Řešení problémů s bezdrátovými sluchátky s mikrofonem PlayStation

Řešení problémů s bezdrátovými sluchátky s mikrofonem PlayStation

Zjisti, jak vyřešit běžné problémy s dosahem bezdrátových sluchátek s mikrofonem PlayStation.

Konzole PS5™ a konzole PS4™ nedokáží bezdrátová sluchátka s mikrofonem PlayStation rozpoznat

Bezdrátová sluchátka s mikrofonem mohou být mimo dosah konzole nebo může jiné elektronické zařízení způsobovat rušení bezdrátového routeru.

 • Zkus zapnout a vypnout bezdrátový router a přesvědč se, jestli konzole sluchátka s mikrofonem rozeznala. 

 • Pokud to nefunguje, zkus sluchátka s mikrofonem resetovat.

Resetování bezdrátových sluchátek s mikrofonem PlayStation

 1. Sluchátka s mikrofonem vypni. 
 2. Připoj bezdrátový adaptér ke konzoli nebo jinému napájenému portu USB Type-A.
 3. Zasuň špendlík nebo podobný předmět (není součástí balení) do otvoru v blízkosti tlačítka reset na bezdrátovém adaptéru, stiskni jej alespoň na jednu sekundu a pak ho uvolni. 
 4. Na sluchátkách s mikrofonem podrž tlačítka CHAT a VOLUME+ (ZVÝŠENÍ HLASITOSTI).
 5. Zatímco stále držíš stisknutá tlačítka CHAT a VOLUME+ (ZVÝŠENÍ HLASITOSTI), přesuň vypínač napájení na sluchátkách s mikrofonem do zapnuté polohy. Pokud byl reset úspěšný, sluchátka s mikrofonem se připojí k adaptéru.
 1. Připoj bezdrátový adaptér ke konzoli nebo jinému napájenému portu USB.  
 2. Zasuň špendlík nebo podobný předmět (není součástí balení) do otvoru v blízkosti tlačítka reset na bezdrátovém adaptéru, stiskni jej alespoň na jednu sekundu a pak ho uvolni.
 3. Na sluchátkách s mikrofonem podrž tlačítko MUTE (ZTLUMIT).
 4. Zatímco stále držíš stisknuté tlačítko MUTE (ZTLUMIT), přesuň přepínač zvukového režimu / napájení do polohy 1 nebo 2.
 1. Připoj bezdrátový adaptér ke konzoli nebo jinému napájenému portu USB.
 2. Zasuň špendlík nebo podobný předmět (není součástí balení) do otvoru v blízkosti tlačítka reset na bezdrátovém adaptéru, stiskni jej alespoň na jednu sekundu a pak ho uvolni.
 3. Na sluchátkách s mikrofonem podrž tlačítka MUTE (ZTLUMIT) a VSS (VIRTUÁLNÍ PROSTOROVÝ ZVUK).
 4. Zatímco stále držíš stisknutá tlačítka MUTE (ZTLUMIT) a VSS (VIRTUÁLNÍ PROSTOROVÝ ZVUK), přesuň vypínač napájení do polohy 1 nebo 2.

Ozvěna u bezdrátových sluchátek s mikrofonem PlayStation 

Ozvěny se zbavíš úpravou hlasitosti mikrofonu.

 1. Na domovské obrazovce vyber možnost Nastavení > Zvuk > Mikrofon > Upravit hlasitost mikrofonu

 2. Přesuň ovladač hlasitosti mikrofonu o 2–4 stupně doleva.

 1. Na obrazovce funkcí přejdi do části Nastavení > Zařízení > Audio zařízení > Upravit hlasitost mikrofonu.

 2. Přesuň ovladač hlasitosti mikrofonu o 2–4 stupně doleva.

Kontrolka na bezdrátových sluchátkách s mikrofonem PlayStation bliká červeně 

Pokud je baterie téměř vybitá, uslyšíš pípnutí a kontrolka stavu bude blikat červeně.

Dobij baterii připojením sluchátek s mikrofonem k podporovanému zařízení USB, například ke konzoli PS4™. Během dobíjení baterie kontrolka stavu svítí červeně. Kontrolka stavu zhasne, až bude baterie plně nabitá.

Pokud port USB nemá dostatečný výkon pro nabíjení sluchátek s mikrofonem, zkus je připojit k jinému zařízení USB nebo k jinému portu USB na zařízení.

Úplné nabití sluchátek s mikrofonem může trvat až 3,5 hodiny. 

Chceš-li nabíjet sluchátka s mikrofonem, když je konzole PS5 v režimu odpočinku, vyber možnost Nastavení > Systém > Úspora energie > Funkce dostupné v režimu odpočinku a nastav možnost Napájet porty USB na hodnotu Vždy nebo 3 hodiny.

Chceš-li nabíjet sluchátka s mikrofonem, když je konzole PS4 v režimu odpočinku, přejdi do části Nastavení > Nastavení úspory energie > Nastavit funkce dostupné v režimu odpočinku a nastav možnost Napájet porty USB na hodnotu Vždy nebo 3 hodiny.

Bezdrátová sluchátka s mikrofonem se nemohou připojit, odpojují se nebo přeskakuje zvuk

 • Když používáš sluchátka s mikrofonem, odpoj všechna zařízení USB 3.0 od konzole.

 • Když používáš dva páry bezdrátových sluchátek s mikrofonem nebo zařízení USB 3.0, použij prodlužovací kabel USB, abys vytvořil prostor mezi bezdrátovými adaptéry a zařízeními USB. 

Aplikace pro správu sluchátek nerozeznává bezdrátová sluchátka s mikrofonem (pouze u konzole PS4)

 • Ke konzoli PS4™ můžeš připojit více než jeden zdroj zvuku. Zkus odpojit ostatní zdroje zvuku.

 • Aplikaci pro správu sluchátek může být třeba aktualizovat. Zkus aplikaci aktualizovat.

Zapoj pouze jeden bezdrátový adaptér a zkontroluj, že bezdrátová sluchátka s mikrofonem jsou zapnutá a spárovaná s bezdrátovým adaptérem. 

Upozorňujeme, že aplikace pro správu sluchátek není kompatibilní s konzolemi PS5.

 1. Na konzoli PS4 spusť aplikaci pro správu sluchátek. Pokud chceš stáhnout aplikaci, přejdi do obchodu PlayStation™Store, vyber možnost Aplikace > Headset Companion a stáhni aplikaci.
 2. V aplikaci vyber svoje sluchátka s mikrofonem.
 3. Na bezdrátovém ovladači stiskni tlačítko OPTIONS.
 4. Vyber možnost Sluchátka s mikrofonem > Obnovení sluchátek s mikrofonem a vyber možnost Obnovit. Může to trvat několik minut.
 5. Vypni sluchátka s mikrofonem a vyber možnost Další.
 6. Odpoj sluchátka s mikrofonem a vyber možnost Další.
 7. Zapni sluchátka s mikrofonem.
 8. Než sluchátka s mikrofonem znovu vyzkoušíš, počkej, až kontrolka na sluchátkách s mikrofonem přestane blikat.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory