Updated 3. března 2017

PS VR: Podporované vstupní signály videa

Užij si obsah pro virtuální realitu navržený exkluzivně pro systém PS VR a další obsah kompatibilní s virtuální realitou v 360stupňovém všesměrovém zobrazení.

 
 

Tento typ obsahu rozpoznáš podle loga (PlayStation®VR) na obalu nebo na příslušné stránce obchodu PlayStation Store.

Souprava PS VR také podporuje další typy obsahu*1, například:

2D obsah

Obsah můžeš přehrávat v těchto rozlišeních:

480/60p, 576/50p, 720/50p, 720/60p, 1080/50i, 1080/50p, 1080/24p, 1080/60i, 1080/60p

2D obsah (2160p)

Na systému PS4 (řada CUH-7000) můžeš přehrávat obsah v rozlišení 2160p*2. Pokud připojíš soupravu PS VR k televizoru, který podporuje rozlišení 2160p, uvidíš obsah následovně:

Stav napájení soupravy VR Souprava VR Televizor
Zapnuto Využívá rozlišení soupravy VR 1080p
Vypnuto 2160p

3D obsah*3

Soupravu PS VR můžeš připojit jak k 2D televizoru, tak ke 3D televizoru. 3D obsah se zobrazuje následujícím způsobem:

Typ televizoru Nastavení systému PS4™ Souprava VR Televizor
2D televizor Možnost [Display in 3D with VR Headset] (Zobrazit ve 3D se soupravou VR)*4 je povolena 3D Nezobrazuje se žádný obsah*5
Možnost [Display in 3D with VR Headset] (Zobrazit ve 3D se soupravou VR)*4 je zakázána 2D 2D
3D televizor (žádné nastavení není dostupné) 3D 3D

1 I když je tvůj televizor kompatibilní s technologií High Dynamic Range (HDR), bude položka [HDR] v nabídce [Settings] (Nastavení) > [Sound and Screen] (Zvuk a obrazovka) > [Video Output Settings] (Nastavení výstupu videa) systému PS4 nastavena na hodnotu [Off] (Vypnuto), pokud je připojená souprava PS VR.

2 Je-li k systému PS4 připojena souprava PS VR, videosignál ze systému využívá pouze barevný formát YUV420.

3 Podporovány jsou formáty Frame Packing (720/50p, 720/60p, 1080/24p), Top-and-Bottom (720/50p, 720/60p, 1080/24p) a Side-by-Side (1080/50i, 1080/60i).

4 Při přehrávání disku Blu-ray 3D™, zatímco je souprava PS VR připojena k 2D televizoru, můžeš stisknout tlačítko OPTIONS a vybrat možnost [Settings] (Nastavení) > [Display in 3D with VR Headset] (Zobrazit ve 3D se soupravou VR).

5 Na televizoru se také nebude přehrávat zvuk. Připoj sluchátka ke své soupravě VR.

Poznámka:

Vždy aktualizuj software soupravy PS VR a software systému PS4™ na nejnovější verzi. Tato informace se týká následujících verzí:

  • Systémový software systému PS4™ verze 4.50 nebo novější
  • Software zařízení PS VR verze 2.50 nebo novější