Updated 14 februari 2017

De DUALSHOCK 4 controller gebruiken

In dit artikel wordt beschreven hoe je de DUALSHOCK 4 draadloze controller moet gebruiken met je PlayStation 4 systeem.

 
 

Welke toetsen kan je vinden op de DUALSHOCK 4?

Voorzijde

A

Richtingstoetsen

B

SHARE-toets

C

Touchpad/Touchpad-toets
Het touchpad is functioneel zodra je op het touchpad drukt.

D

Luidspreker

E

OPTIONS-toets

F

  toets /  toets /  toets /  toets

G

Rechter joystick/R3-toets
De R3-toets is functioneel zodra je de joystick indrukt.

H

PS-toets

I

Stereo headset-aansluiting

J

Uitbreidingsaansluting

K

Linker joystick/L3-toets
De L3-toets is functioneel zodra je de joystick indrukt.
Naar boven

A

R1-toets

B

R2-toets

C

Lichtbalk

D

L1-toets

E

L2-toets

F

USB-aansluiting

Hoe registreer (koppel) ik mijn controller?

De eerste keer dat je een controller gebruikt of als je de controller wilt gebruiken op een ander PlayStation 4 systeem, moet je het apparaat registreren (koppelen). Sluit de controller aan op het PlayStation 4 systeem met een USB-kabel als het PlayStation 4 systeem is ingeschakeld.

  • Als je 2 of meer controllers wilt gebruiken, moet je elke controller registreren.
  • Je kan tot 4 controllers tegelijkertijd gebruiken. Wanneer je op de PS-toets drukt, wordt er aan elke speler een kleur toegewezen en de lichtbalk licht op. De kleur die de speler krijgt toegewezen is afhankelijk van de volgorde waarin de spelers op de PS-toets gedrukt hebben. De eerste speler is blauw, de tweede speler is rood, de derde groen en de vierde roze.

Hoe laad ik mijn DUALSHOCK 4 op?

Als je de controller aansluit op het PlayStation 4 systeem met een USB-kabel en het systeem aan of in de stand-bymodus staat, wordt de batterij van de controller opgeladen. Je kunt de voortgang van het laden van de batterij bekijken op het scherm dat wordt weergegeven als je de PS-toets ten minste 1 seconde ingedrukt houdt.

Als je wilt opladen vanuit de stand-bymodus, moet je een vinkje plaatsen in het selectievakje van  (Instellingen) > [Instellingen voor energiebesparing] > [Functies instellen die beschikbaar zijn in de stand-bymodus] > [Voeding van USB-aansluitingen].

In de stand-bymodus knippert de lichtbalk oranje. Zodra het laden is voltooid, wordt de lichtbalk uitgeschakeld.

Aanvullende opmerkingen

  • Wanneer de batterij vrijwel leeg is, duurt het ongeveer 2 uur om de controller op te laden.
  • Laad zelfs als je de controller gedurende een langere periode niet gebruikt de batterij eenmaal per jaar op om een doorlopende werking te garanderen.
  • De levensduur van de batterij is afhankelijk van de gebruiksfrequentie van de controller en de omgeving waarin de controller wordt gebruikt en bewaard. 

Wat zijn de Standaard toetsenfuncties?

PS-toets Zet het PlayStation 4 systeem aan (als het PlayStation 4 systeem uit of in de stand-bymodus staat). Ga naar het beginscherm (als het PlayStation 4 systeem aan staat).
PS-toets (twee keer indrukken) Schakelen tuisen de gebruikte apps.
PS-toets (lang indrukken) Een app sluiten, afmelden of het PlayStation 4 systeem uitschakelen. De mogelijke opties worden weergegeven. De beschikbare opties zijn afhankelijk van de app.
Richtingstoetsen/linker joystick Items selecteren.
 toets Het geselecteerde item bevestigen.
 toets Een optie annuleren.
SHARE-toets Weergave van het menu voor de SHARE-feature. Zie voor de details 'Over SHARE'
OPTIONS-toets Beeldopties.

Wat is de Standaard touchfunctionaliteit?

Tikken

Tik lichtjes op het touchpad.

Dubbeltikken

Tik twee keer snel achter elkaar

Slepen

Sleep met je vinger terwijl je het touchpad aanraakt en laat je vinger vervolgens los.

Scrollen

Raak het touchpad aan en veeg je vinger dan met een snelle beweging weer van het touchpad af.

Vegen

Veeg snel met je vingers over het touchpad en maak dan een snelle beweging met je vingers van het touchpad af.

Aanraken en vasthouden

Tik en til je vinger vervolgens niet op.

Twee vingers uit elkaar bewegen en twee vingers naar elkaar bewegen

Plaats 2 vingers op het touchpad en beweeg ze naar elkaar toe of van elkaar vandaan.

Klikken

Druk op de touchpad-toets

Dubbele klikken

Druk twee keer snel achter elkaar op de touchpad-toets.

Hoe wijzig ik de instellingen van de controller?

Je kunt de instellingen voor de trilfunctie en het volume van de luidspreker van de controller wijzigen.
Selecteer  (Instellingen) in het optiescherm en selecteer vervolgens [Accessoires] > [Controllers].

Aanvullende opmerkingen

  • Afhankelijk van de game of van de app worden chatgeluiden of geluidseffecten weergegeven via de luidspreker van de controller.
  • Je kunt het luidsprekervolume aanpassen door de PS-toets ten minste 1 seconde ingedrukt te houden en vervolgens [Apparaten aanpassen] te selecteren op het scherm dat wordt weergegeven. 

Hoe troubleshoot ik de DUALSHOCK 4?

Als je problemen ondervindt met je controller, kan je onze Online hulp dienst gebruiken voor ondersteuning.