ไม่สามารถดาวน์โหลดเกม PlayStation®4 ที่สั่งซื้อล่วงหน้าได้

ไม่สามารถดาวน์โหลดเกม PlayStation®4 ที่สั่งซื้อล่วงหน้าได้

บทความนี้จะอธิบายเหตุผลที่ทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถดาวน์โหลดเกมจากการสั่งซื้อล่วงหน้าได้ และวิธีการแก้ไขปัญหา

ตรวจสอบว่าได้เปิดการดาวน์โหลดแบบอัตโนมัติไว้

หากผู้ใช้งานต้องการให้เกมที่ได้สั่งซื้อล่วงหน้าไว้ถูกดาวน์โหลดเข้าสู่คอนโซลแบบอัตโนมัติในวันที่เกิมออกวางจำหน่าย ผู้ใช้งานควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการ เปิดการดาวน์โหลดแบบอัตโนมัติ

ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการดาวน์โหลดเนื้อหา

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำตามรายการ ปัญหาการดาวน์โหลด สำหรับ PlayStation®4 ครบทุกรายการ

ลองตรวจสอบสาเหตุที่เป็นไปได้ตามนี้ :

  • PlayStation Network (PSN)
  • เครือข่าย Local Network
  • เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์
  • ปัญหาเฉพาะของแอปพลิเคชัน

ตรวจสอบว่าการสั่งซื้อล่วงหน้าไม่ได้ถูกยกเลิก

ในบางครั้งการสั่งซื้อล่วงหน้าอาจถูกยกเลิกได้ อันเนื่องมาจากตัวเกมที่นำออกจากวันวางจำหน่าย หรือถ้าสามารถค้นหาเกมเจอบน PlayStation Store แสดงว่าผู้พัฒนาเกมได้ทำการเปลี่ยนแปลงกับเกมหลังจากที่ได้ทำการเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้า ถ้าการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นจะทำให้การสั่งซื้อล่วงหน้าทั้งหมดถูกยกเลิก

ตรวจสอบว่าได้ทำการชำระเงินเนื้อหาที่สั่งซื้อล่วงหน้า

We ระบบจะทำการหักเงินจากกระเป๋าเงิน PSN สำหรับการสั่งซื้อล่วงหน้าประมาณ 2 วันก่อนเกมวางจำหน่าย และระบบจะทำการส่งอีเมลแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบในกรณีที่เงินในกระเป็าเงินไม่เพียงพอ และผู้ใช้งานได้ทำการปิดการเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินแบบอัตโนมัติไว้ 
หากผู้ใช้งานมีบัญชีเป็นแบบบัญชีรอง โปรดตรวจสอบกับผู้ใช้งานที่เป็นบัญชีหลักว่ามีเงินในกระเป๋าเงิน PSN เพียงพอ และไม่ได้เกินขีดจำกัดที่บัญชีจะสามารถใช้งานได้
หากไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ เกี่ยวกับกระเป๋าเงิน และระบบไม่ได้ทำการหักเงิน แสดงว่าปัญหาการสั่งซื้อล่วงหน้าอาจมาจากสาเหตุอื่น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเกมได้ออกวางจำหน่ายในประเทศที่ผู้ใช้งานอาศัยอยู่

ตรวจสอบกับผู้จัดจำหน่ายเกมสำหรับวันวางจำหน่ายในแต่ละท้องถิ่น

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา