Aplikace PlayStation Remote Play na mobilních zařízeních

Pomocí aplikace PS Remote Play můžeš ovládat svou konzoli PlayStation® vzdáleně kdekoli tam, kde máš vysokorychlostní připojení k internetu.

Jak nastavit aplikaci PS Remote Play na mobilních zařízeních

Pomocí aplikace PS Remote Play můžeš ovládat svou konzoli PlayStation®5 nebo PlayStation®4 z mobilního telefonu nebo tabletu. Zkontroluj, jestli tvá zařízení splňují požadavky, a poté podle níže uvedeného postupu aplikaci PS Remote Play nastav.

K použití aplikace PS Remote Play budeš potřebovat:

 • Chytrý telefon nebo tablet Android™, telefon iPhone nebo zařízení iPad
  Podrobnosti o systémových požadavcích najdeš v obchodech Google Play™ nebo App Store.
 • Konzole PS5® nebo konzole PS4™
  Konzoli vždy aktualizuj na nejnovější verzi systémového softwaru.
 • Účet ve službě PlayStation™Network
  Použij stejný účet, který používáš u své konzole. Pokud účet nemáš, budeš si muset nějaký nejprve vytvořit.
 • Vysokorychlostní připojení k internetu
  Jako standard doporučujeme vysokorychlostní připojení s rychlostí nahrávání a stahování alespoň 5 Mb/s. Nejlepší výkon zajistí vysokorychlostní připojení s rychlostí nahrávání a stahování alespoň 15 Mb/s.
 • K podporovaným mobilním zařízením můžeš při použití aplikace PS Remote Play připojit bezdrátový ovladač DualSense® nebo DUALSHOCK®4.
 • Jestliže chceš používat hlasový chat, budeš potřebovat mikrofon, například vestavěný mikrofon svého mobilního zařízení.
 • Funkce Remote Play používá o mnoho více dat než většina streamovacích služeb videa. Pokud používáš funkci Remote Play přes mobilní data, dávej si pozor, abys nepřekročil svůj datový limit nebo aby se ti nenaúčtovaly vysoké poplatky za používání dat.

Jak nainstalovat aplikaci PS Remote Play do zařízení

Z obchodu Google Play™ nebo App Store stáhni do svého mobilního zařízení aplikaci PS Remote Play a nainstaluj ji. K připojení ke konzoli PS5 i konzoli PS4 můžeš použít stejnou aplikaci. Tyto kroky musíš provést pouze před prvním použitím aplikace.

Jak připravit konzoli PS5 k použití aplikace PS Remote Play

Toto musíš provést pouze před prvním použitím aplikace PS Remote Play:

 1. Na domovské obrazovce vyber možnost Nastavení > Systém > Remote Play a poté zapni možnost Povolit funkci Remote Play.
 2. Jestliže chceš aplikaci PS Remote Play spustit, když je konzole PS5 v režimu odpočinku, vyber možnost Nastavení > Systém > Úspora energie > Funkce dostupné v režimu odpočinku. Zaškrtni možnost Zůstaňte připojeni k internetu a možnost Povolit zapnutí systému PS5 ze sítě.

Toto musíš provést pouze před prvním použitím aplikace PS Remote Play:

 1. Na obrazovce funkcí přejdi do části Nastavení > Nastavení připojení funkce Remote Play a poté zapni možnost Povolit funkci Remote Play.
 2. Na obrazovce funkcí přejdi do části Nastavení > Správa účtu > Aktivovat jako váš primární systém PS4 a poté vyber možnost Aktivovat. V každém účtu můžeš toto nastavení povolit pouze pro jednu konzoli PS4.
 3. Jestliže chceš aplikaci PS Remote Play spustit, když je konzole PS4 v režimu odpočinku, vyber možnost Nastavení > Nastavení úspory energie > Nastavit funkce dostupné v režimu odpočinku. Poté zapni možnost Zůstaňte připojeni k internetu a možnost Povolit zapnutí systému PS4 ze sítě.

Jak připravit mobilní zařízení na funkci Remote Play

Abys mohl při použití funkce Remote Play používat mobilní data, musíš své mobilní zařízení nastavit. V závislosti na operátorovi a stavu sítě možná nebudeš moci používat funkci Remote Play přes mobilní data.

Pokud je tvé zařízení připojeno k síti Wi-Fi®, funkce Remote Play po spuštění poběží přes síť Wi-Fi.

 1. Spusť na mobilním zařízení aplikaci PS Remote Play a poté vyber možnost Přihlaste se do služby PSN.
 2. Přihlas se pomocí stejného účtu, který používáš u své konzole.
 3. V pravém horním rohu obrazovky vyber možnost Nastavení a potom vyber možnost Mobilní data > Použít mobilní data.
 4. Vyber možnost OK.

Jak spustit aplikaci PS Remote Play z mobilního zařízení

Následující kroky musíš provést pokaždé, když se připojuješ ke konzoli PS5 nebo konzoli PS4 z mobilního zařízení.

 1. Zapni konzoli, nebo ji uveď do režimu odpočinku.
 2. Spusť na mobilním zařízení aplikaci PS Remote Play a poté vyber možnost Přihlaste se do služby PSN.
  Přihlas se pomocí stejného účtu, který používáš u své konzole.
 3. Vyber možnost PS5 nebo PS4.
  Aplikace vyhledá konzoli, ke které ses přihlásil pomocí svého účtu, a poté se ke konzoli připojí automaticky. Poté, co se připojí, se na mobilním zařízení zobrazí obrazovka tvé konzole a můžeš začít aplikaci PS Remote Play používat. Jestliže se najde více konzolí, vyber konzoli, kterou chceš použít.

Při dalších spuštěních budeš moci vybrat konzoli, ke které ses už někdy dříve připojil.

 • Pokud uplynula delší doba od chvíle, kdy ses naposledy přihlásil, mobilní zařízení konzoli nebude moci vyhledat a připojit se k ní. Než budeš zkoušet vzdálené připojení mimo domov, ověř, že se zařízení připojí bez problémů, když jsi blízko své konzole.
 • Během používání funkce Remote Play se v horní části obrazovky může objevit zpráva „Funkce Remote Play připojena.“. Tato zpráva se zobrazí, když se při používání funkce Remote Play k tvé konzoli PS5 připojí další hráč. Když se daný uživatel od tvé konzole PS5 odhlásí, zpráva zmizí.

Ovládání aplikace PS Remote Play na mobilních zařízeních

Klepni při používání aplikace PS Remote Play na obrazovku mobilního zařízení a zobrazí se tlačítka ovladače. Jestliže používáš chytrý telefon nebo tablet Android™, mohou se vzhled tlačítek a ikony lišit.

Po výběru položky Možnosti se zobrazí ovládací panel.

 • Nastavení
  Můžeš měnit různá nastavení, například orientaci obrazovky a to, jak se zobrazují tlačítka ovladače. V ovládacím panelu také můžeš aplikaci PS Remote Play ukončit.
 • Tlačítko Vytvořit
  Funguje stejně jako tlačítko Vytvořit na ovladači.
 • Tlačítko PS
  Zobrazí řídicí středisko konzole PS5.
 • Stav mikrofonu
  Výběrem možnosti Mikrofon zapnut / Mikrofon vypnut zapneš nebo vypneš mikrofon.
 • Tlačítko Možnosti
  Funguje stejně jako tlačítko Možnosti na ovladači.
 • Zavřít
  Zavře ovládací panel.

Po výběru položky Možnosti se zobrazí ovládací panel.

V ovládacím panelu můžeš provádět následující úkony:

 • Nastavení
  Můžeš měnit různá nastavení, například orientaci obrazovky a to, jak se zobrazují tlačítka ovladače. V ovládacím panelu také můžeš aplikaci PS Remote Play ukončit.
 • Tlačítko SHARE
  Funguje stejně jako tlačítko SHARE na ovladači.
 • Tlačítko PS
  Zobrazí domovskou obrazovku konzole PS4.
 • Stav mikrofonu
  Výběrem možnosti Mikrofon zapnut / Mikrofon vypnut zapneš nebo vypneš mikrofon.
 • Tlačítko OPTIONS
  Funguje stejně jako tlačítko OPTIONS na ovladači.
 • Zavřít
  Zavře ovládací panel.

Ke kompatibilnímu zařízení můžeš také připojit ovladač a používat jej s aplikací PS Remote Play.

Jak hrát s aplikací PS Remote Play na pozadí

Než se vrátíš k akci, můžeš relaci aplikace PS Remote Play pozastavit a dělat na telefonu nebo tabletu jiné věci.

Při hraní hry v aplikaci PS Remote Play stiskni tlačítko P-in-P. Relace aplikace PS Remote Play se otevře v novém okně a ty můžeš rychle přejít do jiné aplikace, bez toho, abys musel ukončit streamování.

Pokud chceš pokračovat ve streamování relací aplikace PS Remote Play, i když je aplikace PS Remote Play minimalizovaná, musíš nejprve povolit streamování na pozadí:

 1. Spusť aplikaci PS Remote Play a vyber možnost Nastavení.
 2. Povol možnost Streamování na pozadí.

Toto nastavení je automaticky deaktivováno. Když toto nastavení povolíš, můžeš se vrátit na domovskou obrazovku nebo do jiné aplikace a streamování bude pokračovat až 5 minut.

Jak ukončit aplikaci PS Remote Play

 1. Klepni při používání aplikace PS Remote Play na obrazovku.
  Zobrazí se tlačítka ovladače.
 2. V pravém dolním rohu obrazovky vyber položku Možnosti.
  Zobrazí se ovládací panel funkce Remote Play.
 3. Vyber možnost Nastavení a poté možnost Odpojit.
  Zobrazí se zpráva „Tato relace aplikace Remote Play bude odpojena“.
 4. Jestliže chceš aplikaci PS Remote Play ukončit, když je konzole v režimu odpočinku, zaškrtni políčko Přepnout připojenou konzoli do režimu odpočinku.
 5. Vyber možnost OK.
  Aplikace PS Remote Play se ukončí a obrazovka se vrátí do původního stavu předtím, než se mobilní zařízení připojilo ke konzoli.

Historie připojení aplikace PS Remote Play

Můžeš si prohlédnout seznam uživatelů, kteří se dříve připojili k tvojí konzoli prostřednictvím aplikace PS Remote Play. Pokud chceš zobrazit a spravovat položky historie, postupuj podle následujících kroků. Pokud chceš zobrazit a spravovat položky historie, postupuj podle následujících kroků.

Jak používat funkci Remote Play na ostatních zařízeních

Níže uvedení průvodci ti pomohou s nastavením funkce Remote Play na jiných zařízeních.

Potřebuješ pomoc?

Kontaktuj naše specialisty podpory