WS-114298-5

Du er muligvis ikke online.

Denne fejl vises muligvis, når du forsøger at få adgang til en onlinetjeneste, men ikke er online. Prøv følgende trin:

  1. Kontroller, at online spiltilstand er valgt i spillet.
  2. Test internetforbindelsen ved at gå til Indstillinger > Netværk > Test internetforbindelse for at se, om der er forbindelse til internettet. Du kan også gennemse og konfigurere dine netværksindstillinger igen, hvis det er nødvendigt.
  3. Der kan være et problem på serversiden. Se statussiden for PlayStation™Network ellers spillets websted for at se, om der er serverfejl, eller om vedligeholdelse er i gang.

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister