Aplikace PlayStation Remote Play na televizoru se systémem Android

Pomocí funkce Remote Play můžeš ovládat svou konzoli PlayStation® vzdáleně kdekoli tam, kde máš vysokorychlostní připojení k internetu.

Požadavky funkce Remote Play na televizor se systémem Android

K použití funkce Remote Play budeš potřebovat:

 • Televizor nebo zařízení se systémem Android TV™ 12 nebo novějším
  Můžeš také použít službu Chromecast na televizoru Google TV™. Podrobnosti najdeš v části Google Play™.
 • Konzole PS5® nebo konzole PS4™
  Konzoli vždy aktualizuj na nejnovější verzi systémového softwaru.
 • Účet ve službě PlayStation™Network
  Použij stejný účet, který používáš u své konzole. Pokud účet nemáš, budeš si muset nějaký nejprve vytvořit.
 • Mobilní zařízení
  Přihlas se naskenováním kódu QR na svém chytrém telefonu nebo tabletu.
 • Vysokorychlostní připojení k internetu
  Jako standard doporučujeme vysokorychlostní připojení s rychlostí nahrávání a stahování alespoň 5 Mb/s. Nejlepší výkon zajistí vysokorychlostní připojení s rychlostí nahrávání a stahování alespoň 15 Mb/s.
 • Bezdrátové ovladače DualSense® nebo DUALSHOCK®4.

Instalace aplikace na televizoru se systémem Android

Chceš-li stáhnout a nainstalovat aplikaci PS Remote Play na televizoru se systémem Android TV, vyhledej na televizoru se systémem Android aplikaci PS Remote Play.

 • Tyto kroky musíš provést pouze před prvním použitím aplikace. K připojení ke konzoli PS5 i konzoli PS4 můžeš použít stejnou aplikaci.

Příprava konzole PS5 k použití funkce Remote Play

Toto je nutné provést pouze před prvním použitím funkce Remote Play:

 1. Na domovské obrazovce vyber možnost Nastavení > Systém > Remote Play a pak zapni možnost Povolit funkci Remote Play.
 2. Jestliže chceš funkci Remote Play spustit, když je konzole PS5 v režimu odpočinku, vyber možnost Nastavení > Systém > Úspora energie > Funkce dostupné v režimu odpočinku. Zaškrtni možnost Zůstaňte připojeni k internetu a možnost Povolit zapnutí systému PS5 ze sítě.

Toto je nutné provést pouze před prvním použitím funkce Remote Play:

 1. Na obrazovce funkcí přejdi do části Nastavení > Nastavení připojení funkce Remote Play a poté zapni možnost Povolit funkci Remote Play.
 2. Na obrazovce funkcí přejdi do části Nastavení > Správa účtu > Aktivovat jako váš primární systém PS4 a poté vyber možnost Aktivovat.
  V každém účtu můžeš toto nastavení povolit pouze pro jednu konzoli PS4.
 3. Jestliže chceš funkci Remote Play spustit, když je konzole PS4 v režimu odpočinku, vyber možnost Nastavení > Nastavení úspory energie > Nastavit funkce dostupné v režimu odpočinku. Poté zapni možnost Zůstaňte připojeni k internetu a možnost Povolit zapnutí systému PS4 ze sítě.

Spárování bezdrátového ovladače DualSense s televizorem se systémem Android

Před prvním použitím ovladače s televizorem se systémem Android je musíš spárovat.

 1. Ujisti se, že kontrolka hráče na ovladači nesvítí.
  Jestliže kontrolka hráče svítí, stiskni a podrž tlačítko PS, dokud nezhasne.
 2. Stiskni a podrž tlačítko Vytvořit a zároveň stiskni a podrž tlačítko PS, dokud světelná lišta nezačne blikat.
 3. V nastavení Dálkové ovladače a příslušenství televizoru se systémem Android vyber ovladač, který chceš spárovat.
  Po dokončení párování světelná lišta ovladače problikne a rozsvítí se kontrolka hráče.
 1. Ujisti se, že kontrolka hráče na ovladači nesvítí.
  Jestliže kontrolka hráče svítí, stiskni a podrž tlačítko PS, dokud nezhasne.
 2. Stiskni a podrž tlačítko SHARE a zároveň stiskni a podrž tlačítko PS, dokud světelná lišta nezačne blikat.
 3. V nastavení Dálkové ovladače a příslušenství televizoru se systémem Android vyber ovladač, který chceš spárovat.
  Po dokončení párování světelná lišta ovladače problikne a rozsvítí se kontrolka hráče.
 • V jedné chvíli může být tvůj ovladač spárovaný pouze s jedním zařízením. Kdykoli změníš zařízení, je potřeba svůj ovladač s novým zařízením spárovat.

Spuštění funkce Remote Play na televizoru se systémem Android

Tyto kroky je třeba provést, kdykoli se připojuješ ke své konzoli z televizoru se systémem Android.

 1. Zapni svou konzoli PS5 nebo PS4, nebo ji uveď do režimu odpočinku.
 2. Spusť v televizoru se systémem Android aplikaci PS Remote Play a poté vyber možnost Přihlaste se do služby PSN.
 3. Přihlas se ke stejnému účtu, který používáš u své konzole.
 4. Mobilním zařízením naskenuj kód QR, který se zobrazuje na televizoru se systémem Android, a pak se přihlas.
 5. Vyber možnost PS5 nebo PS4.
  Aplikace vyhledá konzoli PS5, ke které ses přihlásil, a pak se k ní automaticky připojí. Poté, co se připojí, se na televizoru se systémem Android zobrazí obrazovka tvé konzole a můžeš začít funkci Remote Play používat.
 • Jestliže se najde více konzolí PS5, vyber konzoli, kterou chceš použít.
 • Při dalších spuštěních budeš moci vybrat konzoli, ke které ses už někdy dříve připojil.
 • Pokud uplynula delší doba od chvíle, kdy ses naposledy přihlásil, televizor se systémem Android konzoli nebude moci vyhledat a připojit se k ní. Než budeš moci začít funkci Remote Play používat, znovu se přihlas ke své konzoli.

Funkce HDR Remote Play na televizoru se systémem Android

Pokud jsou tvůj televizor se systémem Android a tvá konzole PS5 připojené k zobrazovacímu zařízení nebo televizoru, který podporuje funkci HDR, budeš moci používat funkci Remote Play v kvalitě obrazu HDR.

 1. Na domovské obrazovce konzole PS5 přejdi do nabídky Nastavení > Obrazovka a video > Výstup videa a pak nastav možnost HDR na hodnotu Vždy zapnuto nebo Zapnuto, je-li podporováno.
 2. Na televizoru se systémem Android spusť aplikaci PS Remote Play a pak se přihlas.
 3. V pravém horním rohu obrazovky vyber možnost Nastavení a pak vyber možnost Kvalita obrazu pro funkci Remote Play > HDR > Automaticky.

Nastav vysokou snímkovou frekvenci, aby sis při používání funkce Remote Play mohl užít plynulejší obraz.

 1. Na televizoru se systémem Android spusť aplikaci PS Remote Play a přihlas se.
 2. V pravém horním rohu obrazovky vyber možnost Nastavení > Kvalita obrazu pro funkci Remote Play > Snímková frekvence > Vysoká.

Jak ukončit funkci Remote Play na televizoru se systémem Android

 1. Během spuštěné funkce Remote Play stiskni na ovladači tlačítko PS.
  Zobrazí se ovládací panel.
 2. Vyber možnost Odpojit.
 3. Pokud chceš svou konzoli PS5 po vypnutí funkce Remote Play uvést do režimu odpočinku, zaškrtni políčko u možnosti Přepnout připojenou konzoli do režimu odpočinku.
 4. Vyber možnost OK.
  Funkce Remote Play se ukončí a obrazovka se vrátí do původního stavu před tím, než se televizor se systémem Android připojil ke konzoli PS5.

Jak používat funkci Remote Play na ostatních zařízeních

Níže uvedení průvodci ti pomohou s nastavením funkce Remote Play na jiných zařízeních.

Potřebuješ pomoc?

Kontaktuj naše specialisty podpory