Updated 11. januar 2019

Sådan bruger du en DS4-controller og ændrer DS4-indstillingerne

Find ud af, hvordan du parrer og oplader en DUALSHOCK4 (DS4)-controller, og hvordan du ændrer DS4-indstillingerne.

 
 

Hvis du har problemer med en DUALSHOCK 4-controller, skal du se fejlfindingsvejledningen:

 
 

Sådan parrer du en DS4-controller

 • Forbind DS4-controlleren med din PlayStation 4 vha. et USB-kabel, og tryk på PS-knappen.

Du kan benytte op til fire controllere på samme tid. Når du trykker på PS-knappen, får brugeren tildelt en farve, og lysstriben lyser. Brugerens farve afhænger af den rækkefølge, brugerne trykker på PS-knappen i.

Sådan oplader du en DUALSHOCK 4

Når du forbinder en DS4-controller med et PS4-system, der er tændt eller i pausetilstand, begynder controllerens batteri at oplade. Du kan kontrollere DS4-opladningsniveauet ved at trykke på PS-knappen og holde den inde i mindst 1 sekund.

I standby-tilstand vil DS4-lysstriben blinke langsomt orange. Når opladningen er fuldført, slukker lysstriben. Det tager omkring 2 timer at lade controlleren op, når batteriet er helt tomt.

DS4-opladningsindstillinger

PS4-systemer oplader ikke DS4-controllere, når de er slukkede. Hvis du ønsker, at DS4-controllerne skal oplade, når du ikke bruger PS4-systemet, skal du ændre strømspareindstillingerne og lade dit PS4-system være i pausetilstand.

 1. Gå til [Indstillinger] > [Strømspareindstillinger] > [Indstil funktioner, som er tilgængelige i pausetilstand] > [Levér strøm til USB-porte].
 2. Vælg [Altid] eller [3 timer].

DS4-lydindstillinger

Hvis du har hovedtelefoner sluttet til 3,5 mm hovedtelefonudgangen på DUALSHOCK 4, og du ikke hører nogen lyd, eller lyden fra hovedtelefonerne er meget svag, skal du sikre dig, at hovedtelefonstikket er sat helt ind i udgangsstikket. Frakobl hovedtelefonerne, og sæt dem derefter ind i DS4-stikket igen med et fast tryk.

Sådan sender du al lyd til hovedtelefonerne:

 1. Gå til [Indstillinger] > [Enheder] > [Lydenheder].
 2. Vælg Output til hovedtelefoner > [Al lyd].
 3. Markér indstillingen Lydstyrkekontrol (Hovedtelefoner) og tryk mod højre for at sikre, at controllerens lydstyrke er skruet op.

Hvis Output til hovedtelefoner er nedtonet, betyder det, at controlleren ikke kan registrere hovedtelefonerne, og de er muligvis ikke indsat korrekt.

DS4-vibrationsindstillinger

Hvis din DUALSHOCK®4 ikke vibrerer som forventet, er controllerens vibrationsfunktion muligvis slået fra. Sådan slår du den til igen:

 1. Gå til [Indstillinger] > [Enheder] > [Controllere] > [Aktiver vibration].
 2. Hvis der stadig er problemer med controlleren, kan du prøve at nulstille din DS4.
 
 

Hvilke knapper er der på DUALSHOCK 4?

 • DS4-knaptyper

  Forside

  A

  Retningsknapper

  B

  SHARE-knap

  C

  Touchpad/Touchpad-knap
  Touchpad'en aktiveres, når der
  trykkes på touchpad'en.

  D

  Højttaler

  E

  OPTIONS-knappen

  F

    knap/ -knap / -knap / -knap

  G

  Højre pind/R3-knap R3-knappen
  aktiveres, når der trykkes ned på pinden.

  H

  PS-knap

  I

  Stereo headset-udgang

  J

  Udvidelsesport

  K

  Venstre pind/L3-knap L3-knappen
  aktiveres, når der trykkes ned på pinden.
  Top

  A

  R1-knap

  B

  R2-knap

  C

  Lysstribe

  D

  L1-knap

  E

  L2-knap

  F

  USB-port
 • DS4-knapfunktioner

  PS-knap Tænd for PlayStation 4-systemet (når PlayStation 4-systemet er slukket eller i standbytilstand). Vis startskærmen (når PlayStation 4 er tændt).
  PS-knap (dobbelttryk) Skift mellem aktive applikationer.
  PS-knap (langt tryk) Luk en applikation, log ud, eller sluk for PlayStation 4-systemet. Handlinger, du kan udføre, vil blive vist. Tilgængelige handlinger afhænger af applikationen.
  Retningstaster/venstre pind Vælg elementer
  knap Bekræft det valgte element.
  knap Annuller en handling.
  SHARE-knap Vis menuen for SHARE-funktionen. Se "Om SHARE-knappen" for at få yderligere oplysninger.
  OPTIONS-knap Vis indstillinger.
 • DS4-touchpad-funktioner

  Tryk Tryk kortvarigt på touchpad'en.
  Dobbelttryk Tryk let to gange hurtigt efter hinanden.
  Træk Træk med din finger, mens du rører touchpad'en, og løft derefter din finger.
  Rul Tryk på touchpad'en, og bevæg derefter skarpt og hurtigt din finger væk fra touchpad'en.
  Fej Lad din finger glide hurtigt hen over touchpad'en, og bevæg den skarpt væk fra den.
  Berør og hold nede Berør, og løft ikke din finger.
  Klem indad og udad Placer 2 fingre på touchpad'en, og bevæg dem tættere på eller længere fra hinanden.
  Klik Tryk på touchpad-knappen.
  Dobbeltklik Tryk to gange hurtigt efter hinanden på touchpad-knappen.