Updated 29. října 2018

Jak spravovat místo v úložišti systému PS4

Zjisti, jak spravovat místo v úložišti a data uložených pozic v systému PS4 pomocí online úložiště služby PS Plus, úložiště systému PS4 a úložiště USB.

 
 

Pokud chceš spravovat uložené pozice v systému PS4, přejdi do nabídky [Nastavení] > [Správa dat ukládaných aplikacemi].

Pokud chceš přistupovat k online datům uložených pozic v online úložišti služby PS Plus ze sekce Spouštění obsahu nebo [Knihovna], označ zvolenou sekci, stiskni tlačítko OPTIONS a vyber možnost [Nahrát/Stáhnout]. Z této nabídky můžeš nahrávat nebo stahovat data uložených pozic.

 
 

Jak na systému PS4 uvolním místo, abych mohl nainstalovat novou hru?

Existuje několik možností, jak uvolnit místo pro instalaci nové hry. Pokud chceš naistalovat hru na systémové úložiště systému PS4, možná budeš muset vymazat některé aplikace. Neboj se, neztratíš přístup k žádné z vymazaných her — můžeš si je kdykoli znovu stáhnout ze sekce [Knihovna].

 1. Aplikaci, kterou chceš smazat, označ v sekci Spouštění obsahu, nebo v sekci [Knihovna].
 2. Stiskni tlačítko OPTIONS na ovladači DS4 > [Odstranit].
 3. Potvrď. Aplikace je nyní odstraněna.

Pokud nechceš smazat své stávající hry na systému PS4, můžeš si novou hru stáhnout na externí pevný disk (HDD) nebo zvětšit interní úložiště pevného disku (HDD) systému PS4. Níže si zvol vhodný návod, ve kterém nalezneš další pokyny.

 
 

Jak můžu smazat data uložených pozic ze systému PS4?

 1. Přejdi do nabídky [Nastavení] > [Správa dat ukládaných aplikacemi].
 2. Zvol buď Systémové úložiště, Online Úložiště, nebo USB Úložiště > [Odstranit].
 3. Zvol hru a zaškrtni políčko vedle souborů, které chceš odstranit, nebo vyber možnost [Vybrat vše].
 4. Vyber možnost [Odstranit] a potom své rozhodnutí potvrď stiskem tlačítka [OK].

Jak můžu nahrát uloženou pozici do online úložiště služby PS Plus?

Data uložených pozic můžeš ručně nahrát ze systému PS4 do svého online úložiště služby PS Plus. Pokud chceš tuto funkci využít, musíš být předplatitelem služby PlayStation Plus.

 1. Přejdi do nabídky [Nastavení] > [Správa dat ukládaných aplikacemi] > [Data uložená v systémovém úložišti] a vyber možnost [Nahrát do online úložiště].
 2. Vyber hru nebo aplikaci.
 3. Zaškrtni políčko u všech souborů s uloženými pozicemi, které chceš odeslat, nebo vyber možnost [Vybrat vše]; potom vyber možnost [Nahrát].

Pokud byl soubor do online úložiště nahrán už dříve, zobrazí se hláška: „Chcete přepsat tato uložená data?“. Datum a čas zobrazený pro každou verzi ti pomůže určit, která z uložených pozic je tou nejnovější. Pokud chceš nahradit verzi v online úložišti, vyber možnost [Ano]. Pokud chceš odeslání zrušit, vyber možnost [Ne].

 • Stahování z online úložiště

  1. Přejdi do nabídky [Nastavení] > [Správa dat ukládaných aplikacemi] > [Data uložená v online úložišti] a vyber možnost [Stáhnout do systémového úložiště].
  2. Vyber hru nebo aplikaci.
  3. Zaškrtni políčko u všech souborů s uloženými pozicemi, které chceš stáhnout, nebo vyber možnost [Vybrat vše]; potom vyber možnost [Stáhnout].

  Pokud se soubor už v systémovém úložišti nachází, zobrazí se hláška: „Chcete přepsat tato uložená data?“. Datum a čas zobrazený pro každou verzi ti pomůže určit, která z uložených pozic je tou nejnovější. Pokud chceš nahradit verzi v systémovém úložišti, vyber možnost [Ano]. Pokud chceš stahování zrušit, vyber možnost [Ne].

Další informace

 • Můžeš také v systému PS4 nastavit automatické odesílání dat uložených pozic v systému PS4 do svého online úložiště.
 • Maximální kapacita, kterou je možné v online úložišti využít, je 10 GB.
 • Průběh odesílání je možné sledovat v nabídce [Oznámení] > [Nahrané soubory].
 • Aby bylo možné uložené pozice stáhnout, musí být hra nainstalovaná na systému PS4 nebo na externím pevném disku (HDD).
 
 

Jak můžu zkopírovat uloženou pozici v systému PS4 do úložného zařízení USB?

Data uložených pozic můžeš zkopírovat na úložné zařízení USB, které je připojené k systému PS4. Zkopírovaná uložená data můžeš použít jako zálohu. Uložená data můžeš také zkopírovat z úložného zařízení USB do jiného systému PS4 a pokračovat v hraní. Upozorňujeme, že pro použití této funkce se musíš přihlásit ke službě PlayStation Network. 

 1. Připoj úložné zařízení USB k systému PS4.
 2. Přejdi do nabídky [Nastavení] > [Správa dat ukládaných aplikacemi] > [Data uložená v systémovém úložišti] > [Kopírovat do úložného zařízení USB].
 3. Vyber hru.
 4. Zaškrtni políčko vedle dat, která chceš zkopírovat, nebo vyber možnost [Vybrat vše]; potom vyber možnost [Kopírovat].

Pokud se kopírovaný soubor už na úložném zařízení USB nachází, zobrazí se hláška: „Chcete přepsat tato uložená data?“. Datum a čas zobrazený pro každou verzi ti pomůže určit, která z uložených pozic je tou nejnovější. Pokud chceš nahradit verzi na zařízení USB, vyber možnost [Ano]. Pokud chceš kopírování zrušit, vyber možnost [Ne].

 • Stahování z úložného zařízení USB

  1. Přejdi do nabídky [Nastavení] > [Správa dat ukládaných aplikacemi] > [Data uložená v úložném zařízení USB] a vyber možnost [Kopírovat do systémového úložiště].
  2. Vyber hru nebo aplikaci.
  3. Zaškrtni políčko u všech souborů s uloženými pozicemi, které chceš stáhnout, nebo vyber možnost [Vybrat vše]; potom vyber možnost [Stáhnout].

  Pokud se soubor už v systémovém úložišti nachází, zobrazí se hláška: „Chcete přepsat tato uložená data?“. Datum a čas zobrazený pro každou verzi ti pomůže určit, která z uložených pozic je tou nejnovější. Pokud chceš nahradit verzi v systémovém úložišti, vyber možnost [Ano]. Pokud chceš stahování zrušit, vyber možnost [Ne].