Změna nastavení zvuku na konzoli PS5

Jak změnit nastavení zvuku na konzoli PS5

Zjisti, jak upravit zvukový výstup konzole PlayStation®5 pro televizor, sluchátka s mikrofonem či systém AV.

Jak upravit nastavení zvuku na konzoli PS5

 1. Přejdi na domovskou obrazovku a vyber možnost Nastavení > Zvuk.
 2. Vyber možnost Zvukový výstup a poté uprav jedno z následujících nastavení.

Výstupní zařízení
Vyber výstupní zařízení, které se má použít. Výstupní zařízení můžeš také změnit v nabídce Zvuk v řídicím středisku.

Automaticky přepínat výstupní zařízení
Zapni, pokud chceš automaticky přepnout výstupní zařízení po připojení zařízení, jako jsou třeba sluchátka s mikrofonem. 

Typ zařízení HDMI
Vyber typ zařízení připojený prostřednictvím kabelu HDMI ke konzoli a poté proveď náležitá nastavení. Pokud například vybereš zesilovač AV jako typ zařízení HDMI, můžeš nastavit počet kanálů a umístění reproduktorů.

Povolit 3D zvuk pro televizní reproduktory
Vylepši zvuk svých televizních reproduktorů aktivací 3D zvuku.

Aplikovat výsledky měření na 3D zvuk
Aplikuj nastavení 3D zvuku na základě výsledků měření akustiky místnosti. Pokud jsi nikdy neměřil akustiku své místnosti nebo jsi od posledního měření změnil prostředí, vyber nejprve možnost Změřit akustiku místnosti pomocí televizních reproduktorů

Změřit akustiku místnosti pomocí televizních reproduktorů
Použij mikrofon na svém bezdrátovém ovladači ke změření akustiky místnosti.

Počet kanálů
Vyber počet kanálů, které bude tvůj zesilovač AV používat. 

Upravit umístění reproduktorů
Přesuň reproduktory a získej dokonale vyvážený zvuk. 

Výstup pro sluchátka
Zvol, jaký zvuk uslyšíš ve sluchátkách.

Povolit 3D zvuk pro sluchátka
Zapni nebo vypni 3D zvuk. Vyber možnost Upravit profil 3D zvuku a zvol optimální zvukový profil pro svůj sluch.

Mono zvuk pro sluchátka
Přehrávej stejný zvuk z levého i pravého sluchátka.

Upravit profil 3D zvuku
Vyber jeden z dostupných profilů 3D zvuku a optimalizuj svůj 3D zvukový zážitek.

Hudba na domovské obrazovce
Zapni/vypni hudbu, která hraje na pozadí na domovské obrazovce. 

Zvukové efekty
Zapni/vypni zvuky, které uslyšíš při provádění určitých akcí, například posouvání. 

Hlasitost šumu
Nastav, jak hlasitě uslyšíš ve svých sluchátkách svůj hlas. Toto nastavení není dostupné na všech bezdrátových sluchátkách s mikrofonem.

Formát zvuku (priorita)
Zvol formát výstupu zvuku, který chceš použít při hraní her a používání videoaplikací. Dostupná nastavení se mohou lišit v závislosti na tvých zařízeních a konfiguraci zvukových nastavení. 

Jak upravit nastavení mikrofonu na konzoli PS5

 1. Stisknutím tlačítka PS otevři řídicí středisko a vyber možnost Mikrofon
 2. Výběrem jednoho z níže uvedených nastavení můžeš změnit výstupní zařízení, ztlumit či zrušit ztlumení mikrofonu a mikrofon upravit. 

Vstupní zařízení
Nastav vstupní zvukové zařízení výběrem ze seznamu zařízení s mikrofony, které můžeš používat.

Upravit hlasitost mikrofonu
Uprav hlasitost svého zvuku, aby tě ostatní slyšeli hlasitěji nebo tišeji.

Stav mikrofonu při přihlášení
Po zapnutí můžeš zvukový vstup používat hned po přihlášení. Pokud chceš mikrofon používat jen tehdy, když je to nutné, nakonfiguruj toto nastavení na možnost Ztlumit.

Stav mikrofonu při zahájení hlasového chatu nebo vysílání
Aby se zabránilo situacím s nechtěně zapnutým mikrofonem, můžeš si zvolit, aby se mikrofon při zahájení hlasového chatu nebo vysílání automaticky vypnul. 

Jestliže vybereš možnost Neměnit, zachováš při zahájení hlasového chatu nebo vysílání aktuální funkčnost mikrofonu.

Jestliže vybereš možnost Přepnout na ztlumení, mikrofon se při zahájení hlasového chatu nebo vysílání automaticky ztlumí. Když chceš mikrofon použít, zapni ho na příslušných kartách. 

 • Informace o kompatibilitě a použití sluchátek s mikrofonem se dozvíš u výrobce tvého zařízení. Ne všechna zařízení musejí s tvojí konzolí fungovat.

Jak upravit nastavení ekvalizéru

Před použitím sluchátek s mikrofonem nastav ekvalizér tak, aby vytvořit takový zvukový výstup, kterému dáváš přednost. 

 1. Stisknutím tlačítka PS otevři řídicí středisko a vyber možnost Zvuk
 2. Volbou Předvolby ekvalizéru uprav nastavení ekvalizéru.

A ) Přepínání mezi zvukovými režimy

 • Standardní
  Zvuk s vyváženým poměrem vysokých a nízkých frekvencí.
 • Zdůraznění basů
  Zvuk, který posiluje basové frekvence a zdůrazňuje tak basy.
 • Střílečka
  Zvuk, který při hraní hry zdůrazňuje střelbu a kroky.

Uprav si zvuk výběrem jednoho z těchto režimů: Zvukový režim 1, Zvukový režim 2 nebo Zvukový režim 3.

B ) Více

Přejmenuj nebo vyresetuj upravená nastavení zvuku.

C ) Posuvník

Posunováním posuvníku uprav relativní sílu jednotlivých frekvenčních pásem.

D ) Ukázka zvuku

Poslechni si ukázku vybraného zvukového režimu.

Související články

Níže najdeš některé z otázek, které si můžeš pokládat v souvislosti s nastavením zvuku.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory