Updated 27. dubna 2017

Použití ovladače DUALSHOCK 4

Tento článek popisuje, jak se systémem PlayStation 4 používat bezdrátový ovladač DUALSHOCK 4.

 
 

Jaká tlačítka jsou na ovladači DUALSHOCK 4?

Přední strana

A

Směrová tlačítka

B

Tlačítko SHARE

C

Dotykový panel / tlačítko dotykového panelu Dotykový panel funguje při stisknutí dotykového panelu.

D

reproduktor

E

Tlačítko OPTIONS

F

  tlačítko / tlačítko / tlačítko / tlačítko

G

Pravá páčka / tlačítko R3 Tlačítko R3 funguje při stisknutí páčky.

H

Tlačítko PS

I

Zástrčka stereosluchátek

J

Rozšiřovací port

K

Levá páčka / tlačítko L3 Tlačítko L3 funguje při stisknutí páčky.
Nahoru

A

tlačítko R1

B

tlačítko R2

C

Světelná lišta

D

tlačítko L1

E

tlačítko L2

F

Port USB

Jak zaregistrovat (spárovat) ovladač?

Při prvním použití ovladače nebo když se chystáte ovladač použít na jiném systému PlayStation 4 musíte provést registraci zařízení (párování). Po zapnutí systému PlayStation 4 připojte systém PlayStation 4 a ovladač pomocí kabelu USB.

  • Pokud chcete používat 2 či více ovladačů, proveďte registraci zařízení u každého ovladače.
  • Současně je možné používat až 4 ovladače. Po stisknutí tlačítka PS se uživateli přidělí barva a rozsvítí se světelná lišta. Barva přiřazená uživateli závisí na pořadí, ve kterém uživatelé stisknou tlačítko PS. První uživatel má modrou, druhý červenou, třetí zelenou a čtvrtý růžovou.

Jak mohu ovladač DUALSHOCK 4 dobíjet?

Při připojení systému PlayStation 4 a ovladače pomocí kabelu USB, když je systém zapnutý nebo v pohotovostním režimu, se začne baterie ovladače dobíjet. Úroveň nabití baterie je možné ověřit na obrazovce, která se zobrazí po stisknutí a podržení tlačítka PS alespoň na 1 sekundu.

Pokud chcete nabíjet v pohotovostním režimu, musíte zaškrtnout možnost v nabídce (Nastavení) > [Power Save Settings] (Nastavení úspory energie) > [Set Functions Available in Standby Mode] (Nastavení funkcí dostupných v pohotovostním režimu) > [Supply Power from USB Ports] (Napájet z portů USB).

V pohotovostním režimu bude světelná lišta oranžově blikat. Po dokončení nabíjení světelná lišta zhasne.

Doplňkové poznámky

  • Pokud je baterie zcela vybitá, nabíjení ovladače trvá přibližně 2 hodiny.
  • I když ovladač delší dobu nepoužíváte, jednou za rok ho úplně nabijte, aby nepřestal fungovat.
  • Životnost baterie se liší podle toho, jak ovladač používáte, a na prostředí, kde ho používáte a skladujete.

Jak fungují základní tlačítka?

Tlačítko PS Zapíná systém PlayStation 4 (když je systém PlayStation 4 vypnutý nebo v pohotovostním režimu). Zobrazuje domovskou obrazovku (když je systém PlayStation 4 zapnutý).
Tlačítko PS (dvojité stisknutí) Přepíná mezi používanými aplikacemi.
Tlačítko PS (dlouhé stisknutí) Zavře aplikaci, odhlásí se nebo vypne systém PlayStation 4. Zobrazí se úkony, které je možné provést. Dostupné úkony se u jednotlivých aplikací liší.
Směrová tlačítka / Levá páčka Výběr položky.
tlačítko Potvrzení vybrané položky.
tlačítko Zruší úkon.
Tlačítko SHARE Zobrazí nabídku funkce SHARE (SDÍLET). Podrobnosti najdete v článku „Použití tlačítka SHARE“.
Tlačítko OPTIONS Zobrazí možnosti.

Jaké jsou základní dotykové úkony?

Klepnutí Krátké stisknutí dotykového panelu.
Dvojité klepnutí Klepnutí dvakrát rychle po sobě.
Přetažení Potažení prstem, zatímco se dotýkáte dotykového panelu, následované zvednutím prstu.
Ťuknutí Klepněte na dotykový panel a potom prudce a rychle posuňte prstem směrem z dotykového panelu.
Potažení Rychle přejeďte prudkým pohybem prstu přes dotykový panel směrem ven.
Klepnutí a podržení Klepněte a nezvedejte prst.
Zmenšení a zvětšení Položte na dotykový panel 2 prsty a posuňte je blíž k sobě nebo dál od sebe.
Kliknutí Stiskněte tlačítko dotykového panelu.
Dvojité kliknutí Stiskněte tlačítko dotykového panelu rychle dvakrát po sobě.

Jak změnit nastavení ovladače?

Nastavení funkce vibrací a hlasitost reproduktoru ovladače je možné upravit. Na obrazovce funkcí vyberte možnost (Nastavení) a poté možnost [Accessories] (Příslušenství) > [Controllers] (Ovladače).

Doplňkové poznámky

  • Zvuk, například zvuk chatu nebo zvukové efekty, mohou vycházet z reproduktoru na ovladači, v závislosti na hře či aplikaci.
  • Hlasitost reproduktoru je možné upravit stisknutím a podržením tlačítka PS alespoň na 1 sekundu a poté výběrem možnosti [Adjust Devices] (Nastavit zařízení) zobrazené obrazovce.

Jak vyřeším problémy s ovladačem DUALSHOCK 4?

Pokud máte s ovladačem potíže, můžete se pokusit jako další nápovědu použít nástroj Fix & Replace Tool.