Funkce PlayStation Remote Play na mobilních zařízeních

Funkce PlayStation Remote Play na mobilních zařízeních

Pomocí funkce Remote Play můžeš ovládat svou konzoli PlayStation® vzdáleně kdekoli tam, kde máš vysokorychlostní připojení k internetu.

Začínáme s funkcí Remote Play na mobilních zařízeních

Pomocí funkce PS Remote Play můžeš ovládat svou konzoli PlayStation®5 nebo PlayStation®4 z mobilního zařízení. Zkontroluj, jestli tvá zařízení splňují požadavky, a poté podle níže uvedeného postupu funkci Remote Play nastav.

K použití funkce Remote Play budeš potřebovat:

 • Chytrý telefon nebo tablet Android™, telefon iPhone nebo zařízení iPad
  Podrobnosti o systémových požadavcích najdeš v obchodech Google Play™ nebo App Store.
 • Konzole PS5™ nebo konzole PS4™
  Konzoli vždy aktualizuj na nejnovější verzi systémového softwaru.
 • Účet ve službě PlayStation™Network
  Použij stejný účet, který používáš u své konzole. Pokud účet nemáš, budeš si muset nějaký nejprve vytvořit.
 • Vysokorychlostní připojení k internetu
  Jako standard doporučujeme vysokorychlostní připojení s rychlostí nahrávání a stahování alespoň 5 Mb/s. Nejlepší výkon zajistí vysokorychlostní připojení s rychlostí nahrávání a stahování alespoň 15 Mb/s.
 • K podporovaným mobilním zařízením můžeš při použití funkce Remote Play připojit bezdrátový ovladač DualSense™ nebo DUALSHOCK®4. Další informace najdeš v příručkách níže.
 • Jestliže chceš používat hlasový chat, budeš potřebovat mikrofon, například vestavěný mikrofon svého mobilního zařízení.

Instalace aplikace Remote Play do zařízení

Z obchodu Google Play™ nebo App Store stáhni do svého mobilního zařízení aplikaci PS Remote Play a nainstaluj ji. K připojení ke konzoli PS5 i konzoli PS4 můžeš použít stejnou aplikaci. Tyto kroky musíš provést pouze před prvním použitím aplikace.

Příprava konzole PS5 k použití funkce Remote Play 

Toto musíš provést pouze před prvním použitím funkce Remote Play: 

 1. Na domovské obrazovce vyber možnost Nastavení > Systém > Remote Play (Dálkový přístup) a poté zapni možnost Povolit funkci Remote Play
 2. Jestliže chceš aplikaci Remote Play spustit, když je konzole PS5 v režimu odpočinku, vyber možnost Nastavení > Systém > Úspora energie > Funkce dostupné v režimu odpočinku. Zaškrtni možnost Zůstaňte připojeni k internetu a možnost Povolit zapnutí systému PS5 ze sítě.

Toto musíš provést pouze před prvním použitím funkce Remote Play: 

 1. Na obrazovce funkcí přejdi do části Nastavení > Nastavení připojení funkce Remote Play a poté zapni možnost Povolit funkci Remote Play
 2. Na obrazovce funkcí přejdi do části Nastavení > Správa účtu > Aktivovat jako váš primární systém PS4 a poté vyber možnost Aktivovat. V každém účtu můžeš toto nastavení povolit pouze pro jednu konzoli PS4. 
 3. Jestliže chceš aplikaci Remote Play spustit, když je konzole PS4 v režimu odpočinku, vyber možnost Nastavení > Nastavení úspory energie > Nastavit funkce dostupné v režimu odpočinku. Poté zapni možnost Zůstaňte připojeni k internetu a možnost Povolit zapnutí systému PS4 ze sítě.

Spuštění aplikace Remote Play z mobilního zařízení

Následující kroky musíš provést pokaždé, když se připojuješ ke konzoli PS5 nebo konzoli PS4 z mobilního zařízení.

 1. Zapni konzoli a uveď ji do režimu odpočinku. 
 2. Spusť na mobilním zařízení aplikaci PS Remote Play a poté vyber možnost Přihlaste se do služby PSN
  Přihlas se pomocí stejného účtu, který používáš u své konzole. 
 3. Vyber možnost PS5 nebo PS4.
  Aplikace vyhledá konzoli, ke které ses přihlásil pomocí svého účtu, a poté se ke konzoli připojí automaticky. Poté, co se připojí, se na mobilním zařízení zobrazí obrazovka tvé konzole a můžeš začít funkci Remote Play používat. Jestliže se najde více konzolí, vyber konzoli, kterou chceš použít. 

Při dalších spuštěních budeš moci vybrat konzoli, ke které ses už někdy dříve připojil.

Ovládání funkce Remote Play na mobilních zařízeních

Klepni při používání funkce Remote Play na obrazovku mobilního zařízení a zobrazí se tlačítka ovladače. Jestliže používáš chytrý telefon nebo tablet Android™, mohou se vzhled tlačítek a ikony lišit.

Po výběru položky Možnosti se zobrazí ovládací panel.

 • Nastavení
  Můžeš měnit různá nastavení, například orientaci obrazovky a to, jak se zobrazují tlačítka ovladače. V ovládacím panelu také můžeš aplikaci Remote Play ukončit.
 • Tlačítko Vytvořit
  Funguje stejně jako tlačítko vytvořit na ovladači.
 • Tlačítko PS
  Zobrazí řídicí středisko konzole PS5.
 • Stav mikrofonu
  Výběrem možnosti Mikrofon zapnut / Mikrofon vypnut zapneš nebo vypneš mikrofon.
 • Tlačítko Možnosti
  Funguje stejně jako tlačítko možnosti na ovladači.
 • Zavřít
  Zavře ovládací panel.

Po výběru položky Možnosti se zobrazí ovládací panel.

Na ovládacím panelu můžeš provádět následující úkony:

 • Nastavení
  Můžeš měnit různá nastavení, například orientaci obrazovky a to, jak se zobrazují tlačítka ovladače. V ovládacím panelu také můžeš aplikaci Remote Play ukončit.
 • Tlačítko SHARE
  Funguje stejně jako tlačítko SHARE na ovladači.
 • Tlačítko PS
  Zobrazí domovskou obrazovku konzole PS4.
 • Stav mikrofonu
  Výběrem možnosti Mikrofon zapnut / Mikrofon vypnut zapneš nebo vypneš mikrofon.
 • Tlačítko OPTIONS
  Funguje stejně jako tlačítko OPTIONS na ovladači.
 • Zavřít
  Zavře ovládací panel.

Ukončení funkce Remote Play

 1. Klepni při používání funkce Remote Play na obrazovku.
  Zobrazí se tlačítka ovladače.
 2. V pravém dolním rohu obrazovky vyber položku Možnosti.
  Zobrazí se ovládací panel funkce Remote Play.
 3. Vyber možnost Nastavení a poté možnost Odpojit.
  Zobrazí se zpráva „Tato relace aplikace Remote Play bude odpojena“.
 4. Jestliže chceš funkci Remote Play ukončit, když je konzole v režimu odpočinku, zaškrtni políčko Přepnout připojenou konzoli do režimu odpočinku.
 5. Vyber možnost OK.
  Funkce Remote Play se ukončí a obrazovka se vrátí do původního stavu před tím, než se mobilní zařízení připojilo ke konzoli.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory