Updated 17. května 2017

Systém PS4: Nežádoucí vysouvání disku

Pokud systém PS4 náhodně vysunuje disk, zkus problém vyřešit těmito kroky.

 
 
 1. Vypnutí a zapnutí systému PS4
 • Vypni systém PS4: [Napájení] > [Vypnout PS4].
 • Odpoj napájení, kabely HDMI a napájecí kabel ovladače DS4.
 • Podrž tlačítko napájení na 30 sekund, dokud neuslyšíš dvě pípnutí.
 • Po pěti minutách znovu zapoj systém a zapni jej.
 
 
 1. Kontrola, zda je na systému PS4 nainstalovaná nejnovější aktualizace systémového softwaru
 • Pokud chceš zkontrolovat systémový software, přejdi do nabídky [Nastavení] > [Aktualizace systémového softwaru].
 • Zkontroluj stránku systémového softwaru systému PS4 a proveď aktualizaci na nejnovější verzi systémového softwaru.
 
 
 
 
 1. Kontrola, zda není disk poškrábaný nebo špinavý
 • Poškrábaný nebo špinavý disk vyčisti pomocí čisticí tkaniny nezanechávající vlákna, která je speciálně určená na čištění disků Blu-ray Disc nebo DVD. Tyto tkaniny můžeš zakoupit v obchodech s počítači a softwarem.
 • Disk se čistí rovným pohybem od středu směrem k okraji.
 • Při použití jiných materiálů, jako jsou papírové utěrky nebo tričko, může dojít k poškrábání disku a následné nefunkčnosti.
 
 
 1. Týká se tento problém více disků?
 • Zkus přehrát různé disky Blu-ray Disc, DVD a hry na systému PS4 a zjisti, zda se tento problém projeví i u jiných disků.
 • Pokud se problém projeví pouze u jednoho disku, tento disk může být poškozený.
 • Pokud se problém projeví u všech disků, problém může být v systému PS4.
 
 
 1. Pokud tyto kroky nepomohly

Pomoc a podpora pro produkty PlayStation