Souprava PS VR: Nastavení kamery PlayStation®Camera

Souprava PS VR: Nastavení kamery PlayStation®Camera

Začínáme s kamerou PlayStation®Camera.

Kamera PlayStation Camera (PS Camera) je volitelný doplněk konzole PlayStation®4. Souprava PlayStation®VR (PS VR) kameru PlayStation Camera vyžaduje.

Jak připojit a nastavit kameru PS Camera

 1. Připoj kabel kamery PS Camera k portu AUX na zadní straně konzole PS4.
 2. Umísti kameru PS Camera na rovný povrch namířenou přímo na místo, kde budeš při hraní sedět.
 3. Změň úhel kamery PS Camera tak, aby zabíral tu správnou oblast.

Když nastavuješ kameru PS Camera pro soupravu PS VR, musíš při její konfiguraci udělat několik kroků navíc. Podrobnosti najdeš ve stručné příručce a videu pro soupravu PS VR.

Rozpoznávání obličeje

Po rozpoznání tě konzole PS4 automaticky přihlásí pomocí místního uživatele.

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Uživatelé > Nastavení přihlášení > Povolit rozpoznávání obličeje.
 2. Přejdi do nabídky Správa dat tváře a volbou možnosti Start spusť pokyny na obrazovce.
 3. Další uživatele můžeš přidat stejnými kroky.
 1. Zapni konzoli PS4 a na ovladači stiskni tlačítko PS.
 2. Konzole PS4 tě rozpozná a po podržení světelné lišty tak, jak je uvedeno na obrazovce, budeš přihlášen automaticky.

Pokud máš nasazenou soupravu PlayStation VR, konzole tě nemusí rozpoznat, protože vidí jen malou část tvého obličeje.

 • Přejdi do nabídky Nastavení > Uživatelé > Nastavení přihlášení > Správa dat tváře > Odstranit > OK.

Vysílání z konzole PS4

Díky funkci obraz v obraze se můžeš stát součástí vysílání své hry.

 1. Spusť hru a stiskni tlačítko SHARE na ovladači.
 2. Vyber možnost Vysílat hraní hry a přihlas se do služby, kterou budeš k vysílání používat. Z této obrazovky můžeš také u poskytovatele živého streamování vytvořit nový účet.
 3. Pokud chceš pro svůj stream použít mikrofon kamery PlayStation Camera, tak než začneš vysílat, vyber možnost Zahrnout do vysílání video z kamery PlayStation Camera a Zahrnout zvuk mikrofonu do vysílání.
 1. Podržením tlačítka PS otevři rychlou nabídku.
 2. Vyber možnost Zvuk/zařízení > Ztlumení mikrofonu pro kameru PlayStation Camera.

Jak použít mikrofon kamery PS Camera k hlasovému chatu funkce Party

Po nastavení kamery PS Camera se bude mikrofon automaticky používat v hlasovém chatu funkce Party.

Mikrofon ztlumíš tak, že vybereš svůj profil na obrazovce funkce Party a na ovladači stiskneš tlačítko OPTIONS.

Problémy při používání kamery PlayStation Camera

Konzole PS4 kameru PS Camera nerozpozná
 1. Odpoj kameru PS Camera a zase ji připoj. Dlouze stiskni tlačítko PS a přejdi do části Zvuk/zařízení. Jestliže je kamera PS Camera rozpoznaná, zobrazí se v této nabídce možnost Ztlumení mikrofonu pro kameru PlayStation Camera.
 2. Jestliže kamera PS Camera rozpoznána není, nech kameru PS Camera připojenou, vypni konzoli PS4 a restartuj ji.
 3. Pokud je to možné, zkus kameru PS Camera nastavit na jiné konzoli PS4.
 4. Obrať se na prodejce a zjisti, jestli je možné kameru PS Camera v záruce opravit nebo vyměnit.
Nezřetelný obraz
 1. Očisti objektivy kamery PS Camera pomocí čistého, suchého hadříku z mikrovláken. Nepoužívej vodu ani jiné čisticí kapaliny.
 2. Zkontroluj objektivy, jestli nejsou prasklé nebo poškozené.
 3. Kamera PS Camera má dva objektivy – přesvědč se, že ani jeden z nich není zakrytý.
 4. Zkus se posunout blíž kameře. Optimální vzdálenost jsou asi 2 metry.
 5. Po nastavení kamerou PS Camera už nehýbej.
 6. Přesvědč se, jestli je kamera PS Camera na stabilním povrchu. Pohyb během hraní může vést k chybě sledování.
 7. Obrať se na prodejce a zjisti, jestli je možné kameru PS Camera v záruce opravit nebo vyměnit.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory