Řešení problémů s hlasovým chatem na konzoli PlayStation®4

Řešení problémů s hlasovým chatem na konzoli PlayStation®4

Zjisti, jak řešit běžné problémy při hlasovém chatu na konzoli PS4.

Úprava nastavení zvuku konzole PS4

Pokud máš problémy s hlasovým chatem, zkus upravit následující nastavení.

  • Přejdi do nabídky Nastavení > Zařízení > Audio zařízení > Výstupní zařízení.

  • Pokud používáš sluchátka, vyber Výstup pro sluchátka, čímž zvolíš, jaký zvuk budou sluchátka přehrávat.

Nastavení Sluchátka s mikrofonem připojená k ovladači je zobrazeno pouze, když jsou sluchátka s mikrofonem připojena k bezdrátovému ovladači DUALSHOCK 4.

Je možné využít pro hlasový chat na konzoli PS4 a zvuk hry sluchátka s mikrofonem i televizor?

Z důvodu specifikací konzole PS4 pro hlasový chat a zvuk hry nelze současně použít sluchátka s mikrofonem i televizor.

  • Přejdi do nabídky Nastavení > Zařízení > Audio zařízení > Upravit hlasitost mikrofonu.

Pokud mikrofon funguje, bude na jeho signál reagovat sloupec indikátoru pro Vstupní hlasitost.

Pokud indikátor vstupní hlasitosti nereaguje, zkus použít jiná sluchátka s mikrofonem nebo jiný ovladač. Pokud audio komunikace nefunguje s určitým zařízením, je pravděpodobné, že je závada na tomto zařízení. Pokud je zařízení PlayStation v záruční době, obraťte se na nás

  • Přejdi do nabídky Parta > Nastavení party > Zvuk chatu a vyber možnost Upřednostnit chat v partě nebo Upřednostnit chat ve hře

Oprava přerušování hlasového chatu konzole PS4 (odpojování hlasového chatu) 

Pokud náhle ztrácíš spojení hlasového chatu v partě, může to být připojením k internetu. Zkus tento postup řešení problémů.

Během hlasového chatu na konzoli PS4 blikají ikony reproduktoru a mikrofonu

Pokud během hlasového chatu v partě blikají ikony reproduktoru a mikrofonu a nelze komunikovat s přáteli, je možné, že to souvisí s tvým připojením k internetu. Zkus tento postup řešení problémů.

Řešení problémů s hlasovým chatem na konzoli PS4

Pokud je tvé připojení k internetu bezdrátové, zkus přejít na kabelové připojení a přesvědč se, zda dojde ke zlepšení.

Vypni konzoli PS4 a zařízení zprostředkující připojení k internetu (modem, router) a zkus je restartovat.

Obrať se na poskytovatele internetového připojení a zeptej se jak se dají na tvém routeru otevřít následující porty PSN:

TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
UDP: 3478, 3479

Řešení problémů na zařízení

Zkus následující postupy řešení problémů na každém zařízení.

Zkus zařízení znovu připojit.

  • Ujisti se, že přepínač MIC sluchátek s mikrofonem není v poloze Vypnuto.

  • Zkus zařízení znovu připojit.

  • Pokud máš jiný bezdrátový ovladač, zkus připojit sluchátka s mikrofonem do něj.

  • Ujisti se, že mikrofon bezdrátových sluchátek s mikrofonem není ztlumený. Ztlumení bezdrátových sluchátek s mikrofonem signalizuje fialová stavová kontrolka. Umístění kontrolky i tlačítka se na různých produktech liší. Podrobné informace najdeš v návodu k použití.
  • Vyvážení hlasitosti uprav tlačítky SOUND/CHAT bezdrátových sluchátek s mikrofonem konzole PlayStation.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory