Updated 28. srpna 2015

Kód chyby systému PS3 8002B713

Z důvodu nevhodného nastavení připojení k internetu nelze používat obrazovou konverzaci s jiným uživatelem služby PlayStation Network.

 
 

Řešení:

  • Patrně bude třeba zkontrolovat typ překladu síťových adres (NAT) internetu u vás i u druhé osoby.
  • Pokud se jedná o překlad síťových adres (NAT) typu 3, bude potřeba, abyste provedli změnu na
    překlad síťových adres (NAT) typu 1 (což se obecně provede tak, že systém PS3 přímo připojíte k modemu připojenému k internetu) nebo
    překlad síťových adres (NAT) typu 2 (což se obecně provede tak, že v routeru otevřete příslušná čísla portů brány firewall pro službu PlayStation Network).
  • Čísla portů pro servery služby PlayStation Network použité pro tyto účely jsou pro protokol TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480, 5223, 8080 a protokol UDP: 3478, 3479, 3658.
  • Více tipů a rad pro používání systémů PlayStation naleznete na našich fórech technické podpory na adrese community.eu.playstation.com.