Získej nejnovější aktualizaci

Systémový software systému PS Vita

 
 
 
 

Aktualizace funkcí

Aktualizace systémového softwaru 3.73

Aktualizace systémového softwaru pro systémy PlayStation Vita a PlayStation TV byla vydána 16/10/19. Můžeš ji využít k aktualizaci systémového softwaru na verzi 3.73.

Systém vždy aktualizuj na nejnovější verzi systémového softwaru. Díky aktualizaci můžeš využívat doplňkové funkce, vylepšenou použitelnost a lepší zabezpečení.

Hlavní funkce v aktualizaci systémového softwaru verze 3.73

 • Tato aktualizace systémového softwaru zlepšuje kvalitu výkonu systému.

Poznámky

 • Nestahuj ani neinstaluj aktualizaci pomocí jiných dat, než je oficiální soubor aktualizace poskytovaný online nebo na kartě PS Vita společností Sony Interactive Entertainment. Nestahuj ani neinstaluj aktualizace jinými metodami, než které jsou popsané v dokumentaci systému nebo na tomto webu. Pokud stahuješ nebo instaluješ data aktualizace z jiného zdroje, jinou metodou nebo na systém PS Vita, který byl nějakým způsobem pozměněn či upraven, systém PS Vita nemusí pracovat správně a nemusí být schopen data oficiální aktualizace nainstalovat. Jakákoli z těchto akcí porušuje podmínky záruky systému PS Vita a ovlivní možnosti obdržet záruční služby a opravné služby od společnosti Sony Interactive Entertainment.
 • Během procesu aktualizace nevypínej napájení ani neodstraňuj paměťovou kartu systému PS Vita. Přerušení aktualizace může způsobit poruchu systému.
 • Pokud je úroveň nabití baterie nízká, nemusí být možné aktualizaci spustit.
 • Některé aplikace či obsah nebude možné používat, pokud nejprve neprovedeš aktualizaci systémového softwaru.

Systémový software

Aktualizace systémového softwaru systému PS Vita a PS TV nainstalované na systému podléhají omezené licenci společnosti Sony Interactive Entertainment Inc. Podrobnosti nalezneš na adrese http://www.scei.co.jp/psvita-eula/.

 
 

Tvé možnosti

Jak aktualizovat

Systémový software systému PS Vita a PS TV je možné aktualizovat pomocí kterékoli z níže uvedených metod.

Systém PS Vita

 • Aktualizace pomocí Wi-Fi

  Aktualizuj systém po internetu pomocí funkce Wi-Fi systému PS Vita.

  K provedení aktualizace jsou potřeba následující položky:

  • Systém PS Vita
  • Připojení k internetu (bezdrátové)

  Je nutné konfigurovat síťová nastavení systému PS Vita. Podrobnosti najdeš v uživatelské příručce systému PS Vita.

  Při aktualizaci pomocí Wi-Fi vyber na místě, které má použitelný přístupový bod, položku (Settings) (Nastavení) > [Start] > [System Update] (Aktualizace systému) > [Update Using Wi-Fi] (Aktualizace pomocí Wi-Fi). Systém PS Vita po internetu automaticky zkontroluje, jestli máš nejnovější verzi systémového softwaru. Jestliže existuje aktualizační soubor pro novější verzi, stáhne se do systému. Aktualizaci dokonči podle pokynů uvedených na obrazovce.

  Aktualizaci není možné provést pomocí datového přenosu po mobilní síti (3G).

 • Aktualizace připojením k systému PS3

  Použij funkci síťového připojení systému PS3 k aktualizaci systému přes internet.

  K provedení aktualizace jsou potřeba následující položky:

  • Systém PS Vita
  • Systém PS3

  - Systémový software musí být verze 4.00 nebo novější.

  - Připrav připojení k internetu.

  Je nutné konfigurovat síťová nastavení systému PS3. Podrobnosti najdeš v uživatelské příručce systému PS3.

  1. Připoj systém PS Vita k systému PS3 pomocí kabelu USB.
  2. Je třeba zavřít všechny otevřené aplikace a vybrat možnost (User) (Uživatel).
  3. Na systému PS Vita vyber položku (Settings) (Nastavení) > [Start] > [System Update] (Aktualizace systému) > [Update by Connecting to a PS3 System] (Aktualizace připojením k systému PS3).

  Systém PS Vita po internetu automaticky zkontroluje, jestli máš nejnovější verzi systémového softwaru. Jestliže existuje aktualizační soubor pro novější verzi, stáhne se do systému. Aktualizaci dokonči podle pokynů uvedených na obrazovce.

 • Aktualizace připojením k počítači

  K aktualizaci systému přes internet využij funkci síťového připojení počítače (Windows® / Mac).

  K provedení aktualizace jsou potřeba následující položky:

  • Systém PS Vita
  • Počítač (Windows® / Mac)

  - Připoj se k internetu.

  - Stáhni a nainstaluj do počítače program Content Manager Assistant for PlayStation.

  Stáhnout ho můžeš z tohoto webu:

  http://cma.dl.playstation.net/cma/‎

  1. Ověř, jestli je na počítači program Content Manager Assistant spuštěný.

   Windows:
   Najdi ikonu programu Content Manager Assistant v oznamovací oblasti hlavního panelu.

   Mac:
   Najdi ikonu programu Content Manager Assistant v panelu nabídky.

  2. Připoj systém PS Vita k počítači pomocí kabelu USB.
  3. Na systému PS Vita vyber položku (Settings) (Nastavení) > [Start] > [System Update] (Aktualizace systému) > [Update by Connecting to a PC] (Aktualizace připojením k počítači).

  ‎Systém PS Vita prostřednictvím internetu automaticky zkontroluje, jestli máš nejnovější verzi systémového softwaru. Jestliže existuje aktualizační soubor pro novější verzi, stáhne se do systému. Aktualizaci dokonči podle pokynů uvedených na obrazovce.

 • Aktualizace pomocí karty PS Vita

  K aktualizaci systému využij soubor aktualizace obsažený na kartě PS Vita.

  K provedení aktualizace jsou potřeba následující položky:

  • Systém PS Vita / PS TV
  • Karta PS Vita obsahující soubor aktualizace

  Při spuštění hry obsahující soubor aktualizace na novější verzi se zobrazí obrazovka, která tě provede postupem aktualizace. Aktualizaci proveď podle pokynů uvedených na obrazovce.

Systém PS TV

 • Aktualizace připojením k internetu

  Použij funkci síťového připojení systému PS TV k aktualizaci systému přes internet.

  K provedení aktualizace jsou potřeba následující položky:

  • Systém PS TV
  • Připojení k internetu (kabelové nebo bezdrátové)

  Je nutné konfigurovat síťová nastavení systému PS TV. Podrobnosti najdeš v uživatelské příručce systému PS TV.

  Při zvolení možnosti (Settings) (Nastavení) > [Start] > [System Update] (Aktualizace systému) systém PS TV přes internet automaticky zkontroluje, jestli máš nejnovější verzi systémového softwaru. Jestliže existuje aktualizační soubor pro novější verzi, stáhne se do systému. Aktualizaci dokonči podle pokynů uvedených na obrazovce.

 • Aktualizace pomocí karty PS Vita

  Stáhni aktualizační soubor do počítače a poté ho ulož na disk USB flash. Zkopíruj uložený soubor do systému PS TV a aktualizuj systém.

  K provedení aktualizace jsou potřeba následující položky:

  • Systém PS TV
  • Počítač (Windows / Mac)
   Musíš se připojit k internetu.
  • Disk USB flash
   K dispozici musí být 150 MB volného místa.
  1. Na disku USB flash vytvoř složky pro uložení souboru aktualizace.
   Pomocí počítače vytvoř na disku USB flash složku s názvem „PSVITA“. V této složce vytvoř další složku s názvem „UPDATE“.
  2. Stáhni soubor aktualizace a ulož jej do složky „UPDATE“, kterou jsi vytvořil v kroku 1.
   Ulož soubor s názvem „PSVUPDAT.PUP“.
   [DOWNLOAD NOW] (Stáhnout nyní) Kliknutím spustíš stahování.
  3. Úplně vypni systém PS TV.
  4. Stiskni a přidrž tlačítko napájení na systému PS TV na dobu nejméně sedmi sekund a zapni napájení.
   Systém se spustí v nouzovém režimu.
  5. Připoj ovladač pomocí kabelu USB a poté stiskni tlačítko PS.
  6. Vyber možnost [Update System Software] (Aktualizovat systémový software) > [Update from USB Storage Device] (Aktualizace z paměťového zařízení USB).
  7. Připoj disk USB s uloženým souborem aktualizace k systému PS TV.

  Aktualizaci dokonči podle pokynů uvedených na obrazovce.

  Jestliže systém PS TV aktualizační soubor nerozpozná, zkontroluj, jestli jsou správné názvy složek a název souboru. Názvy složek a název souboru zadej jednobytovými znaky a velkými písmeny.