Updated 22. února 2016

Kód chyby systému PS4 CE-38702-0

Nelze načíst informace ze serveru. Může docházet k problémům s připojením k síti nebo internetu.

 
 
 1. Restartuj svůj router.
 2. Restartuj systém PS4.
 3. Kontaktuj poskytovatele připojení k internetu a ověř stav připojení k internetu.
 4. Vyresetuj router a výběrem možnosti [Settings] (Nastavení) > [Network] (Síť) > [Set Up Internet Connection] (Nastavení připojení k internetu) v systému PlayStation 4 se znovu připoj k routeru. Podrobnosti najdeš v pokynech dodávaných s routerem.
 5. Aktualizuj firmware routeru na nejnovější verzi. Podrobnosti najdeš v pokynech dodávaných s routerem.
 6. Vyber nabídku [Settings] (Nastavení) > [Network] (Síť) > [Test Internet Connection] (Test připojení k internetu) a pak zkontroluj stav připojení k internetu.
 7. Služba PlayStation™Network může být dočasně zaneprázdněna. Zkontroluj její stav na webu playstation.com a zkus to znovu později.
 8. Firewall nebo jiné zabezpečení může bránit připojení k síti. Zkontroluj, zda síťová zařízení neblokují následující čísla portů:
  TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
  UDP: 3478, 3479
 9. Pokud se nemůžeš připojit k jiné službě než službě PlayStation™Network, ověř stav dané služby.