Updated 9. februar 2017

PlayStation 4 Media Player – Fejlmeddelelser

Denne artikel forklarer, hvad du kan gøre, når du modtager en fejlmeddelelse, mens du prøver at åbne eller afspille en fil i Media Player.

 
 

Der er ikke noget afspilleligt medie

Den mappe, du forsøger at åbne, er enten tom, eller der blev ikke fundet medier, der kunne afspilles. Kontroller, at du forsøger at åbne eller afspille en af Media Players understøttede filtyper.

Kan ikke afspille lyd. Lydformatet understøttes ikke.

Lyden på din videofil understøttes ikke. Kontroller, at din videos codec understøttes af Media Player.

Kan ikke tage adgang til denne medieserver. Den tillader ikke adgang fra denne PS4. Kontroller medieserverens indstillinger.

Din DLNA-server har adgangsbeskyttelse. Sørg for at justere dine DLNA-medieserverindstillinger til at give dit PlayStation 4-system adgang.

Kan ikke afspille mediet.

Der er et problem med den fil, du forsøger at åbne eller afspille. Årsagen til dette afhænger af filen:

  • Hvis du forsøger at afspille en video, skal du sikre dig, at videoens filtype og codec er understøttet.
  • Hvis du forsøger at få vist et foto, skal du sikre dig, at filens størrelse er under 40 megapixel eller 30 MB.
  • Hvis fejlen opstår under afspilning af video eller lyd, skal du genstarte PlayStation 4-systemet. Det gør du ved at holde PS-knappen på din controller trykket ned og vælge [Strømindstillinger] > [Genstart PS4].