Updated 27. huhtikuuta 2017

DUALSHOCK 4 -ohjaimen käyttö

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit käyttää langatonta DUALSHOCK 4 -ohjainta PlayStation 4 -järjestelmän kanssa.

 
 

Mitä näppäimiä DUALSHOCK 4 -ohjaimessa on?

Etuosa

A

Suuntanäppäimet

B

SHARE-näppäin

C

Kosketusalue ja kosketusalueen painike: kosketusalue toimii, kun sitä painetaan.

D

Kaiutin

E

OPTIONS-näppäin

F

  -näppäin / -näppäin / -näppäin / näppäin

G

Oikea sauva / R3-näppäin: R3-näppäin toimii, kun sauvaa painetaan.

H

PS-näppäin

I

Stereoliitäntä

J

Laajennusportti

K

Vasen sauva / L3-näppäin: L3-näppäin toimii, kun sauvaa painetaan.
Yläosa

A

R1-näppäin

B

R2-näppäin

C

Valopalkki

D

L1-näppäin

E

L2-näppäin

F

USB-portti

Miten rekisteröin ohjaimeni (eli muodostan pariliitoksen)?

Kun käytät ohjainta ensimmäistä kertaa tai kun haluat käyttää ohjainta toisessa PlayStation 4 -järjestelmässä, sinun on suoritettava laitteen rekisteröinti (pariliitoksen muodostaminen). Yhdistä PlayStation 4 -järjestelmä ja ohjain USB-kaapelilla, kun PlayStation 4 -järjestelmän virta on kytketty.

  • Jos haluat käyttää kahta tai useampaa ohjainta, laitteen rekisteröinti on suoritettava niille kaikille.
  • Kerrallaan voi olla yhdistettynä enintään neljä ohjainta. Kun painat PS-näppäintä, käyttäjälle määritetään väri ja valopalkki syttyy. Kullekin käyttäjälle määritetty väri riippuu järjestyksestä, jossa käyttäjät painavat PS-näppäintä. Ensimmäinen käyttäjä on sininen, toinen punainen, kolmas vihreä ja neljäs vaaleanpunainen.

Miten lataan DUALSHOCK 4 -ohjaimen?

Kun yhdistät ohjaimen PlayStation 4:ään USB-kaapelilla järjestelmän ollessa kytkettynä päälle tai lepotilassa, ohjaimen akku alkaa latautua. Voit tarkistaa akun latauksen näytöstä, joka tulee näkyviin, kun PS-näppäintä pidetään painettuna vähintään sekunnin ajan.

Jos haluat ladata ohjaimen akun, kun järjestelmä on lepotilassa, aseta tarkistusmerkki kohtaan (Asetukset) > [Virransäästöasetukset] > [Aseta lepotilassa käytettävissä olevat toiminnot] > [Virransyöttö USB-portteihin].

Lepotilassa valopalkki vilkkuu hitaasti oranssina. Kun lataus on valmis, valopalkki sammuu

Lisähuomautuksia

  • Ohjaimen lataaminen kestää noin kaksi tuntia, kun akussa ei ole yhtään varausta jäljellä.
  • Vaikka ohjainta ei käytettäisi pitkään aikaan, lataa se täyteen kerran vuodessa, jotta se pysyisi toimintakunnossa.
  • Akun käyttöikä vaihtelee ohjaimen käyttötavan sekä käyttö- ja säilytysympäristön mukaan.

Mitkä ovat näppäinten perustoiminnot?

PS-näppäin Kytke virta PlayStation 4 -järjestelmään (kun PlayStation 4 -järjestelmästä on katkaistu virta tai kun järjestelmä on lepotilassa). Avaa aloitusnäyttö (kun PlayStation 4 -järjestelmään on kytketty virta).
PS-näppäin (kaksoispainallus) Vaihda käytettävien sovellusten välillä.
PS-näppäin (pitkä painallus) Sulje sovellus, kirjaudu ulos tai sammuta PlayStation 4 -järjestelmä. Käytettävissä olevat toiminnot näkyvät näytössä. Ne riippuvat sovelluksesta.
Suuntanäppäimet / vasen sauva Valitse kohteet.
-näppäin Vahvista kohteen valinta.
-näppäin Peruuta toiminto.
SHARE-näppäin Avaa SHARE-jakotoiminnon valikko. Lisätietoja on kohdassa SHARE-näppäimen käyttäminen.
OPTIONS-näppäin Avaa vaihtoehtovalikko.

Mitkä ovat kosketusalueen perustoiminnot?

Napauta Kosketa kosketusaluetta lyhyesti.
Kaksoisnapauta Napauta nopeasti kahdesti peräkkäin.
Vedä Vedä sormeasi pitkin kosketusaluetta ja nosta sitten sormesi.
Selaa Kosketa kosketusaluetta ja siirrä sitten sormesi terävästi ja nopeasti pois kosketusalueelta.
Pyyhkäise Liu'uta sormeasi nopeasti kosketusalueen yli ja siirrä sitten sormesi terävästi pois kosketusalueelta.
Kosketa ja pidä Kosketa äläkä nosta sormeasi.
Kutista ja laajenna Kosketa kosketusaluetta kahdella sormella ja liikuta niitä lähemmäs toisiaan tai kauemmas toisistaan.
Klikkaa Paina kosketusalueen painiketta.
Kaksoisklikkaa Paina kosketusalueen painiketta nopeasti kahdesti peräkkäin.

Miten muutan ohjaimen asetuksia?

Voit muuttaa värinätoiminnon sekä ohjaimen kaiuttimen äänenvoimakkuuden asetuksia. Valitse toimintonäytöstä (Asetukset) ja sitten [Lisälaitteet] > [Ohjaimet].

Lisähuomautuksia

  • Äänet, kuten chat-toiminnon ääni tai äänitehosteet, saatetaan toistaa ohjaimen kaiuttimesta joissakin peleissä ja sovelluksissa.
  • Voit säätää asetuksia, kuten kaiuttimen äänenvoimakkuutta, pitämällä PS-näppäintä painettuna vähintään yhden sekunnin ajan ja valitsemalla sitten [Säädä laitteita] avoinna olevasta näytöstä.

Miten teen DUALSHOCK 4 -ohjaimelle vianmäärityksen?

Jos ohjaimen käytössä ilmenee ongelmia, tutustu korjaustyökaluun.