Identificer PS VR-indikatorer

Sådan identificeres indikatorerne på PS VR-processorenheden

Find ud af, hvad indikatoren på forsiden af PlayStation®VR (PS VR)-processorenheden (PU) betyder. 

Betydningen af PS VR-indikatoren varierer afhængigt af situationen. Vælg, hvordan din processorenheds lysindikator ser ud fra følgende liste for at finde ud af, hvad det betyder.

Rødt: to blink, lyser derefter konstant

Processorenheden går i pausetilstand, når du har sluttet den til en stikkontakt, og din konsol er slukket. Blinkene angiver, at processorenheden går i pausetilstand. Det konstante røde lys angiver, at processorenheden ikke sender oplysninger til dit TV via HDMI-kablet. Tænd for processorenheden med tænd/sluk-knappen på VR-headsettets indbyggede fjernbetjening.

Rød: lyser konstant

Processorenheden er i pausetilstand og sender ikke oplysninger til dit TV via HDMI-kablet. Tænd for processorenheden med tænd/sluk-knappen på VR-headsettets indbyggede fjernbetjening eller ved at tænde for konsollen.

Rød: fem hurtige blink

Processorenheden oplever en overspænding. Sluk for processorenheden og headsettet ved at trykke på den indbyggede tænd/sluk-knap i syv sekunder. 

Rød: blinker

Processorenheden overophedes. Du får også vist en meddelelse på skærmen, og blæseren larmer muligvis mere end normalt. Sluk for processorenheden og konsollen i 30 minutter, så de kan køle af.

For at undgå overophedning skal du sørge for, at processorenheden ikke er placeret oven på konsollen og er placeret i et godt ventileret område med blæseren fri.

Hvis processorenheden tit bliver overophedet, skal den muligvis repareres.

Hvid: blinker

Der er blevet trykket på tænd/sluk-knappen på VR-headsettets indbyggede fjernbetjening, og VR-headsettet tændes.

Hvid: lyser konstant

Et konstant hvidt lys betyder, at PS VR er klar til at spille. Et konstant hvidt lys indikerer, at processorenheden og konsollen er forbundet, begge er tændt, og der sendes et signal til dit TV. Du får vist en meddelelse med VR-ikonet på din konsol for at bekræfte, at PS VR er registreret.

Hvis din konsol er indstillet til at tillade download af filer i pausetilstand, vil processorenheden afslutte pausetilstand (konstant rødt lys) og tænde (konstant hvidt lys), mens internetforbindelsen er aktiv. Processorenheden skifter tilbage til pausetilstand, når overførslen er fuldført.

Ingen lys overhovedet

Sørg for, at strømledningen er sat helt ind i den korrekte port på processorenheden.

Kontroller alle tilslutninger for at se, om de er løse. Følg installationsvejledningen for PS VR for at få oplysninger om, hvordan du tilslutter din PS VR korrekt. Prøv at bruge en anden stikkontakt, og, hvis du bruger et forlængerkabel, så prøv at slutte processorenheden direkte til stikkontakten.

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister