Jak připojit bezdrátová sluchátka s mikrofonem PULSE Elite k jiným zařízením

Zjisti, jak připojit bezdrátová sluchátka s mikrofonem PULSE Elite™ ke kompatibilnímu počítači PC, Mac®, nebo mobilnímu zařízení.

Jak připojit bezdrátová sluchátka s mikrofonem PULSE Elite k počítači PC nebo Mac

Připoj svá bezdrátová sluchátka s mikrofonem PULSE Elite ke kompatibilnímu počítači PC (Windows) nebo Mac (macOS) se zvukovým výstupem USB pomocí dodávaného adaptéru USB PlayStation Link™. Dodávaný adaptér USB je spárovaný se sluchátky s mikrofonem už z výroby.

 1. Počítač PC nebo Mac musí být zapnutý.
 2. Zapoj adaptér USB do portu USB Type-A na počítači PC/Mac.
 3. Sluchátka s mikrofonem zapneš stisknutím tlačítka PlayStation Link™.
  Kontrolka stavu na sluchátkách s mikrofonem bude po dobu vyhledávání připojení modře blikat.
  Po dokončení připojení bude kontrolka na sluchátkách s mikrofonem svítit modře a kontrolka na adaptéru bude svítit bíle.
 • Sluchátka s mikrofonem se budou snažit o připojení po dobu 30 sekund. Pokud sluchátka s mikrofonem nenajdou vhodné připojení, vypnou se. Stisknutím tlačítka PS Link na sluchátkách s mikrofonem spustíš opětovné vyhledávání připojení.
 • Hlasitost zvuku zařízení PS Link můžeš ovládat přímo na sluchátkách s mikrofonem.
 • Možná bude třeba vybrat na počítači PC nebo Mac jako aktivní zvukové zařízení „PlayStation Link Adapter“.
 • Další informace o kompatibilitě a používání zařízení najdeš v pokynech dodaných se zařízením. Ne všechna zařízení musí se sluchátky s mikrofonem fungovat.

Jak spárovat a připojit bezdrátová sluchátka s mikrofonem PULSE Elite k novému adaptéru USB PlayStation Link

Druhý adaptér USB PlayStation Link (prodává se samostatně) můžeš používat a nastavit další připojení PS Link ke zvukovému zařízení USB, aniž bys musel odpojovat první adaptér USB. Můžeš například zapojit jeden adaptér do konzole PlayStation®5 a druhý adaptér do počítače PC nebo Mac.

Nový samostatný adaptér USB nebude z výroby spárovaný se sluchátky s mikrofonem, takže ho budeš muset nejdřív spárovat.

 1. Počítač PC/Mac nebo konzole PS5® musí být zapnuté.
 2. Zapoj adaptér USB do portu USB Type-A na počítači PC/Mac nebo konzoli.
 3. Stiskni a podrž tlačítko PS Link na sluchátkách s mikrofonem a uvolni ho, až bude kontrolka stavu na sluchátkách s mikrofonem rychle modře blikat (přibližně 8 sekund). Když kontrolka rychle modře bliká, jsou sluchátka s mikrofonem v režimu párování.
 1. Stiskni tlačítko PS Link na adaptéru USB.
  Kontrolka stavu na adaptéru bude po dobu vyhledávání připojení k zařízení PS Link blikat.

Po spárování a připojení začne kontrolka na sluchátkách s mikrofonem svítit modře a kontrolka na adaptéru svítit bíle.

 • Po spárování s adaptérem USB začnou sluchátka s mikrofonem vyhledávat také všechna spárovaná zařízení Bluetooth připravená k připojení. Během vyhledávání bude kontrolka na sluchátkách s mikrofonem několik sekund pomalu blikat. Poté můžeš připojit své mobilní zařízení ke sluchátkům s mikrofonem a poslouchat zvuk z obou zařízení současně. Latenci zvuku PS Link neovlivní, pokud bude zároveň připojen i zvuk přes Bluetooth.
 • Sluchátka s mikrofonem zůstanou v režimu párování po dobu až 30 sekund. Pokud sluchátka s mikrofonem nenajdou vhodné připojení, vypnou se. Režim párování můžeš obnovit stisknutím a podržením tlačítka PS Link na sluchátkách s mikrofonem po dobu přibližně 8 sekund.
 • Adaptér USB bude hledat připojení PS Link po dobu až 30 sekund. Pokud nenajde vhodné připojení, vypne se. Pokud stiskneš tlačítko PS Link na adaptéru, dojde k opětovnému vyhledávání připojení.
 • Sluchátka s mikrofonem lze spárovat až s osmi adaptéry USB PS Link, ale v jednu chvíli mohou být připojená a přehrávat zvuk pouze z jednoho adaptéru. Jeden adaptér USB lze spárovat až s osmi zařízeními PS Link.
 • Hlasitost zvuku zařízení PS Link můžeš ovládat přímo na sluchátkách s mikrofonem.
 • Možná bude třeba vybrat na počítači PC nebo Mac jako aktivní zvukové zařízení „PlayStation Link Adapter“.
 • Další informace o kompatibilitě a používání zařízení najdeš v pokynech dodaných se zařízením. Ne všechna zařízení musí se sluchátky s mikrofonem fungovat.

Jak přepínat připojení zvuku mezi adaptéry USB PlayStation Link

Pokud používáš bezdrátová sluchátka s mikrofonem PULSE Elite s konzolí PS5 a chceš přepnout na zvuk z počítače PC/Mac (nebo naopak), postupuj podle pokynů k přepnutí připojení PlayStation Link.

Sluchátka s mikrofonem musí být spárována s adaptéry zapojenými v konzoli PS5® a počítači PC/Mac.

 1. Počítač PC/Mac musí být zapnutý a adaptér USB PS Link musí být zapojen do portu USB Type-A.
 2. Stisknutím tlačítka PS Link na sluchátkách s mikrofonem je zapni.
  Sluchátka s mikrofonem se automaticky připojí k naposledy připojenému zařízení.
 3. Stiskni a podrž tlačítko PS Link na sluchátkách s mikrofonem a uvolni ho, až bude kontrolka stavu na sluchátkách s mikrofonem blikat bíle (přibližně 2 sekundy).
  Během vyhledávání dříve spárovaného připojení bude kontrolka pomalu blikat ze světlé do tmavé barvy.
 4. Stiskni tlačítko PS Link na adaptéru USB zapojeném do počítače PC/Mac.
  Kontrolka stavu na adaptéru bude po dobu vyhledávání připojení k zařízení PS Link blikat. Po dokončení připojení bude kontrolka na sluchátkách s mikrofonem svítit modře a kontrolka na adaptéru bude svítit bíle.

Dole je uveden příklad. Adaptér zapojený do konzole je „adaptér A“. Adaptér zapojený do počítače PC je „adaptér B“.

 1. Konzole PS5 musí být zapnutá a adaptér USB PS Link musí být zapojen do jednoho z portů USB-A.
 2. Stisknutím tlačítka PS Link na sluchátkách s mikrofonem je zapni.
  Sluchátka s mikrofonem se automaticky připojí k naposledy připojenému zařízení.
 3. Stiskni a podrž tlačítko PS Link na sluchátkách s mikrofonem a uvolni ho, až bude kontrolka stavu na sluchátkách s mikrofonem blikat bíle (přibližně 2 sekundy).
  Během vyhledávání dříve spárovaného připojení bude kontrolka pomalu blikat ze světlé do tmavé barvy.
 1. Jakmile se na obrazovce připojené ke konzoli zobrazí oznámení Zařízení PS Link v blízkosti, postupuj podle pokynů na obrazovce.
 • Pokud jsou konzole PS5 nebo počítač PC/Mac při přepnutí připojení vypnuté, sluchátka s mikrofonem se k nim nepřipojí. Sluchátka s mikrofonem se znovu připojí k naposledy připojenému zařízení.
 • Když jsou sluchátka s mikrofonem spárovaná se dvěma nebo více adaptéry USB PS Link, je možné připojit se a poslouchat pouze jedno připojení PS Link.
 • Hlasitost můžeš ovládat prostřednictvím sluchátek s mikrofonem, konzole i počítače PC/Mac.
 • Oznámení Zařízení PS Link v blízkosti se zobrazí pouze tehdy, když je spárovaný adaptér zapojen do konzole PS5. Pokud se oznámení na obrazovce nezobrazí, stiskni tlačítko PS Link na adaptéru USB.
 • Můžeš také přepínat připojení zvuku mezi konzolí PS5 a dálkovým herním ovladačem PlayStation Portal™.

Jak používat tlačítko PlayStation Link na bezdrátových sluchátkách s mikrofonem PULSE Elite

Krátkým a dlouhým stisknutím tlačítka PS Link na bezdrátových sluchátkách s mikrofonem PULSE Elite lze aktivovat různé funkce.

 • Zapni sluchátka, aby vyhledala a připojila se k naposledy připojenému zařízení (zařízení PS Link nebo Bluetooth).
 • Zrušíš hledání existujícího připojení nebo nové párování. Sluchátka s mikrofonem se znovu připojí k naposledy připojenému zařízení.
 • Zobrazí ovládání zvuku v řídicím středisku.

 • Deaktivuješ aktuální připojení a spustíš připojování k dříve spárovanému zařízení PS Link nebo Bluetooth.

 • Spustíš párování s novým zařízením PS Link nebo Bluetooth.

 • Vymažeš ze sluchátek s mikrofonem všechna spárovaná připojení. Buď opatrný, protože tímto dojde ke smazání všech spárování PS Link a Bluetooth a nastavení zvuku.

 • Vyresetuješ svoje sluchátka s mikrofonem (nedojde k vymazání žádných spárování ani nastavení).

Adaptér USB PlayStation Link (CFI-ZWA2) má také tlačítko PS Link, ale s jinými funkcemi.

 • Spustíš vyhledání připojení PS Link.
 • Vyresetuješ adaptér (tím se vymažou všechna spárování PS Link).

Jak spárovat a připojit bezdrátová sluchátka s mikrofonem PULSE Elite k mobilním zařízením pomocí Bluetooth

Připoj bezdrátová sluchátka s mikrofonem PULSE Elite ke kompatibilním mobilním zařízením, která podporují Bluetooth.

Aby bylo možné nastavit připojení Bluetooth, je třeba nejprve sluchátka s mikrofonem spárovat s mobilním zařízením.

 1. V nastavení Bluetooth v mobilním zařízení zkontroluj, zda je přepínač Bluetooth zapnutý („ON“).
 2. Stisknutím tlačítka PS Link na sluchátkách s mikrofonem je zapni.
  Sluchátka s mikrofonem se automaticky připojí k naposledy připojenému zařízení.
 3. Stiskni a podrž tlačítko PS Link na sluchátkách s mikrofonem a uvolni ho, až bude kontrolka stavu na sluchátkách s mikrofonem rychle modře blikat (přibližně 8 sekund).
  Když kontrolka rychle modře bliká, jsou sluchátka s mikrofonem v režimu párování.
 1. V nastavení Bluetooth na mobilním zařízení vyber v seznamu zařízení Bluetooth „PULSE Elite“.
  Po spárování a připojení začne kontrolka na sluchátkách s mikrofonem svítit modře.
 • Po spárování s mobilním zařízením začnou sluchátka s mikrofonem vyhledávat také všechna spárovaná zařízení PS Link připravená k připojení. Během vyhledávání bude kontrolka několik sekund pomalu blikat. Poté můžeš připojit konzoli PS5 nebo počítač PC/Mac ke sluchátkům s mikrofonem a poslouchat zvuk z obou zařízení současně. Latenci zvuku PS Link neovlivní, pokud bude zároveň připojen i zvuk přes Bluetooth.
 • Sluchátka s mikrofonem zůstanou v režimu párování po dobu až 30 sekund. Pokud sluchátka s mikrofonem nenajdou vhodné připojení, vypnou se. Režim párování můžeš obnovit stisknutím a podržením tlačítka PS Link na sluchátkách s mikrofonem po dobu přibližně 8 sekund.
 • Sluchátka s mikrofonem lze spárovat až s deseti zařízeními Bluetooth, ale v jednu chvíli mohou být připojená a přehrávat zvuk pouze z jednoho zařízení Bluetooth.
 • Tlačítko hlasitosti ovládá pouze zvuk PS Link z konzole či počítače PC/Mac. Pokud jsou sluchátka s mikrofonem připojená k zařízení Bluetooth, je nutné ovládat hlasitost z mobilního zařízení. Když posloucháš zvuk ze dvou zdrojů současně, například ze zařízení PS Link a Bluetooth, tlačítko hlasitosti bude ovládat pouze zvuk zařízení PS Link.
 • Další informace o kompatibilitě a používání zařízení najdeš v pokynech dodaných se zařízením. Ne všechna zařízení musí se sluchátky s mikrofonem fungovat.

Jak připojit bezdrátová sluchátka s mikrofonem PULSE Elite k ovladači PS Portal

Sluchátka s mikrofonem můžeš spárovat a připojit k dálkovému hernímu ovladači PlayStation Portal™ a přepínat připojení zvuku mezi ovladačem PS Portal a konzolí PS5 prostřednictvím připojení PlayStation Link.

Jak připojit bezdrátová sluchátka s mikrofonem PULSE Elite k ostatním zařízením pomocí kabelu audio

Bezdrátová sluchátka s mikrofonem PULSE Elite můžeš připojit ke 3,5mm zástrčce audio na kompatibilních zařízeních pomocí čtyřvodičového nebo třívodičového kabelu audio (není součástí balení).

Čtyřvodičový kabel audio
Třívodičový kabel audio

Pokud chceš použít mikrofon na sluchátkách s mikrofonem k chatování, musíš použít čtyřvodičový kabel audio. Pokud chceš jen poslouchat zvuk, stačí použít třívodičový kabel audio.

 1. Stisknutím tlačítka PS Link na sluchátkách s mikrofonem je zapni.
 2. Připoj kabel audio do zástrčky vstup audio na sluchátkách s mikrofonem a do 3,5mm zástrčky audio na kompatibilním zařízení.
 • Po propojení kabelem bude přerušeno bezdrátové spojení sluchátek s mikrofonem se zařízeními PS Link nebo Bluetooth.
 • Hlasitost kabelového připojení musíš ovládat ze svého zařízení.
 • Další informace o kompatibilitě a používání zařízení najdeš v pokynech dodaných se zařízením. Ne všechna zařízení musí se sluchátky s mikrofonem fungovat.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory