Updated 6. března 2017

PS4: Podpora externích pevných disků

Pokud váš PS4 nemá dostatek místa na pevném disku pro instalaci hry, můžete použít externí USB pevný disk jako rozšířené úložiště.

 
 

Hry a doplňky můžete stahovat z PlayStation℠Store přímo do rozšířeného úložiště a přesouvat hry z úložiště vašeho systému PS4 na pevný disk.

Co potřebujete, abyste mohli začít

Pokud naformátujete úložné zařízení USB pro použití jako rozšířeného úložiště, můžete jej používat k instalaci vašich aplikací. Do rozšířeného úložiště můžete také přesouvat aplikace ze systémového úložiště PS4™.

 1. Systém PS4™
 • Systém PS4™ musí mít verzi systémového softwaru 4.50 nebo novější.
 1. USB pevný disk
 • USB 3.0 nebo novější
 • 250 GB minimální, 8 TB maximální kapacita

Co můžete ukládat na naformátovaný USB pevný disk

 • Na rozšířené úložiště můžete instalovat pouze aplikace a rozšíření.
 • Rozšíření si můžete stáhnout do rozšířeného úložiště i pokud je související aplikace nainstalována v systémovém úložišti.
 • Aktualizace jsou stahovány do úložiště, ve kterém jsou nainstalovány jejich příslušné aplikace.
 • Do rozšířeného úložiště nemůžete ukládat data ukládaná aplikacemi, motivy nebo snímky obrazovek či videoklipy.

Kde najdete aplikace na USB pevném disku

 • Aplikace nainstalované v rozšířeném zařízení se zobrazují v oblasti obsahu jako obvykle.
 • Aplikace nainstalované v rozšířeném úložišti po odpojení rozšířeného úložného zařízení z oblasti obsahu nezmizí.
 • Pokud spustíte aplikaci nainstalovanou v rozšířeném úložišti po odpojení rozšířeného úložného zařízení, zobrazí se chybová zpráva.

Důležité informace o připojení

 • Jako rozšířené úložiště můžete současně použít vždy jen jedno zařízení. I pokud jste připojili dvě zařízení, která jsou naformátována pro použití jako rozšířené zařízení, aktivní jako rozšířené zařízení může být pouze jedno z nich.
 • Můžete připojit druhý pevný disk pro použití jako přehrávač médií, nicméně nelze připojit dva pevné disky pro hry, aplikace a doplňky.
 • Připojení prostřednictvím uzlu USB není podporováno. Úložné zařízení USB musíte připojit přímo do vašeho systému PS4.
 • Odpojení neprovádějte během procesu vypínání nebo uvádění PS4 do spánkového režimu.

Jak naformátovat USB pevný disk jako rozšířené úložiště

 1. Přejděte do  [Nastavení] > [Zařízení] > [Úložná zařízení USB].
 2. Vyberte úložné zařízení USB pro formátování a vyberte možnost [Formátovat jako rozšířené úložiště].

Jak změnit Umístění instalace aplikací

Chcete-li změnit umístění instalace vašich aplikací, musíte si vybrat umístění, do kterého je chcete ukládat. Umístění instalace aplikace nelze během stahování změnit.

 1. Vyberte možnost [Nastavení] > [Úložiště] a potom stiskněte tlačítko OPTIONS.
 2. Vyberte možnost [Umístění instalace aplikací] > [Rozšířené úložiště].
 1. Aplikace budou nyní nastaveny pro instalaci do rozšířeného úložiště.

Jak přesunout aplikace

Uložené aplikace můžete přesouvat mezi systémovým úložištěm systému PS4™ a rozšířených úložištěm.

Upozornění: Pokud je aplikace nalezena v systémovém úložišti i v rozšířeném úložišti, musíte ji odstranit ze systémového úložiště nebo z rozšířeného úložiště, abyste mohli rozšířené úložné zařízení používat. Rozšíření můžete instalovat do rozšířeného úložiště, i pokud je související aplikace nainstalována v systémovém úložišti.

 1. Vyberte možnost   [Nastavení] > [Úložiště].
 2. Vyberte úložiště, ve kterém se nachází aplikace, kterou chcete přesunout, a potom vyberte možnost [Aplikace].
 3. Stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte možnost [Přesunout do rozšířeného úložiště] -nebo- [Přesunout do systémového úložiště].
 4. Označte aplikace, které chcete přesunout, a vyberte možnost [Přesunout].

Jak odpojit rozšířené úložiště

Pokud chcete odpojit rozšířené úložné zařízení při zapnutém systému PS4™, jedním z následujících postupů zajistěte bezpečné odpojení zařízení.

Upozornění: Pokud odpojíte rozšířené úložné zařízení bez provedení níže uvedených kroků, opětovné připojení úložného zařízení může způsobit poškození nebo ztrátu dat.

 1. Vyberte možnost [Zvuk/Zařízení] > [Přestat používat rozšířené úložiště] v rychlé nabídce.
 1. Vyberte rozšířené úložné zařízení, které chcete odpojit, v nabídce   [Nastavení] > [Zařízení] > [Úložní zařízení USB], a potom vyberte možnost [Přestat používat toto rozšířené úložiště].

Máte potíže?

 • Když je externí úložné zařízení USB připojeno k mému PS4, mám problémy s připojením Wi-Fi a/nebo Bluetooth.

Máte-li problémy s připojením, doporučujeme externí úložné zařízení USB umístit dále od PS4.

 • Vidím chybu „Přenosová rychlost tohoto zařízení nemusí být dostatečně vysoká na to, aby jej bylo možné použít jako rozšířené úložiště. Skutečně chcete toto zařízení formátovat?”

Pokud se vám zobrazí tato chyba, doporučujeme vám použít jiné externí úložné zařízení USB.

 • Vidím chybu „Následující aplikace jsou jak v rozšířeném úložišti, tak v systémovém úložišti. Pro použití rozšířeného úložiště musíte jednu z aplikací odstranit.”

Pokud je stejná hra nainstalována jak v rozšířeném úložišti, tak v systémovém úložišti je třeba jednu z nich odstranit, aby bylo možné pevný disk použít.

 • Zobrazuje se mi zpráva se sdělením, že mé rozšířené úložiště vyžaduje opravu.

K tomu může dojít, pokud bylo zařízení odebráno nesprávně. Při odpojování rozšířeného zařízení použijte vždy správné postupy.

Kódy chyb  
CE-41901-5

Použijte externí úložné zařízení USB, které splňuje následující požadavky:

 • 250 GB minimální, 8 TB maximální kapacita
CE-41902-6

Použijte externí úložné zařízení USB, které splňuje následující požadavky:

 • USB 3.0 nebo novější
 • Pokud je váš pevný disk typu USB 3.0, tuto chybovou zprávu může způsobovat jeho pomalé připojení. Externí úložné zařízení USB připojte rychle a pevně, nicméně opatrně.
CE-41899-1 Připojte externí úložné zařízení USB přímo do systému PS4.
CE-30002-5 Zkuste znovu naformátovat pevný disk.
CE-30022-7
 1. Znovu naformátujte pevný disk.
 2. Pokud chyba přetrvává, restartujte systém PS4 a potom proveďte formátování.
CE-30006-9

Znovu připojte pevný disk a opravte souborový systém podle pokynů.

 1. Znovu naformátujte pevný disk.
 2. Pokud chyba přetrvává, možná bude nutné použít jiný pevný disk.