Jak připojit bezdrátové špunty PULSE Explore k handheldu PS Portal

Zjisti, jak připojit bezdrátové špunty PULSE Explore™ k handheldu PlayStation Portal™.

Jak spárovat a připojit bezdrátové špunty k handheldu PS Portal

Když se chystáš poprvé použít své špunty s handheldem PS Portal, musíš je spárovat. Před párováním je nutné, aby již bylo dokončeno prvotní nastavení handheldu PS Portal.

 1. Zapni handheld PS Portal.
 2. Oba špunty musí být v nabíjecím pouzdře.
 3. Stiskni a podrž tlačítko PlayStation Link™ na pouzdře a uvolni ho, až bude kontrolka stavu na pouzdře rychle modře blikat (přibližně 8 sekund).
  Když kontrolka rychle modře bliká, jsou špunty v režimu párování.
 4. Stiskni tlačítko PS Link na handheldu PS Portal.
  Po spárování a připojení bude kontrolka na pouzdře svítit modře a handheld PS Portal bude ukazovat připojený stav.
 • Po spárování s handheldem PS Portal začnou špunty vyhledávat také všechna spárovaná zařízení Bluetooth připravená k připojení. Během vyhledávání bude kontrolka na pouzdře několik sekund pomalu blikat. Poté můžeš připojit své mobilní zařízení ke špuntům a poslouchat zvuk z obou zařízení současně.
 • Špunty zůstanou v režimu párování po dobu až 30 sekund. Pokud nenajdou vhodné připojení, vypnou se. Režim párování můžeš obnovit stisknutím a podržením tlačítka PS Link na pouzdru po dobu přibližně 8 sekund.

Jak přepínat připojení zvuku mezi konzolí PS5 a handheldem PS Portal

Pokud používáš bezdrátové špunty PULSE Explore s konzolí PlayStation®5 a chceš přepnout na zvuk handheldu PlayStation Portal (nebo naopak), postupuj podle pokynů k připojení PS Link dole. Špunty musí být spárovány a připojené ke konzoli PS5® i handheldu PS Portal.

 1. Handheld PS Portal musí být zapnutý.
 2. Stiskni a přibližně 2 sekundy podrž tlačítko PS Link na špuntu.
 1. Stiskni tlačítko PS Link na handheldu PS Portal.
  Po připojení bude handheld PS Portal ukazovat připojený stav.
 1. Konzole PS5 musí být zapnutá a musí k ní být připojený adaptér USB PlayStation Link™.
 2. Stiskni a přibližně 2 sekundy podrž tlačítko PS Link na špuntu.
 1. Stiskni tlačítko PS Link na adaptéru USB.
  Po připojení bude kontrolka na adaptéru svítit bíle.
 • Pokud je konzole PS5 při změně připojení vypnutá, špunty se nepřipojí. Špunty se připojí zpět k handheldu PS Portal.
 • Když jsou špunty spárovány jak s adaptérem USB, tak s handheldem PS Portal, je možné připojit se a poslouchat pouze jedno připojení PS Link.
 • Hlasitost můžeš ovládat prostřednictvím špuntů, konzole i handheldu PS Portal.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory