Updated 27. april 2017

Brug af DUALSHOCK®4-controlleren

Denne artikel beskriver, hvordan du bruger den trådløse DUALSHOCK 4-controller sammen med dit PlayStation 4-system.

 
 

Hvilke knapper er der på DUALSHOCK 4?

Forside

A

Retningsknapper

B

SHARE-knap

C

Touchpad/Touchpad-knap Touchpad'en aktiveres, når der trykkes på touchpad'en.

D

Højttaler

E

OPTIONS-knap

F

  knap/ -knap/ -knap/ -knap

G

Højre pind/R3-knap R3-knappen aktiveres, når der trykkes ned på pinden.

H

PS-knap

I

Stereo headset-udgang

J

Udvidelsesport

K

Venstre pind/L3-knap L3-knappen aktiveres, når der trykkes ned på pinden.
Top

A

R1-knap

B

R2-knap

C

Lysstribe

D

L1-knap

E

L2-knap

F

USB-port

Hvordan registrerer (parrer) jeg min controller?

Første gang du bruger en controller eller vil bruge controlleren med et andet PlayStation 4-system, skal du foretage enhedsregistrering (parring). Tilslut controlleren til din PlayStation 4 med et USB-kabel, når PlayStation 4-systemet er tændt.

  • Hvis du vil bruge 2 eller flere controllere, skal du udføre enhedsregistrering for hver controller.
  • Du kan bruge op til 4 controllere på samme tid. Når du trykker på PS-knappen, får brugeren tildelt en farve, og lysstriben lyser. Brugerens farve afhænger af den rækkefølge, brugerne trykker på PS-knappen i. Den første bruger er blå, den anden er rød, den tredje er grøn, og den fjerde er lyserød.

Hvordan oplader jeg min DUALSHOCK 4?

Når du tilslutter controlleren til din PlayStation 4 med et USB-kabel, og systemet er tændt eller i standbytilstand, vil controllerens batteri begynde at lade op. Du kan kontrollere batteriets opladningsniveau på den skærm, der bliver vist, når du holder PS-knappen inde i mindst 1 sekund.

Hvis du vil lade op i standbytilstand, skal du sætte et hak i (Indstillinger) > [Strømspareindstillinger] > [Indstil funktioner, som er tilgængelige i standbytilstand] > [Levér strøm fra USB-porte].

I standbytilstand vil lysstriben blinke langsomt orange. Når opladningen er fuldført, slukker lysstriben.

Yderligere bemærkninger

  • Det tager omkring 2 timer at lade controlleren op, når der ikke er mere batteri tilbage.
  • Selv når du ikke bruger controlleren i længere tid, bør du oplade den helt én gang om året for at sikre dig, at den fungerer.
  • Batterilevetiden varierer alt efter, hvordan du bruger controlleren og de omgivelser, controlleren bruges og opbevares i.

Hvad bruger man typisk knapperne til?

PS-knap Tænd for PlayStation 4-systemet (når PlayStation 4-systemet er slukket eller i standbytilstand). Vis startskærmen (når PlayStation 4 er tændt).
PS-knap (dobbelttryk) Skift mellem aktive applikationer.
PS-knap (langt tryk) Luk en applikation, log ud, eller sluk for PlayStation 4-systemet. Handlinger, du kan udføre, vil blive vist. Tilgængelige handlinger afhænger af applikationen.
Retningstaster/venstre pind Vælg elementer
knap Bekræft det valgte element.
knap Annuller en handling.
SHARE-knap Vis menuen for SHARE-funktionen. Se "Om SHARE-knappen" for at få yderligere oplysninger.
OPTIONS-knap Vis indstillinger.

Hvad er de typiske touch-handlinger?

Tryk Tryk kortvarigt på touchpad'en.
Dobbelttryk Tryk let to gange hurtigt efter hinanden.
Træk Træk med din finger, mens du rører touchpad'en, og løft derefter din finger.
Rul Tryk på touchpad'en, og bevæg derefter skarpt og hurtigt din finger væk fra touchpad'en.
Fej Lad din finger glide hurtigt hen over touchpad'en, og bevæg den skarpt væk fra den.
Berør og hold nede Berør, og løft ikke din finger.
Klem indad og udad Placer 2 fingre på touchpad'en, og bevæg dem tættere på eller længere fra hinanden.
Klik Tryk på touchpad-knappen.
Dobbeltklik Tryk to gange hurtigt efter hinanden på touchpad-knappen.

Hvordan ændrer jeg controllerens indstillinger?

Du kan justere indstillingerne for controllerens vibration og lydstyrke for højttaleren. Vælg (Indstillinger) i funktionsmenuen, og vælg derefter [Tilbehør] > [Controllere].

Yderligere bemærkninger

  • Lyd, såsom chatlyd eller lydeffekter, kan udsendes via controllerens højttaler afhængigt af spillet eller applikationen.
  • Du kan justere højttalerens lydstyrke ved at holde PS-knappen nede i mindst 1 sekund og derefter vælge [Juster enheder] på den viste skærm.

Hvordan finder jeg fejl ved min DUALSHOCK 4?

Hvis du oplever problemer med din controller, kan du prøve at bruge Fix & Replace-redskabet for at få yderligere hjælp.