Jak připojit bezdrátové špunty PULSE Explore k jiným zařízením

Zjisti, jak připojit bezdrátové špunty PULSE Explore™ ke kompatibilnímu počítači PC, Mac®, nebo mobilnímu zařízení.

Jak připojit bezdrátové špunty PULSE Explore k počítači PC nebo Mac

Připoj své bezdrátové špunty PULSE Explore ke kompatibilnímu počítači PC (Windows) nebo Mac (macOS) se zvukovým výstupem USB pomocí dodávaného adaptéru USB PlayStation Link™. Dodávaný adaptér USB je spárovaný se špunty už z výroby.

 1. Počítač PC nebo Mac musí být zapnutý.
 2. Oba špunty musí být v nabíjecím pouzdře.
 3. Zapoj adaptér USB do portu USB Type-A na počítači PC/Mac.
 4. Vyndej oba špunty z pouzdra a ony se připojí k počítači PC/Mac.
  Po připojení bude kontrolka stavu na adaptéru svítit bíle.
 • Špunty se budou snažit o připojení po dobu 30 sekund. Pokud nenajdou vhodné připojení, vypnou se. Pokud stiskneš tlačítko PlayStation Link™ na libovolném ze špuntů, dojde k opětovnému vyhledávání připojení.
 • Hlasitost zvuku zařízení PS Link můžeš ovládat přímo na špuntech.
 • Možná bude třeba vybrat na počítači PC nebo Mac jako aktivní zvukové zařízení „PlayStation Link Adapter“.
 • Další informace o kompatibilitě a používání zařízení najdeš v pokynech dodaných se zařízením. Ne všechna zařízení musí se špunty fungovat.

Jak spárovat a připojit bezdrátové špunty PULSE Explore k novému adaptéru USB PlayStation Link

Druhý adaptér USB PlayStation Link (prodává se samostatně) můžeš používat a nastavit další připojení PS Link ke zvukovému zařízení USB, aniž bys musel odpojovat první adaptér USB. Můžeš například zapojit jeden adaptér do konzole PlayStation®5 a druhý adaptér do počítače PC nebo Mac.

Nový samostatný adaptér USB nebude z výroby spárovaný se špunty, takže ho budeš muset nejdřív spárovat.

 1. Počítač PC/Mac nebo konzole PS5® musí být zapnuté.
 2. Zapoj adaptér USB do portu USB Type-A na počítači PC/Mac nebo konzoli PS5.
 3. Oba špunty musí být v nabíjecím pouzdře.
 4. Stiskni a podrž tlačítko PS Link na pouzdře a uvolni ho, až bude kontrolka stavu na pouzdře rychle modře blikat (přibližně 8 sekund).
  Když kontrolka rychle modře bliká, jsou špunty v režimu párování.
 1. Stiskni tlačítko PS Link na adaptéru USB.
  Kontrolka stavu na adaptéru bude po dobu vyhledávání připojení k zařízení PS Link blikat.

Po spárování a připojení začne kontrolka na pouzdře svítit modře a kontrolka na adaptéru svítit bíle.

 • Po spárování s adaptérem USB začnou špunty vyhledávat také všechna spárovaná zařízení Bluetooth připravená k připojení. Během vyhledávání bude kontrolka na pouzdře několik sekund pomalu blikat. Poté můžeš připojit své mobilní zařízení ke špuntům a poslouchat zvuk z obou zařízení současně. Latenci zvuku PS Link neovlivní, pokud bude zároveň připojen i zvuk přes Bluetooth.
 • Špunty zůstanou v režimu párování po dobu až 30 sekund. Pokud nenajdou vhodné připojení, vypnou se. Režim párování můžeš obnovit stisknutím a podržením tlačítka PS Link na pouzdru po dobu přibližně 8 sekund.
 • Adaptér USB bude hledat připojení PS Link po dobu až 30 sekund. Pokud nenajde vhodné připojení, vypne se. Pokud stiskneš tlačítko PS Link na adaptéru, dojde k opětovnému vyhledávání připojení.
 • Špunty lze spárovat až s osmi adaptéry USB PS Link, ale v jednu chvíli mohou být připojené a přehrávat zvuk pouze z jednoho adaptéru. Jeden adaptér USB lze spárovat až s osmi zařízeními PS Link.
 • Hlasitost zvuku zařízení PS Link můžeš ovládat přímo na špuntech.
 • Možná bude třeba vybrat na počítači PC nebo Mac jako aktivní zvukové zařízení „PlayStation Link Adapter“.
 • Další informace o kompatibilitě a používání zařízení najdeš v pokynech dodaných se zařízením. Ne všechna zařízení musí se špunty fungovat.

Jak přepínat mezi připojeními adaptéru USB PlayStation Link

Pokud používáš bezdrátové špunty PULSE Explore s konzolí PS5 a chceš přepnout na zvuk z počítače PC/Mac (nebo naopak), postupuj podle pokynů k přepnutí připojení PlayStation Link. Špunty musí být spárovány s adaptéry zapojenými v konzoli PS5 a počítači PC/Mac.

 1. Počítač PC/Mac musí být zapnutý a adaptér USB PS Link musí být zapojen do portu USB Type-A.
 2. Vyndej jeden nebo oba špunty z nabíjecího pouzdra.
  Špunty se automaticky připojí k naposledy připojenému zařízení.
 3. Stiskni a přibližně 2 sekundy podrž tlačítko PS Link na jednom ze špuntů.
 4. Stiskni tlačítko PS Link na adaptéru USB zapojeném do počítače PC/Mac.
  Kontrolka stavu na adaptéru bude po dobu vyhledávání připojení k zařízení PS Link blikat. Po připojení bude kontrolka svítit bíle.

Dole je uveden příklad. Adaptér USB zapojený do konzole je „adaptér A“. Adaptér USB zapojený do počítače PC je „adaptér B“.

 1. Konzole PS5 musí být zapnutá a adaptér USB PS Link musí být zapojen do jednoho z portů USB-A.
 2. Vyndej jeden nebo oba špunty z nabíjecího pouzdra.
  Špunty se automaticky připojí k naposledy připojenému zařízení.
 3. Stiskni a přibližně 2 sekundy podrž tlačítko PS Link na jednom ze špuntů.
 1. Jakmile se na obrazovce připojené ke konzoli zobrazí oznámení Zařízení PS Link v blízkosti, postupuj podle pokynů na obrazovce.
 • Pokud jsou konzole PS5 nebo počítač PC/Mac při přepnutí připojení vypnuté, špunty se k nim nepřipojí. Špunty se znovu připojí k naposledy připojenému zařízení.
 • Když jsou špunty spárovány se dvěma nebo více adaptéry USB PS Link, je možné připojit se a poslouchat pouze jedno připojení PS Link.
 • Hlasitost můžeš ovládat prostřednictvím špuntů, konzole i počítače PC/Mac.
 • Oznámení Zařízení PS Link v blízkosti se zobrazí pouze tehdy, když je spárovaný adaptér USB zapojen do konzole PS5. Pokud se oznámení na obrazovce nezobrazí, stiskni tlačítko PS Link na adaptéru.
 • Můžeš také přepínat připojení zvuku mezi konzolí PS5 a dálkovým herním ovladačem PlayStation Portal™.

Jak používat tlačítka PlayStation Link na bezdrátových špuntech PULSE Explore a nabíjecím pouzdře

Krátkým a dlouhým stisknutím tlačítka PS Link na bezdrátových špuntech PULSE Explore a nabíjecím pouzdře lze aktivovat různé funkce.

Funkce tlačítka PS Link na bezdrátových špuntech PULSE Explore

Vyndej z pouzdra jeden nebo oba špunty a můžeš aktivovat následující funkce. Pokud používáš oba špunty, stačí stisknout jen jedno tlačítko PS Link na libovolném ze špuntů.

 • Zapni špunt či špunty, aby vyhledaly a připojily se k naposledy připojenému zařízení (zařízení PS Link nebo Bluetooth).
 • Zrušíš hledání existujícího připojení nebo nové párování. Špunty se znovu připojí k naposledy připojenému zařízení.
 • Zobrazí ovládání zvuku v řídicím středisku.

 • Deaktivuješ aktuální připojení a spustíš připojování k dříve spárovanému zařízení PS Link nebo Bluetooth.

 • Vyresetuješ svoje špunty (nedojde k vymazání žádných spárování ani nastavení).

Funkce tlačítka PS Link na nabíjecím pouzdře

V závislosti na stisknutí musí být jeden nebo oba špunty v nabíjecím pouzdře, aby šlo aktivovat většinu následujících funkcí.

V nabíjecím pouzdře musí být alespoň jeden špunt.

 • Zapni špunt či špunty, aby vyhledaly a připojily se k naposledy připojenému zařízení (zařízení PS Link nebo Bluetooth).
 • Zrušíš hledání existujícího připojení nebo nové párování. Špunty se znovu připojí k naposledy připojenému zařízení.

V nabíjecím pouzdře musí být alespoň jeden špunt.

 • Deaktivuješ aktuální připojení a spustíš připojování k dříve spárovanému zařízení PS Link nebo Bluetooth.

V nabíjecím pouzdře musí být oba špunty.

 • Spustíš párování s novým zařízením PS Link nebo Bluetooth.

V nabíjecím pouzdře musí být oba špunty.

 • Vymažeš ze špuntů všechna spárovaná připojení. Buď opatrný, protože tímto dojde ke smazání všech spárování PS Link a Bluetooth a nastavení zvuku.

V nabíjecím pouzdře musí být oba špunty.

 • Vyresetuješ svoje pouzdro (nedojde k vymazání žádných spárování ani nastavení).

Adaptér USB PlayStation Link (CFI-ZWA2) má také tlačítko PS Link, ale s jinými funkcemi.

 • Spustíš vyhledání připojení PS Link.
 • Vyresetuješ adaptér (tím se vymažou všechna spárování PS Link).

Jak spárovat a připojit bezdrátové špunty PULSE Explore k mobilním zařízením pomocí Bluetooth

Připoj bezdrátové špunty PULSE Explore ke kompatibilním mobilním zařízením, která podporují Bluetooth.

Aby bylo možné nastavit připojení Bluetooth, je třeba nejprve špunty spárovat s mobilním zařízením.

 1. V nastavení Bluetooth v mobilním zařízení zkontroluj, zda je přepínač Bluetooth zapnutý („ON“).
 2. Oba špunty musí být v nabíjecím pouzdře.
 3. Stiskni a podrž tlačítko PS Link na pouzdře a uvolni ho, až bude kontrolka stavu na pouzdře rychle modře blikat (přibližně 8 sekund).
  Když kontrolka rychle modře bliká, jsou špunty v režimu párování.
 1. Přejdi na svém mobilním zařízení do nastavení Bluetooth a vyber v seznamu zařízení Bluetooth „PULSE Explore“.
  Po spárování a připojení začne kontrolka na pouzdře svítit modře.
 • Po spárování s mobilním zařízením začnou špunty vyhledávat také všechna spárovaná zařízení PS Link připravená k připojení. Během vyhledávání bude kontrolka několik sekund pomalu blikat. Poté můžeš připojit konzoli PS5 nebo počítač PC ke špuntům a poslouchat zvuk z obou zařízení současně. Latenci zvuku PS Link neovlivní, pokud bude zároveň připojen i zvuk přes Bluetooth.
 • Špunty zůstanou v režimu párování po dobu až 30 sekund. Pokud nenajdou vhodné připojení, vypnou se. Režim párování můžeš obnovit stisknutím a podržením tlačítka PS Link na pouzdru po dobu přibližně 8 sekund.
 • Špunty lze spárovat až s 10 zařízeními Bluetooth, ale v jednu chvíli mohou být připojené a přehrávat zvuk pouze z jednoho zařízení Bluetooth.
 • Tlačítko hlasitosti ovládá pouze zvuk PS Link z konzole či počítače PC/Mac. Pokud jsou špunty připojené k zařízení Bluetooth, je nutné ovládat hlasitost z mobilního zařízení. Když posloucháš zvuk ze dvou zdrojů současně, například ze zařízení PS Link a Bluetooth, tlačítko hlasitosti bude ovládat pouze zvuk zařízení PS Link.
 • Další informace o kompatibilitě a používání zařízení najdeš v pokynech dodaných se zařízením. Ne všechna zařízení musí se špunty fungovat.

Jak připojit bezdrátové špunty PULSE Explore k ovladači PS Portal

Špunty můžeš spárovat a připojit k dálkovému hernímu ovladači PlayStation Portal™ a přepínat připojení zvuku mezi ovladačem PS Portal a konzolí PS5 prostřednictvím připojení PlayStation Link.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory