WS-117224-7

อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน

หากข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อตั้งค่าการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน เป็นเพราะ ID ลงชื่อเข้าใช้ของบัญชี PlayStation™Network ของคุณอาจรวมเข้ากับบริการอื่นของ Sony Group
โปรดยกเลิกการเชื่อมโยง ID ลงชื่อเข้าใช้ แล้วลองตั้งค่าการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนอีกครั้ง

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา