PS VR: Hurtig startguide

Sådan kommer du i gang med PlayStation VR.

 
 

Det skal du bruge for at komme i gang

Hvis du har købt et nyt PS4-system sammen med PlayStation VR (PS VR), skal du først opsætte din PS4 efter instruktionerne på skærmen og derefter slukke den for at begynde opsætningen af PS VR. Læs PlayStation 4-brugervejledningen, hvis du har brug for mere hjælp.

Sørg for, at du har alt indholdet, der følger med PlayStation VR (PS VR):

 • PlayStation VR-indhold

 • Sådan forbinder du det hele

  Før du går i gang, skal du sørge for, at din PS4 og dit tv er slukket.

  1. Slut processorenheden til dit tv med HDMI-kablet fra dit PS4-system. Hvis din PS4 er forbundet med dit tv, skal du trække HDMI-kablet ud af din PS4 og slutte det til processorenheden.
  1. Slut PS Camera til din PS4. Den bedste placeringshøjde er 1,4 meter over gulvet. Du kan få mere at vide om opsætning af dit PlayStation Camera her.
  1. Tilslut HDMI-kablet (1) bag på din PS4 og i processorenheden. Hvis du bruger et andet HDMI-kabel, skal du tjekke indpakningen for at sikre dig, at det mindst er HDMI 1.4.
  1. Tilslut USB-kablet (2) bag på processorenheden og på forsiden af PS4.
  1. Slut strømledningen til AC-adapteren (3), og slut den til en stikkontakt.
  1. Skub processorenhedens forbindelses-cover tilbage, og tilslut forbindelseskablet til VR-headsettet (4).
  1. Slut VR-headsettet (5) til forbindelseskablet til VR-headsettet (4).
  1. Tænd for dit tv, og tænd for din PS4 med din DualShock 4-controller.
  2. Tryk på strømknappen på den indbyggede fjernbetjening på forbindelseskablet til VR-headsettet (4).
  3. Det er muligt, at du i den forbindelse bliver bedt om at opdatere din PlayStation VR-enhedssoftware.
  4. Nu er du klar til at begynde konfigurationen. Du får de bedste resultater, når du følger instruktionerne på skærmen, men trinene er også beskrevet her:
 • Konfiguration af headset og kamera

  Vi ved godt, du glæder dig til at spille, men det er meget vigtigt for din spiloplevelse, at du er grundig med konfigurationen.

  Kamerakonfiguration

  1. Placer PS Camera i en højde af 1,4 meter og omkring 2 meter væk fra det sted, hvor du sidder eller står.
  2. Dit tv viser et billede af, hvad PS Camera kan se. Juster vinklen for at sikre dig, at det ikke viser den overflade, det står på.
  3. Sæt dig dér, hvor du vil sidde, når du spiller PS VR, og sørg for, at den placering er i midten af skærmen, mens du holder din DualShock 4-controller (DS4), PS VR-sigtecontrollere eller PS Move-bevægelsescontrollere. Dette er vigtigt for at sikre, at PS Camera kan placere controllere det rigtige sted i VR-miljøet.
  4. Hvis du og controllerne ikke var placeret i midten af skærmen, da du trykkede på 'Fortsæt', eller hvis mere end en enkelt person var i spilleområdet, er du måske nødt til at gentage trin 3.
  5. Hvis du stadig har problemer med at justere kameraet, er det måske fordi, der er for meget lys i rummet. Find ud af, hvordan du indretter rummet til den bedste spiloplevelse, og forsøg igen.

  For at rekonfigurere dit PS Camera skal du gå til [Indstillinger] > [Enheder] > [PlayStation VR] > [Juster PlayStation Camera] på din PS4.

  Konfiguration af headset

   

  Almost there! Next, make sure that the headset is as comfortable as possible. Follow the instructions here or go to [Settings] > [Devices] > [PlayStation VR].

  1. Switch the headset on (I).
  2. If you are using earbuds put them on (making sure that left and right go in the correct ears!) and plug them into the stereo headphone jack (H). Be careful with the game volume to make sure it’s not too loud (K & L). Please note that Bluetooth earbuds and headphones are not compatible with PS VR - you must use wired earbuds or headphones.
  3. Remove the plastic lens protectors before putting the headset on for the first time.
  4. Hold the headset by the headband (A), not the scope (the bit with the blue lights), press the headband release button (E) and pull the front section forward.
  5. Place the headset on your head and release the headband release button.
  6. Tighten the headband using the adjustment dial (D) just enough to stop movement, but not so far that it feels too tight.
  7. Adjust the scope position by carefully holding it around the edges and wiggling it until it’s comfortable and the image is as clear as possible.
  8. If you are using over-ear headphones with a headband, put them on (making sure that left and right go on the correct ears!) and plug them into the stereo headphone jack (H). Be careful with the volume to make sure it’s not too loud (K & L). Please note that Bluetooth earbuds and headphones are not compatible with PS VR - you must use wired earbuds or headphones.
  9. To remove the headset, press the headband release button (E) and re-extend the head band (A).
  10. Lift the headset by the head band.

  You can also find these instructions on your PS4 by going to [Settings] > [Devices] > [PlayStation VR] > [Check How to Put On VR Headset].

   

  Du er der næsten! Sørg for, at headsettet er så komfortabelt som muligt. Følg instruktionerne her, eller gå til [Indstillinger] > [Enheder] > [PlayStation VR].

  1. Slå headsettet til (I).
  2. Hvis du bruger hovedtelefoner, skal du tage dem på (sørg for, at venstre og højre er placeret i de rigtige ører!) og slutte dem til stereo hovedtelefon-udgangen (H). Sørg for, at lydstyrken i spillet ikke er for høj (K og L). Bemærk, at Bluetooth-ørepuder og -hovedtelefoner ikke er kompatible med PS VR - du skal benytte ørepuder eller hovedtelefoner med ledning.
  3. Fjern plasticbeskyttelsen på linserne, før du tager headsettet på for første gang.
  4. Hold headsettet i pandebåndet (A), ikke i visiret (delen med de blå lys), tryk på udløsningsknappen til pandebåndet (E), og træk den forreste del fremad.
  5. Placer headsettet på dit hoved, og slip udløsningsknappen til pandebåndet.
  6. Stram pandebåndet med justeringshjulet (D) – nok til at det sidder fast, men ikke så meget, at det strammer.
  7. Juster visirets placering ved at holde forsigtigt i kanterne og bevæge det, indtil det er komfortabelt, og billedet er så klart som muligt.
  8. Hvis du bruger hovedtelefoner over øret med et hovedbånd, skal du tage dem på (sørg for, at venstre og højre er placeret på de rigtige ører!), og slutte dem til stereo hovedtelefon-udgangen (H). Sørg for, at lydstyrken ikke er for høj (K og L). Bemærk, at Bluetooth-ørepuder og -hovedtelefoner ikke er kompatible med PS VR - du skal benytte ørepuder eller hovedtelefoner med ledning.
  9. For at tage headsettet af skal du trykke på udløsningsknappen til pandebåndet (E) og udvide pandebåndet (A) igen.
  10. Løft headsettet i pandebåndet.

  Du kan også finde disse instruktioner på din PS4 ved at gå til [Indstillinger] > [Enheder] > [PlayStation VR] > [Se, hvordan VR-headsettet tages på].

  Brug af briller med PS VR

  Du kan benytte VR-headsettet udenpå dine briller, men vær forsigtig når du indstiller visiret. Brillernes berøring af linserne kan resultere i beskadigelse af brillerne, VR-headsettet, eller begge dele. Træk ikke visiret unødigt frem eller tilbage.

  Hvis du bemærker, at PS VR-miljøerne er uklare eller uskarpe, når du har briller på, skal du forsøge at tage dem af og justere visirets placering, før du begynder at spille. Forsøg at spille med og uden briller på for at finde den bedste løsning for dig.