Updated 11. listopadu 2019

Systém PS4 – připojení a spárování bezdrátového ovladače DUALSHOCK 4

Zjisti, jak nabít a spárovat bezdrátový ovladač DUALSHOCK 4 se systémem PS4 a jak změnit jeho nastavení.

 
 

Systém PS4 – spárování bezdrátového ovladače DUALSHOCK 4

 • Zapni systém PS4, připoj svůj ovladač pomocí kabelu micro-USB a pak na ovladači stiskni tlačítko PS. 
 • Jakmile se světýlko na ovladači rozsvítí, můžeš kabel odpojit a používat ovladač bezdrátově.

Současně je možné používat až 4 ovladače. Po stisknutí tlačítka PS se uživateli přidělí barva. 

Počítač a mobilní telefon – spárování bezdrátového ovladače DUALSHOCK 4

Svůj bezdrátový ovladač DUALSHOCK 4 můžeš použít i mimo systém PS4. Další informace o kompatibilních zařízeních, aplikacích a podpoře funkcí:
 
 

Nabíjení bezdrátového ovladače DUALSHOCK 4

Baterie ovladače se začne nabíjet, jakmile připojíš bezdrátový ovladač DUALSHOCK 4 k systému PS4, který je zapnutý nebo v režimu odpočinku. Úroveň nabití bezdrátového ovladače DUALSHOCK 4 zjistíš tak, že na 1 sekundu stiskneš a podržíš tlačítko PS.

V režimu odpočinku bude světelná lišta bezdrátového ovladače DUALSHOCK 4 pomalu oranžově blikat. Po dokončení nabíjení světelná lišta zhasne. Nabití zcela vybité baterie ovladače zabere přibližně 2 hodiny.

Nastavení nabíjení bezdrátového ovladače DUALSHOCK 4

Pokud je systém PS4 vypnutý, nebude se ovladač nabíjet. Chceš-li, aby se ti bezdrátový ovladač DUALSHOCK 4 nabil během doby, kdy nepoužíváš systém PS4, změň nastavení úspory energie a ponechej systém PS4 v režimu odpočinku.

 1. Přejdi do nabídky [Nastavení] > [Power Save Settings] (Nastavení úspory energie) > [Nastavit funkce dostupné v režimu odpočinku] > [Napájet porty USB].
 2. Vyber možnost [Vždy] nebo [3 hours] (3 hodiny).

Nastavení zvuku bezdrátového ovladače DUALSHOCK 4

Máš-li sluchátka zapojená do 3,5mm konektoru sluchátek na bezdrátovém ovladači DUALSHOCK 4, a přesto neslyšíš ze sluchátek žádný zvuk nebo jen velmi slabě, zkontroluj, zda je zástrčka sluchátek zasunuta zcela dovnitř. Sluchátka odpoj a poté je znovu řádně připoj.

Přesměrování veškerého zvukového výstupu do sluchátek:

 1. Přejdi do nabídky [Nastavení] > [Zařízení] > [Audio zařízení].
 2. Vyber možnost [Výstup pro sluchátka] > [Všechny zvuky].
 3. Označ možnost Ovládání hlasitosti (sluchátka) a stiskni tlačítko doprava, abys zesílil hlasitost ovladače.

Je-li položka [Výstup pro sluchátka] zašedlá, znamená to, že ovladač sluchátka nerozpoznal.

Nastavení vibrací bezdrátového ovladače DUALSHOCK 4

Jestliže bezdrátový ovladač DUALSHOCK 4 nevibruje, jak by měl, je možné, že je vypnutá vibrační funkce ovladače. Takhle ji znovu zapneš:

 1. Přejdi do nabídky [Nastavení] > [Zařízení] > [Ovladače] > [Dovolit vibrace].
 2. Pokud problémy s ovladačem přetrvávají, zkus ho resetovat.  
 
 

Jaká tlačítka jsou na bezdrátovém ovladači DUALSHOCK 4?

 • Typy tlačítek ovladače DS4

  Přední strana

  A

  Směrová tlačítka

  B

  Tlačítko SHARE

  C

  Dotykový panel / tlačítko dotykového panelu
  Dotykový panel funguje při stisknutí
  dotykového panelu.

  D

  Reproduktor

  E

  Tlačítko OPTIONS

  F

    Tlačítko / tlačítko / tlačítko / tlačítko

  G

  Pravá páčka / tlačítko R3 Tlačítko R3
  funguje při stisknutí páčky.

  H

  Tlačítko PS

  I

  Zástrčka stereosluchátek

  J

  Port rozšíření

  K

  Levá páčka / tlačítko L3 Tlačítko L3
  funguje při stisknutí páčky.
  Horní strana

  A

  Tlačítko R1

  B

  Tlačítko R2

  C

  Světelná lišta

  D

  Tlačítko L1

  E

  Tlačítko L2

  F

  Port USB
 • Funkce tlačítek ovladače DS4

  Tlačítko PS Zapíná systém PlayStation 4 (když je systém PlayStation 4 vypnutý nebo v pohotovostním režimu). Zobrazuje domovskou obrazovku (když je systém PlayStation 4 zapnutý).
  Tlačítko PS (dvojité stisknutí) Přepíná mezi používanými aplikacemi.
  Tlačítko PS (dlouhé stisknutí) Zavře aplikaci, odhlásí se nebo vypne systém PlayStation 4. Zobrazí se úkony, které je možné provést. Dostupné úkony se u jednotlivých aplikací liší.
  Směrová tlačítka / Levá páčka Výběr položky.
  tlačítko Potvrzení vybrané položky.
  tlačítko Zruší úkon.
  Tlačítko SHARE Zobrazí nabídku funkce SHARE (SDÍLET). Podrobnosti najdete v článku „Použití tlačítka SHARE“.
  Tlačítko OPTIONS Zobrazí možnosti.
 • Funkce dotykového panelu ovladače DS4

  Klepnutí Krátké stisknutí dotykového panelu.
  Dvojité klepnutí Klepnutí dvakrát rychle po sobě.
  Přetažení Potažení prstem, zatímco se dotýkáte dotykového panelu, následované zvednutím prstu.
  Ťuknutí Klepněte na dotykový panel a potom prudce a rychle posuňte prstem směrem z dotykového panelu.
  Potažení Rychle přejeďte prudkým pohybem prstu přes dotykový panel směrem ven.
  Klepnutí a podržení Klepněte a nezvedejte prst.
  Zmenšení a zvětšení Položte na dotykový panel 2 prsty a posuňte je blíž k sobě nebo dál od sebe.
  Kliknutí Stiskněte tlačítko dotykového panelu.
  Dvojité kliknutí Stiskněte tlačítko dotykového panelu rychle dvakrát po sobě.