Updated 18. srpna 2015

Kód chyby systému PS3 80022D05

Data trofeje jsou nesprávná nebo mohla být poškozena.

 
 

Řešení:

  • Restartujte hru, abyste data trophy (trofeje) automaticky přeinstalovali.
  • Pokud problém přetrvává, odstraňte uživatelský profil systému PS3, který je přiřazený Sony Entertainment Network account (účtu Sony Entertainment Network): Přejděte do části Users (Uživatelé) a zvýrazněte uživatele, kterého chcete odstranit. Stiskněte tlačítko s trojúhelníkem a výběrem položky [Delete (Odstranit)] příslušného uživatele odstraňte. Upozorňujeme, že není třeba, abyste odstraňovali Sony Entertainment Network account (účet Sony Entertainment Network).
  • Vytvořte nový uživatelský profil systému PS3 tím, že v nabídce XMB™ (XrossMediaBar) přejdete k položce Users (Uživatelé) > [Create New User (Vytvořit nového uživatele)].
  • Přihlaste se z nového uživatelského profilu ke službě PlayStation Network.
  • Více tipů a rad pro používání systémů PlayStation naleznete na našich fórech technické podpory na adrese community.eu.playstation.com.