Jak řešit problémy s funkcemi Vysílání a Share Play na konzolích PS4

Jak řešit problémy s funkcemi Vysílání a Share Play na konzolích PS4

Zjisti, jak řešit problémy s funkcemi Vysílání a Share Play na konzoli PlayStation®4.

Řešení problémů s vysíláním

Služba Twitch nyní vyžaduje 2FA (2fázové ověřování). Pokud chceš vysílat ze své konzole PS4, budeš si muset nastavit ověřování 2FA ve svém účtu na Twitchi. Kompletní instrukce nalezneš v průvodci 2fázové ověřování (2FA) služby Twitch. Jakmile si ověřování 2FA aktivuješ a nastavíš, získáš možnost přihlásit se do služby Twitch ze své konzole PS4 a začít streamovat.

 • V případě, že tlačítko SHARE používáš na domovské obrazovce, spusť hru, kterou chceš vysílat, a následně stiskni tlačítko SHARE.

 • V závislosti na konkrétní hře nemusí být někdy možné některé scény šířit.

 • Zkontroluj, zda jsou platná následující čísla portů.
  TCP: 1935, 2805-2899, 6667

 • Informace o kontrole a nastavení čísel portů najdeš v příručce s pokyny k síťovému zařízení nebo v pokynech poskytovatele internetu.

 • Chceš-li zobrazit všechny komentáře, stiskni tlačítko SHARE a vyber možnost Nastavení vysílání > Zobrazit komentáře

 • Chceš-li povolit, aby systém předčítal komentáře, vyber možnost Nastavení vysílání > Pokročilá nastavení > Převod komentářů na řeč a zaškrtni políčko u položky Povolit převod komentářů na řeč.

 • V rychlé nabídce vyber možnost Vysílání > Zastavit vysílání.

Řešení problémů s funkcí Share Play

Aby byl prožitek z používání funkce Share Play co nejlepší, musí mít jak hostitel, tak i návštěvník vysokorychlostní připojení k internetu. V případě problémů s připojením či stabilitou funkce Share Play si přečti následující informace.

 • Obecně platí, že je doporučena minimální rychlost 2 Mb/s odesílání i stahování.
 • Odhad rychlosti svého připojení si můžeš zobrazit v nabídce Nastavení > Síť > Test připojení k internetu.
 • Pro konzoli PS4 doporučujeme kabelové připojení k internetu.
 • Pokud používáš bezdrátové připojení Wi-Fi, umísti konzoli PS4 blíže k přístupovému bodu či routeru a zajisti, aby se mezi nimi nenacházely překážky.
 • Funkci Share Play nepoužívej, pokud jiná zařízení ve tvé síti využívají velkou šířku pásma.
 • Během používání funkce Share Play není dostupné vysílání ani aplikace PS4 Remote Play.

 • Návštěvníci nemohou během používání funkce Share Play ukládat screenshoty ani videoklipy.

 • Funkci Share Play můžeš použít vždy maximálně po dobu 1 hodiny. Funkce Share Play se automaticky ukončí hodinu po připojení návštěvníka.

 • Zbývající čas pro funkci Share Play si můžeš zobrazit na obrazovce party. Podrobnosti o obrazovce party najdeš zde: „Co se nachází na obrazovce party“.

 • Trofeje může při používání funkce Share Play získat pouze hostitel.

 • Pokud hostitel při používání funkce Share Play zobrazí jinou než herní obrazovku, zobrazí se v systému návštěvníka pohotovostní obrázek.

 • Pokud hostitel a návštěvník hrají společně, hostitel musí zaškrtnout políčko u možnosti Povolit v nabídce Nastavení > Rodičovská kontrola / správa rodiny > Systémová omezení PS4 > Vytvoření nového uživatele a přihlášení hosta.

 • V závislosti na účtu hráče a hrané hře nemusí být funkce Share Play dostupná, případně se návštěvníkovi nemusejí zobrazit některé scény.

 • Má-li hostitel povolenou funkci HDR, obraz zobrazený návštěvníkovi může mít jiné barvy, než jaké vidí hostitel.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory