneer je online speelt en andere online functies van PSN gebruikt. 

Let op het volgende:

  • Je kunt een bestaande online-id niet koppelen aan een tweede account.
  • Er kan maximaal één online-id aan een account zijn gekoppeld.

Hoe kan ik mijn online-id kiezen?

Neem het volgende in acht als je je online-id kiest:

  • Elke online-id moet 3 tot 16 tekens lang zijn en kan bestaan uit letters, cijfers, koppeltekens (-) en liggende streepjes (_).
  • Het is mogelijk dat de eerste paar online-id's die je kiest al door een andere gebruiker zijn gekozen. Als dit het geval is, moet je de online-id aanpassen om deze unieker te maken tot je er een vindt die beschikbaar is.
  • Het wordt aanbevolen dat je geen online-id maakt waarmee je persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Het gebruik van een deel van je naam in een online-id is een schending van de gebruikersovereenkomst die is gesloten tijdens het maken van een account.
  • Elke online-id met beledigende of mogelijk schadelijke inhoud is een schending van de gedragscode van de community. Als je online-id aanstootgevend is, wordt je account permanent verbannen. Hetzelfde geldt mogelijk voor het systeem waarop de naam is gemaakt.