Updated 11. november 2019

PS4 – forbind og par trådløs DUALSHOCK 4-controller

Se, hvordan du parrer og oplader en trådløs DUALSHOCK 4-controller med en PS4, og hvordan du ændrer indstillinger for din trådløse DUALSHOCK 4-controller.

 
 

PS4 – par trådløs DUALSHOCK 4-controller

 • Tænd for din PS4, forbind controlleren med et mikro-USB-kabel og tryk derefter på PS-knappen på controlleren. 
 • Når controllerens lys bliver tændt, kan du fjerne kablet og benytte controlleren trådløst.

Du kan benytte op til fire controllere på samme tid. Når du trykker på PS-knappen, får brugeren tildelt en farve. 

Computer og mobil – par trådløs DUALSHOCK 4-controller

Du kan bruge din trådløse DUALSHOCK 4-controller, selvom du ikke sidder ved din PS4. Se mere om kompatible enheder, applikationer og understøttelse af funktioner:
 
 

Oplad trådløs DUALSHOCK 4-controller

Når du forbinder en trådløs DUALSHOCK 4-controller med et PS4-system, der er tændt eller i pausetilstand, begynder controllerens batteri at oplade. Du kan kontrollere opladningsniveauet på trådløs DUALSHOCK 4-controlleren ved at trykke på PS-knappen og holde den inde i mindst 1 sekund.

Mens den trådløse DUALSHOCK 4-controller er i pausetilstand, vil lysstriben blinke orange. Når opladningen er slut, slukker lysstriben. Det tager omkring 2 timer at lade controlleren op, når batteriet er helt tomt.

Opladningsindstillinger for den trådløse DUALSHOCK 4-controller

PS4-systemer oplader ikke controllere, når de er slukkede. Hvis du ønsker, at din trådløse DUALSHOCK 4-controller skal oplade, når du ikke bruger PS4-systemet, skal du ændre strømspareindstillingerne og lade dit PS4-system være i pausetilstand.

 1. Gå til [Indstillinger] > [Strømspareindstillinger] > [Indstil funktioner, som er tilgængelige i pausetilstand] > [Levér strøm til USB-porte].
 2. Vælg [Altid] eller [3 timer].

Lydindstillinger for den trådløse DUALSHOCK 4-controller

Hvis du har hovedtelefoner sluttet til 3,5 mm hovedtelefonudgangen på den trådløse DUALSHOCK 4-controller, og du ikke hører nogen lyd, eller lyden fra hovedtelefonerne er meget svag, skal du sikre dig, at hovedtelefonstikket er sat helt ind i udgangsstikket. Frakobl og indsæt derefter hovedtelefonerne med fast hånd.

Sådan sender du al lyd til hovedtelefonerne:

 1. Gå til [Indstillinger] > [Enheder] > [Lydenheder].
 2. Vælg Output til hovedtelefoner > [Al lyd].
 3. Markér indstillingen Lydstyrkekontrol (Hovedtelefoner) og tryk mod højre for at sikre, at controllerens lydstyrke er skruet op.

Hvis Output til hovedtelefoner er nedtonet, betyder det, at controlleren ikke kan registrere hovedtelefonerne.

Vibrationsindstillinger for den trådløse DUALSHOCK 4-controller

Hvis din trådløse DUALSHOCK4-controller ikke vibrerer som forventet, er controllerens vibrationsfunktion muligvis slået fra. Sådan slår du den til igen:

 1. Gå til [Indstillinger] > [Enheder] > [Controllere] > [Aktiver vibration].
 2. Hvis der stadig er problemer med controlleren, kan du prøve at nulstille controlleren.  
 
 

Hvad er knapperne på den trådløse DUALSHOCK 4-controller?

 • DS4-knaptyper

  Forside

  A

  Retningsknapper

  B

  SHARE-knap

  C

  Touchpad/Touchpad-knap
  Touchpad'en aktiveres, når der
  trykkes på touchpad'en.

  D

  Højttaler

  E

  OPTIONS-knappen

  F

    knap/ -knap / -knap / -knap

  G

  Højre pind/R3-knap R3-knappen
  aktiveres, når der trykkes ned på pinden.

  H

  PS-knap

  I

  Stereo headset-udgang

  J

  Udvidelsesport

  K

  Venstre pind/L3-knap L3-knappen
  aktiveres, når der trykkes ned på pinden.
  Top

  A

  R1-knap

  B

  R2-knap

  C

  Lysstribe

  D

  L1-knap

  E

  L2-knap

  F

  USB-port
 • DS4-knapfunktioner

  PS-knap Tænd for PlayStation 4-systemet (når PlayStation 4-systemet er slukket eller i standbytilstand). Vis startskærmen (når PlayStation 4 er tændt).
  PS-knap (dobbelttryk) Skift mellem aktive applikationer.
  PS-knap (langt tryk) Luk en applikation, log ud, eller sluk for PlayStation 4-systemet. Handlinger, du kan udføre, vil blive vist. Tilgængelige handlinger afhænger af applikationen.
  Retningstaster/venstre pind Vælg elementer
  knap Bekræft det valgte element.
  knap Annuller en handling.
  SHARE-knap Vis menuen for SHARE-funktionen. Se "Om SHARE-knappen" for at få yderligere oplysninger.
  OPTIONS-knap Vis indstillinger.
 • DS4-touchpad-funktioner

  Tryk Tryk kortvarigt på touchpad'en.
  Dobbelttryk Tryk let to gange hurtigt efter hinanden.
  Træk Træk med din finger, mens du rører touchpad'en, og løft derefter din finger.
  Rul Tryk på touchpad'en, og bevæg derefter skarpt og hurtigt din finger væk fra touchpad'en.
  Fej Lad din finger glide hurtigt hen over touchpad'en, og bevæg den skarpt væk fra den.
  Berør og hold nede Berør, og løft ikke din finger.
  Klem indad og udad Placer 2 fingre på touchpad'en, og bevæg dem tættere på eller længere fra hinanden.
  Klik Tryk på touchpad-knappen.
  Dobbeltklik Tryk to gange hurtigt efter hinanden på touchpad-knappen.