Aplikace PlayStation Remote Play na televizoru se systémem Android

Pomocí funkce Remote Play můžeš ovládat svou konzoli PlayStation® vzdáleně kdekoli tam, kde máš vysokorychlostní připojení k internetu.

Požadavky funkce Remote Play na televizor se systémem Android

K použití funkce Remote Play budeš potřebovat:

 • Televizor nebo zařízení se systémem Android TV™ 12 nebo novějším
  Můžeš také použít službu Chromecast na televizoru Google TV™. Podrobnosti najdeš v části Google Play™.
 • Konzole PS5® nebo konzole PS4®
  Konzoli vždy aktualizuj na nejnovější verzi systémového softwaru.
 • Účet ve službě PlayStation™Network
  Použij stejný účet, který používáš u své konzole. Pokud účet nemáš, budeš si muset nějaký nejprve vytvořit.
 • Mobilní zařízení
  Přihlas se naskenováním kódu QR na svém chytrém telefonu nebo tabletu.
 • Vysokorychlostní připojení k internetu
  Jako standard doporučujeme vysokorychlostní připojení s rychlostí nahrávání a stahování alespoň 5 Mb/s. Nejlepší výkon zajistí vysokorychlostní připojení s rychlostí nahrávání a stahování alespoň 15 Mb/s.
 • Bezdrátové ovladače DualSense™ nebo DUALSHOCK®4.

Instalace aplikace na televizoru se systémem Android

Stáhni do svého televizoru se systémem Android aplikaci PS Remote Play a nainstaluj ji. Aplikaci stáhneš tak, že v televizoru se systémem Android vyhledáš aplikaci PS Remote Play.

 • Tyto kroky musíš provést pouze před prvním použitím aplikace. K připojení ke konzoli PS5 i konzoli PS4 můžeš použít stejnou aplikaci.

Příprava konzole PS5 k použití funkce Remote Play

Toto je nutné provést pouze před prvním použitím funkce Remote Play:

 1. Na domovské obrazovce vyber možnost Nastavení > Systém > Remote Play a pak zapni možnost Povolit funkci Remote Play.
 2. Jestliže chceš funkci Remote Play spustit, když je konzole PS5 v režimu odpočinku, vyber možnost Nastavení > Systém > Úspora energie > Funkce dostupné v režimu odpočinku. Zaškrtni možnost Zůstaňte připojeni k internetu a možnost Povolit zapnutí systému PS5 ze sítě.

Toto je nutné provést pouze před prvním použitím funkce Remote Play:

 1. Na obrazovce funkcí přejdi do části Nastavení > Nastavení připojení funkce Remote Play a poté zapni možnost Povolit funkci Remote Play.
 2. Na obrazovce funkcí přejdi do části Nastavení > Správa účtu > Aktivovat jako váš primární systém PS4 a poté vyber možnost Aktivovat.
  V každém účtu můžeš toto nastavení povolit pouze pro jednu konzoli PS4.
 3. Jestliže chceš funkci Remote Play spustit, když je konzole PS4 v režimu odpočinku, vyber možnost Nastavení > Nastavení úspory energie > Nastavit funkce dostupné v režimu odpočinku. Poté zapni možnost Zůstaňte připojeni k internetu a možnost Povolit zapnutí systému PS4 ze sítě.

Spárování bezdrátového ovladače DualSense s televizorem se systémem Android

Před prvním použitím ovladače s televizorem se systémem Android je musíš spárovat.

 1. Ujisti se, že kontrolka hráče na ovladači nesvítí.
  Jestliže kontrolka hráče svítí, stiskni a podrž tlačítko PS, dokud nezhasne.
 2. Stiskni a podrž tlačítko Vytvořit a zároveň stiskni a podrž tlačítko PS, dokud světelná lišta nezačne blikat.
 3. V nastavení Dálkové ovladače a příslušenství televizoru se systémem Android vyber ovladač, který chceš spárovat.
 4. Po dokončení párování světelná lišta ovladače problikne a rozsvítí se kontrolka hráče.
 1. Ujisti se, že kontrolka hráče na ovladači nesvítí.
  Jestliže kontrolka hráče svítí, stiskni a podrž tlačítko PS, dokud nezhasne.
 2. Stiskni a podrž tlačítko SHARE a zároveň stiskni a podrž tlačítko PS, dokud světelná lišta nezačne blikat.
 3. V nastavení Dálkové ovladače a příslušenství televizoru se systémem Android vyber ovladač, který chceš spárovat.
 4. Po dokončení párování světelná lišta ovladače problikne a rozsvítí se kontrolka hráče.
 • V jedné chvíli může být tvůj ovladač spárovaný pouze s jedním zařízením. Kdykoli změníš zařízení, je potřeba svůj ovladač s novým zařízením spárovat.

Spuštění funkce Remote Play na televizoru se systémem Android

Tyto kroky je třeba provést, kdykoli se připojuješ ke své konzoli z televizoru se systémem Android.

 1. Zapni svou konzoli PS5 nebo PS4, nebo ji uveď do režimu odpočinku.
 2. Spusť v televizoru se systémem Android aplikaci PS Remote Play a poté vyber možnost Přihlaste se do služby PSN.
 3. Přihlas se pomocí stejného účtu, který používáš u své konzole.
 4. Mobilním zařízením naskenuj kód QR, který se zobrazuje na televizoru se systémem Android, a pak se přihlas.
 5. Vyber možnost PS5 nebo PS4.
  Aplikace vyhledá konzoli PS5, ke které ses přihlásil, a pak se k ní automaticky připojí. Poté, co se připojí, se na televizoru se systémem Android zobrazí obrazovka tvé konzole a můžeš začít funkci Remote Play používat.
 • Jestliže se najde více konzolí PS5, vyber konzoli, kterou chceš použít.
 • Při dalších spuštěních budeš moci vybrat konzoli, ke které ses už někdy dříve připojil.
 • Pokud uplynula delší doba od chvíle, kdy ses naposledy přihlásil, televizor se systémem Android konzoli nebude moci vyhledat a připojit se k ní. Než budeš moci začít funkci Remote Play používat, znovu se přihlas ke své konzoli.

Funkce HDR Remote Play na televizoru se systémem Android

Pokud jsou tvůj televizor se systémem Android a tvá konzole PS5 připojené k zobrazovacímu zařízení nebo televizoru, který podporuje funkci HDR, budeš moci používat funkci Remote Play v kvalitě obrazu HDR.

 1. Na domovské obrazovce konzole PS5 přejdi do nabídky Nastavení > Obrazovka a video > Výstup videa a pak nastav možnost HDR na hodnotu Vždy zapnuto nebo Zapnuto, je-li podporováno.
 2. Na televizoru se systémem Android spusť aplikaci PS Remote Play a pak se přihlas.
 3. V pravém horním rohu obrazovky vyber možnost Nastavení a pak vyber možnost Kvalita obrazu pro funkci Remote Play > HDR > Automaticky.

Nastav vysokou snímkovou frekvenci, aby sis při používání funkce Remote Play mohl užít plynulejší obraz.

 1. Na televizoru se systémem Android spusť aplikaci PS Remote Play a přihlas se.
 2. V pravém horním rohu obrazovky vyber možnost Nastavení > Kvalita obrazu pro funkci Remote Play > Snímková frekvence > Vysoká.

Potřebuješ pomoc?

Kontaktuj naše specialisty podpory