Konzole PS4: Změna výstupu zvuku

Konzole PS4: Změna výstupu zvuku

Zjisti, jak změnit výstup zvuku konzole PlayStation®4. 

Primární výstupní port konzole PS4

Když připojíš konzoli PS4™ k televizoru, domácímu kinu nebo jinému zařízení, formát audio výstupu konzole PS4 je automaticky optimalizován pro toto konkrétní zařízení. Konzole PS4 automaticky využije audio výstup HDMI, takže tato nastavení není obvykle nutné upravovat.

V případě připojení zařízení, jako je zesilovač AV domácího kina, k optickému digitálnímu výstupu DIGITAL OUT (OPTICAL) systému PS4, můžete nastavení výstupu měnit ručně. Úpravu nastavení je možné provést výběrem možnosti Zvuk a obrazovka > Nastavení zvukového výstupu > Primární výstupní port > Port DIGITAL OUT (OPTICAL).

  • Upozorňujeme, že pokud nebude zvolený výstupní formát systému PS4 připojeným zařízením podporován, může dojít k poškození reproduktorů.

  • Pokud je zařízení nekompatibilní se standardem HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) připojeno k systému PS4 kabelem HDMI, video ani audio výstup systému nebude funkční. Následující pokyny umožňují vypnout ochranu HDCP pouze pro hraní.

Zkratka HDCP je odvozena od anglického názvu High-bandwidth Digital Content Protection. Tento režim zabraňuje záznamu hraní a videa externím počítačem nebo systémem pro zachytávání videa. Ve výchozím nastavení konzole PS4 šifruje výstup HDMI.

Aktivace/deaktivace HDCP
  1. Přejdi do nabídky Nastavení > Systém
  2. V nastavení Povolit HDCP se zaškrtnutím políčka ochrana HDCP aktivuje a zrušením zaškrtnutí políčka deaktivuje.
  3. Upozorňujeme, že při změně tohoto nastavení dojde k zavření všech aplikací.

Tuto funkci lze aplikovat jen pro hraní. V případě pokusu o přehrávání videa platforem Blu-Ray, DVD nebo DRM prostřednictvím streamovací služby (jako PlayStation Video nebo Netflix) zobrazí konzole PS4 výzvu k aktivaci ochrany HDCP, aby bylo možné zobrazit obsah.

Výstup do sluchátek

Můžete nastavit, které zvuky budou přehrávány kompatibilními sluchátky s mikrofonem. Lze zvolit všechny zvuky nebo pouze zvuk chatu.

  • Vyber nabídku Zvuk a obrazovka > Nastavení zvukového výstupu > Výstup pro sluchátka. Výchozí nastavení je Zvuk chatu.

Formát zvuku (priorita)

Na systému PS4 lze nastavit formát audio výstupu.

  • Vyber nabídku Zvuk a obrazovka > Nastavení zvukového výstupu > Formát zvuku (priorita). Výchozí nastavení je Lineární PCM.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory