Updated 10. října 2016

Nápověda k ovladači PlayStation Move

Jak nastavit a používat pohybové ovladače PlayStation Move

 
 

Obecné informace

Pohybové ovladače PlayStation Move umožňují pomocí fyzické interakce s hrami maximálně využít potenciál akce ovládané pohybem na systému PS4. V některých hrách lze také spárovat pohybové ovladače PlayStation Move s kamerou PlayStation Camera.

Nastavení pohybových ovladačů

Pohybový a navigační ovladač PlayStation Move lze jednoduše spárovat se systémem.

Začni s pohybovým ovladačem PlayStation Move (PS Move) a kabelem mini-USB, například kabelem pro nabíjení periferií pro systém PS3. Systém PS4 je dodáván s kabelem micro-USB, který nelze použít s pohybovými ani navigačními ovladači.

Pohybový ovladač PS Move můžeš připojit k systému PS4 následujícím způsobem:

 1. K pohybovému ovladači připoj kabel mini-USB a druhý konec kabelu zapoj do jednoho ze 2 portů USB na přední straně systému PS4.
 2. Podržením tlačítka PS na pohybovém ovladači spáruj ovladač s konzolí. Zobrazí se nabídka uživatelských profilů vytvořených na systému PS4.
 3. Vyber uživatelský profil, který řídí pohybový ovladač. Pokud nemáš k dispozici žádné profily, můžeš si je vytvořit.
 4. Poté se vrať do nabídky systému a můžeš pokračovat v hraní. Pokud je pohybový ovladač PS Move plně nabitý, můžeš odpojit kabel mini-USB a hrát bezdrátově.

Důležité poznámky

Ovládání a kalibrace se v jednotlivých hrách liší. Postupuj podle pokynů na obrazovce, které se zobrazí při použití pohybových ovladačů PS Move ve hrách pro systém PS4.

 • Kamera PlayStation Eye pro systém PS3 není kompatibilní se systémem PS4.
 • Hry, které vyžadují kameru pro použití s pohybovým ovladačem, využijí se systémem PS4 kameru PlayStation Camera.
 • Pohybový ovladač PlayStation Move funguje dobře v různých světelných podmínkách. Ideální prostředí však představuje místo s minimem přímého slunečního záření, oslnivého světla a světla za zády hráče.

Řešení problémů s ovladačem PlayStation Move

 • Zkontroluj, zda jsi spároval ovladač PS Move se systémem pomocí kabelu mini-USB.
 • Zkontroluj, zda je kontrolka stavu na základně ovladače PS Move rozsvícená (malá červená kontrolka).
 • Zkus procházet nabídkou systému pomocí ovladače PlayStation Move. Stiskni a podrž tlačítko T (spoušť) a ovladačem lehce namiř doleva, doprava, nahoru nebo dolů. Pokud lze pomocí ovladače PlayStation Move procházet nabídkou systému, znamená to, že funguje správně.

PlayStation Eye

 • Zkontroluj, zda je kamera PlayStation Eye připojená k jednomu z portů USB systému PS3 a port ji napájí. Pokud zapneš systém PS3, měla by se rozsvítit modrá kontrolka na kameře PlayStation Eye.
 • Stiskni ikonu nastavení PS3 XMB, vyber možnost Accessory Settings (Nastavení příslušenství) a stiskni tlačítko (tlačítko X), poté zvol položku Camera Device Settings (Nastavení kamery) a stiskni tlačítko (tlačítko X). Pokud na obrazovce uvidíš obraz prostoru před kamerou, znamená to, že kamera PlayStation Eye funguje správně.
 • Zkontroluj, zda je kamera PlayStation Eye nastavená na širokoúhlý záběr.
 • Zkus upravit světelné podmínky v místnosti. Ujisti se, že místnost není příliš prosvětlená a za hráčem není žádný zdroj světla. Nezapomeň, že je třeba být ve vzdálenosti 1,5 až 3 metru od kamery PlayStation Eye.

Systém PlayStation 3

 1. Zkontroluj, zda systém PS3 rozpoznal a zkalibroval ovladač PS Move.
 2. V nabídce Settings Menu XMB (Nabídka nastavení XMB) vyber možnost Accessory Settings (Nastavení příslušenství).
 3. Přejdi do spodní části nabídky a vyber možnost Calibrate Motion Controller (Kalibrovat pohybový ovladač).
 4. Postupuj podle pokynů na obrazovce a zkalibruj ovladač PS Move se systémem PS3.

Pokud jsi vyzkoušel výše uvedené kroky a ovladač PS Move nefunguje správně:

 1. Zkontroluj, zda jsi zkalibroval ovladač PlayStation Move se softwarem.
 2. Pokud máš spuštěnou hru, stisknutím tlačítka Select na ovladači PS Move zkalibruj pohybový ovladač s hrou.

Pokud pohybový ovladač PS Move stále nefunguje správně, zkus ovladač PS Move resetovat. Pomocí předmětu s úzkým hrotem, například pera nebo kancelářské sponky, stiskni tlačítko reset na zadní straně ovladače.