Jak změnit nastavení zvuku na konzoli PS5

Zjisti, jak upravit zvukový výstup konzole PlayStation®5 pro televizor, sluchátka s mikrofonem či systém AV.

Jak upravit nastavení zvuku na konzoli PS5

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Zvuk.
 2. Vyber možnost Zvukový výstup a poté uprav jedno z následujících nastavení.

Výstupní zařízení
Vyber výstupní zařízení, které chceš použít. Výstupní zařízení můžeš také změnit v nabídce Zvuk v řídicím středisku.

Automaticky přepínat výstupní zařízení
Zapni, pokud chceš automaticky přepnout výstupní zařízení po připojení zařízení, jako jsou třeba sluchátka s mikrofonem.

Typ zařízení HDMI
Vyber typ zařízení připojený prostřednictvím kabelu HDMI ke konzoli a poté proveď náležitá nastavení.
Pokud například vybereš zesilovač AV jako typ zařízení HDMI, můžeš nastavit počet kanálů a umístění reproduktorů.

Tyto možnosti lze zobrazit pouze v případě, že je jako zesilovač AV vybrán typ zařízení HDMI.

Počet kanálů
Vyber počet kanálů, které bude tvůj zesilovač AV používat.

Upravit umístění reproduktorů
Přesuň reproduktory a získej dokonale vyvážený zvuk.

Výstup pro sluchátka
Zvol, jaký zvuk uslyšíš ve sluchátkách.

Mono zvuk pro sluchátka
Přehrávej stejný zvuk z levého i pravého sluchátka.

Hudba na domovské obrazovce
Zapni/vypni hudbu, která hraje na pozadí na domovské obrazovce.

Zvukové efekty
Zapni/vypni zvuky, které uslyšíš při provádění určitých akcí, například posouvání.

Hlasitost šumu
Nastav, jak hlasitě uslyšíš ve svých sluchátkách svůj hlas. Toto nastavení není dostupné na všech bezdrátových sluchátkách s mikrofonem.

Formát zvuku (priorita)
Zvol formát zvukového výstupu pro hry a videoaplikace. Některé aplikace, jako je přehrávač disků, mají vlastní nastavení zvuku, která mají prioritu.

 • Dostupná nastavení se mohou lišit v závislosti na tvých zařízeních a konfiguraci zvukových nastavení.
 • Hlasitost sluchátek nebo reproduktorů můžeš upravit v nastavení hlasitosti.

Jak upravit nastavení mikrofonu na konzoli PS5

 1. Stisknutím tlačítka PS otevři řídicí středisko a vyber možnost Mikrofon.
 2. Výběrem jednoho z níže uvedených nastavení můžeš změnit výstupní zařízení, ztlumit či zrušit ztlumení mikrofonu a upravit hlasitost mikrofonu.

Vstupní zařízení
Nastav vstupní zvukové zařízení výběrem ze seznamu zařízení s mikrofony, které můžeš používat.

Upravit hlasitost mikrofonu
Uprav hlasitost mikrofonu, aby při mluvení do mikrofonu byla hlasitost v rozsahu Dobré.

Stav mikrofonu při přihlášení
Po zapnutí můžeš zvukový vstup používat hned po přihlášení. Pokud chceš mikrofon používat jen tehdy, když je to nutné, nakonfiguruj toto nastavení na možnost Ztlumit.

Stav mikrofonu při zahájení hlasového chatu nebo vysílání
Aby se zabránilo situacím s nechtěně zapnutým mikrofonem, můžeš si zvolit, aby se mikrofon při zahájení hlasového chatu nebo vysílání automaticky vypnul.

Jestliže vybereš možnost Neměnit, zachováš při zahájení hlasového chatu nebo vysílání aktuální funkčnost mikrofonu.

Jestliže vybereš možnost Přepnout na ztlumení, mikrofon se při zahájení hlasového chatu nebo vysílání automaticky ztlumí. Když chceš mikrofon použít, zapni ho na příslušných kartách.

 • Informace o kompatibilitě a použití sluchátek s mikrofonem se dozvíš u výrobce tvého zařízení. Ne všechna zařízení musejí s tvojí konzolí fungovat.

Jak upravit nastavení hlasitosti na konzoli PS5

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Zvuk > Hlasitost.
 2. Uprav hlasitost sluchátek nebo reproduktorů ovladače.

Hlasitost můžeš také změnit v nabídce Zvuk v řídicím středisku.

Mikrofon a reproduktory ztlumíš stisknutím tlačítka MUTE na ovladači. Tlačítko zabliká, mikrofon se ztlumí a zvukový výstup všech reproduktorů se vypne. Opětovným stisknutím tlačítka vrátíš vše do původního stavu.

Jak upravit nastavení ekvalizéru na konzoli PS5

Uprav nastavení ekvalizéru a 3D zvuku, aby tvoje bezdrátové špunty PULSE Explore, bezdrátová sluchátka s mikrofonem PULSE 3D nebo bezdrátová sluchátka s mikrofonem PULSE Elite zněla přesně tak, jak chceš.

Ekvalizér upravuje relativní sílu různých zvukových frekvencí. Díky tomu si můžeš přizpůsobit zvukový výstup. Například zvýšením basových frekvencí dosáhneš efektu „zdůraznění basů“.

Před použitím sluchátek s mikrofonem nastav ekvalizér tak, aby vytvořit takový zvukový výstup, kterému dáváš přednost.

 1. Stisknutím tlačítka PS otevři řídicí středisko a vyber možnost Zvuk.
 2. V nabídce Předvolby ekvalizéru uprav nastavení ekvalizéru.

A) Přepínání mezi zvukovými režimy

 • Standardní
  Zvuk s vyváženým poměrem vysokých a nízkých frekvencí.
 • Zdůraznění basů
  Zvuk, který posiluje basové frekvence a zdůrazňuje tak basy.
 • Střílečka
  Zvuk, který při hraní hry zdůrazňuje střelbu a kroky.

Když si vybereš jeden z těchto režimů, Režim zvuku 1, Režim zvuku 2 nebo Režim zvuku 3, úpravou posuvníků v bodu C můžeš přizpůsobit relativní sílu jednotlivých frekvenčních pásem ve vybraném režimu zvuku.

B) Více
Zde můžeš například přejmenovat nebo vyresetovat upravená nastavení zvuku.

C) Posuvník
Posouváním posuvníku uprav nastavení frekvence podle svých potřeb.

D) Ukázka zvuku
Poslechni si ukázku vybraného zvukového režimu.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory