Řešení problémů s hlasovým chatem 

Řešení problémů s hlasovým chatem ve službě PlayStation™Network 

Zjisti, jak řešit běžné problémy při hlasovém chatu na konzolích PlayStation®5 a PlayStation®4.

Úprava nastavení zvuku konzole PS5™

Pokud máš problémy s hlasovým chatem, zkus upravit následující nastavení.

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Zvuk > Zvukový výstup, vyber možnost Výstupní zařízení a zvol, které zařízení se má použít.

 2. Můžeš také upravit, co bude slyšet ve sluchátkách. Stačí vybrat možnost Výstup pro sluchátka.

Tvůj ovladač má mikrofon, který můžeš používat při hlasových hovorech a k hlasovému vstupu. Stisknutím tlačítka ztlumení na svém ovladači zapneš nebo zrušíš ztlumení mikrofonu.

Chceš-li nakonfigurovat nastavení mikrofonu na ovladači, sluchátkách s mikrofonem nebo externím mikrofonu USB, přejdi do nabídky Nastavení > Zvuk > Mikrofon. V této nabídce můžeš změnit Vstupní zařízení a Upravit hlasitost mikrofonu.

 • Stisknutím tlačítka PS přejdi do řídicího střediska a vyber možnost Game Base. Poté vyber partu ze seznamu. 

 • Mezi hlasovým chatem a chatem ve hře můžeš přepínat výběrem možnosti z rozevírací nabídky na kartě hlasového chatu v řídicím středisku.

 • Vyvážení zvuku mezi hlasovým chatem a ostatními zvuky konzole můžeš nastavit pohybem posuvníku na kartě hlasového chatu v řídicím středisku.

Úprava nastavení zvuku konzole PS4™

Pokud máš problémy s hlasovým chatem, zkus upravit následující nastavení.

 • Přejdi do nabídky Nastavení > Zařízení > Audio zařízení > Výstupní zařízení.

 • Pokud používáš sluchátka, vyber Výstup pro sluchátka, čímž zvolíš, jaký zvuk budou sluchátka přehrávat.

Nastavení Sluchátka s mikrofonem připojená k ovladači je zobrazeno pouze v případě, že jsou k bezdrátovému ovladači DUALSHOCK 4 připojena sluchátka s mikrofonem.

 • Z důvodu specifikací konzole PS4 pro hlasový chat a zvuk hry nelze současně použít sluchátka s mikrofonem i televizor.
 • Přejdi do nabídky Nastavení > Zařízení > Audio zařízení > Upravit hlasitost mikrofonu.

Pokud mikrofon funguje, bude na jeho signál reagovat sloupec indikátoru pro Vstupní hlasitost.

Pokud indikátor vstupní hlasitosti nereaguje, zkus použít jiná sluchátka s mikrofonem nebo jiný ovladač. Pokud zvuk s určitým zařízením nefunguje, je možné, že je závada na tomto zařízení.

 • Přejdi do nabídky Parta > Nastavení party > Zvuk chatu a vyber možnost Upřednostnit chat v partě nebo Upřednostnit chat ve hře.

Oprava přerušování hlasového chatu (odpojování hlasového chatu) 

Pokud náhle ztrácíš spojení hlasového chatu v partě, může to být připojením k internetu. Zkus tento postup řešení problémů.

Během hlasového chatu blikají ikony reproduktoru a mikrofonu

Pokud během hlasového chatu v partě blikají ikony reproduktoru a mikrofonu a nelze komunikovat s přáteli, je možné, že to souvisí s tvým připojením k internetu. Zkus tento postup řešení problémů.

Řešení problémů s hlasovým chatem ve službě PSN

Pokud je tvé připojení k internetu bezdrátové, zkus přejít na kabelové připojení a vyzkoušej, zda dojde ke zlepšení.

Vypni konzoli a zařízení zprostředkující připojení k internetu (modem a router) a zkus je znovu zapnout.

Obrať se na poskytovatele internetového připojení a zeptej se, jak na routeru otevřít následující porty PSN:

TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
UDP: 3478, 3479

Řešení problémů se zařízením

Zkus následující postupy řešení problémů na každém zařízení.

Zkus zařízení znovu připojit.

 • Ujisti se, že přepínač MIC sluchátek s mikrofonem není v poloze Vypnuto.

 • Zkus zařízení znovu připojit.

 • Pokud máš jiný bezdrátový ovladač, zkus připojit sluchátka s mikrofonem do něj.

 • Ujisti se, že mikrofon bezdrátových sluchátek s mikrofonem není ztlumený. Ztlumení bezdrátových sluchátek s mikrofonem signalizuje fialová stavová kontrolka. Umístění kontrolky i tlačítka se na různých produktech liší. Podrobné informace najdeš v návodu k použití.
 • Vyvážení hlasitosti uprav tlačítky SOUND/CHAT bezdrátových sluchátek s mikrofonem konzole PlayStation.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory