Nápověda k systému PlayStation Nápověda a podpora PlayStation

 
 

Může ti pomoci toto...

Na mém systému PlayStation Vita není obraz, co mám dělat?

 

Je systém PlayStation Vita zapnutý?

Při prvním zapnutí systému PlayStation Vita nebo v případě, že byla konzole vypnutá, stiskni a podrž po dobu pěti sekund tlačítko napájení. Jakmile dojde k zapnutí, tlačítko PS se modře rozsvítí. Pokud se tlačítko PS modře nerozsvítí, klikni sem a zjisti, co dělat, pokud se tvůj systém PlayStation Vita nezapíná.

Je systém PlayStation Vita zapnutý, ale není vidět žádný obraz?

Abys ověřil tuto skutečnost, budeš muset systém PlayStation Vita nuceně vypnout. Stiskni a podrž tlačítko napájení po dobu delší než 30 sekund, abys systém zcela vypnul, a poté tlačítko uvolni. Za chvíli opětovným stisknutím a podržením tlačítka napájení na pět sekund systém znovu zapni.

 

Zobrazit celý článek

Chceš nás kontaktovat?

Zavolej nám

Promluv si se specialistou podpory

Kontaktujte nás 538 890 078

Jsme tu proto, abychom ti pomohli. Pracovní doba: Po–Pá od 9:00 do 17:00

V závislosti na dotazu od tebe budeme potřebovat údaje tvého účtu PSN nebo sériové číslo konzole. Před zavoláním si připrav tyto údaje