Updated 11. ledna 2019

Jak používat ovladač DS4 a měnit nastavení ovladače DS4

Zjisti, jak spárovat a nabít ovladač DUALSHOCK4 (DS4) a jak změnit nastavení svého ovladače DS4.

 
 

Máš-li problémy s ovladačem DUALSHOCK 4, navštiv průvodce řešením problémů:

 
 

Jak spárovat ovladač DS4

 • Pomocí kabelu USB připoj ovladač DS4 k systému PlayStation 4 a stiskni tlačítko PS.

Současně je možné používat až 4 ovladače. Po stisknutí tlačítka PS se uživateli přidělí barva a rozsvítí se světelná lišta. Barva přiřazená uživateli závisí na pořadí, ve kterém uživatelé stisknou tlačítko PS.

Jak nabít ovladač DUALSHOCK 4

Baterie ovladače se začne nabíjet, jakmile připojíš ovladač DS4 k systému PS4, který je zapnutý nebo v režimu odpočinku. Úroveň nabití ovladače DS4 zjistíš tak, že na 1 sekundu stiskneš a podržíš tlačítko PS.

V pohotovostním režimu bude světelná lišta ovladače DS4 pomalu oranžově blikat. Po dokončení nabíjení světelná lišta zhasne. Nabití zcela vybité baterie ovladače zabere přibližně 2 hodiny.

Nastavení nabíjení ovladače DS4

Pokud je systém PS4 vypnutý, nebude ovladač DS4 nabíjet. Chceš-li, aby se ti ovladače DS4 nabily během doby, kdy nepoužíváš systém PS4, změň nastavení úspory energie a ponechej systém PS4 v režimu odpočinku.

 1. Přejdi do nabídky [Nastavení] > [Power Save Settings] (Nastavení úspory energie) > [Nastavit funkce dostupné v režimu odpočinku] > [Napájet porty USB].
 2. Vyber možnost [Vždy] nebo [3 hours] (3 hodiny).

Nastavení zvuku ovladače DS4

Máš-li sluchátka zapojená do 3,5mm konektoru sluchátek na ovladači DUALSHOCK 4, a přesto neslyšíš ze sluchátek žádný zvuk nebo jen velmi slabě, zkontroluj, zda je zástrčka sluchátek zasunuta zcela dovnitř. Sluchátka odpoj a poté je opět zcela zasuň do konektoru ovladače DS4.

Přesměrování veškerého zvukového výstupu do sluchátek:

 1. Přejdi do nabídky [Nastavení] > [Zařízení] > [Audio zařízení].
 2. Vyber možnost [Výstup pro sluchátka] > [Všechny zvuky].
 3. Označ možnost [Ovládání hlasitosti (sluchátka)] a stiskni tlačítko [RIGHT], abys zesílil hlasitost ovladače.

Je-li položka [Výstup pro sluchátka] zašedlá, znamená to, že ovladač sluchátka nerozpoznal a asi je potřeba řádně je zasunout.

Nastavení vibrací ovladače DS4

Jestliže ovladač DUALSHOCK®4 nevibruje, jak by měl, je možné, že je vypnutá vibrační funkce ovladače. Takhle ji znovu zapneš:

 1. Přejdi do nabídky [Nastavení] > [Zařízení] > [Ovladače] > [Dovolit vibrace].
 2. Pokud problémy s ovladačem DS4 přetrvávají, zkus ho resetovat.
 
 

Jaká tlačítka jsou na ovladači DUALSHOCK 4?

 • Typy tlačítek ovladače DS4

  Přední strana

  A

  Směrová tlačítka

  B

  Tlačítko SHARE

  C

  Dotykový panel / tlačítko dotykového panelu
  Dotykový panel funguje při stisknutí
  dotykového panelu.

  D

  Reproduktor

  E

  Tlačítko OPTIONS

  F

    Tlačítko / tlačítko / tlačítko / tlačítko

  G

  Pravá páčka / tlačítko R3 Tlačítko R3
  funguje při stisknutí páčky.

  H

  Tlačítko PS

  I

  Zástrčka stereosluchátek

  J

  Port rozšíření

  K

  Levá páčka / tlačítko L3 Tlačítko L3
  funguje při stisknutí páčky.
  Horní strana

  A

  Tlačítko R1

  B

  Tlačítko R2

  C

  Světelná lišta

  D

  Tlačítko L1

  E

  Tlačítko L2

  F

  Port USB
 • Funkce tlačítek ovladače DS4

  Tlačítko PS Zapíná systém PlayStation 4 (když je systém PlayStation 4 vypnutý nebo v pohotovostním režimu). Zobrazuje domovskou obrazovku (když je systém PlayStation 4 zapnutý).
  Tlačítko PS (dvojité stisknutí) Přepíná mezi používanými aplikacemi.
  Tlačítko PS (dlouhé stisknutí) Zavře aplikaci, odhlásí se nebo vypne systém PlayStation 4. Zobrazí se úkony, které je možné provést. Dostupné úkony se u jednotlivých aplikací liší.
  Směrová tlačítka / Levá páčka Výběr položky.
  tlačítko Potvrzení vybrané položky.
  tlačítko Zruší úkon.
  Tlačítko SHARE Zobrazí nabídku funkce SHARE (SDÍLET). Podrobnosti najdete v článku „Použití tlačítka SHARE“.
  Tlačítko OPTIONS Zobrazí možnosti.
 • Funkce dotykového panelu ovladače DS4

  Klepnutí Krátké stisknutí dotykového panelu.
  Dvojité klepnutí Klepnutí dvakrát rychle po sobě.
  Přetažení Potažení prstem, zatímco se dotýkáte dotykového panelu, následované zvednutím prstu.
  Ťuknutí Klepněte na dotykový panel a potom prudce a rychle posuňte prstem směrem z dotykového panelu.
  Potažení Rychle přejeďte prudkým pohybem prstu přes dotykový panel směrem ven.
  Klepnutí a podržení Klepněte a nezvedejte prst.
  Zmenšení a zvětšení Položte na dotykový panel 2 prsty a posuňte je blíž k sobě nebo dál od sebe.
  Kliknutí Stiskněte tlačítko dotykového panelu.
  Dvojité kliknutí Stiskněte tlačítko dotykového panelu rychle dvakrát po sobě.