ตั้งค่าการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนใน PSN

วิธีการตั้งค่าการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนใน PlayStation Network

เรียนรู้วิธีการตั้งค่าและยุติการใช้งานการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน (2SV) และตำแหน่งที่จะค้นหารหัสสำรอง 2SV

การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน (2SV) คืออะไร

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ PlayStation™Network (PSN) ในคอนโซล PlayStation®5 หรือ PlayStation®4 โดยเปิดใช้งาน 2SV คุณจะถูกขอให้:

 1. ป้อนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้และ ID ลงชื่อเข้าใช้ (ที่อยู่อีเมล) ของคุณ

 2. ป้อนรหัสการยืนยันจากแอปรับรองความถูกต้องหรือ SMS ที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่คุณลงทะเบียน*

* รหัสการยืนยันมีอายุ 10 นาทีหลังจากคุณพยายามลงชื่อเข้าใช้ หากรหัสหมดอายุ ให้เลือก ส่งรหัสอีกครั้ง จากหน้าลงชื่อเข้าใช้เพื่อรับรหัสใหม่

เมื่อเปิดใช้งานการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน*ผู้เล่นที่ลงชื่อเข้าใช้ในคอนโซล PS3 หรือระบบ PS Vita/TV เป็นครั้งแรกจะถูกขอให้: 

 1. ป้อน ID ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ (ที่อยู่อีเมล) 
 2. ป้อนรหัสผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์แทนรหัสผ่านบัญชีตามปกติ

เมื่อใดควรใช้ การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน

โดยปกติแล้วบัญชีผู้ใช้จะลงชื่อเข้าใช้อยู่ในระบบเสมอ อย่างไรก็ตามคุณจะได้รับรหัสการยืนยันหาก:

 • คุณกำลังลงชื่อเข้าใช้เป็นครั้งแรกหลังเปิดใช้ 2SV

 • คุณลงชื่อออกจาก PlayStation Network ด้วยตัวเองและต้องการลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง

 • คุณรีเซ็ตรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้

 • คุณเปลี่ยน ID ลงชื่อเข้าใช้ (ที่อยู่อีเมล) หรือ ID ออนไลน์ของคุณ

วิธีการตั้งค่าการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน และบันทึกรหัสสำรอง

เลือกอุปกรณ์ด้านล่างเพื่อตั้งค่าการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน

 1. ลงชื่อเข้าใช้ การจัดการบัญชีผู้ใช้ บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแล้วเลือก ความปลอดภัย
 2. ถัดจากสถานะการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน ให้เลือก แก้ไข เปิดใช้งาน ดำเนินการต่อ
 3. เลือกช่องทางที่คุณต้องการรับรหัสการยืนยัน: แอปรับรองความถูกต้อง หรือ ข้อความ:

  แอปรับรองความถูกต้อง
  เปิดแอปรับรองความถูกต้องบนอุปกรณ์มือถือแล้วสแกนรหัส QR หากรหัส QR ล้มเหลว ให้คัดลอกและวางรหัสตัวอักษรและตัวเลข คุณจะเห็นรหัสการยืนยันในแอป

  ข้อความ
  ป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลือกหมายเลขที่ผูกกับบัญชีไว้อยู่แล้ว โดยคุณจะได้รับรหัสการยืนยัน

 4. ป้อนรหัสการยืนยัน 
 5. บันทึก รหัสสำรอง ของคุณ
 1. ไปที่ การตั้งค่า > ผู้ใช้และบัญชีผู้ใช้ > ความปลอดภัย > การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน
 2. เลือก เปิดใช้งาน เพื่อเปิด 2SV 
 3. เลือกช่องทางที่คุณต้องการรับรหัสการยืนยัน: แอปรับรองความถูกต้อง หรือ ข้อความ:

  แอปรับรองความถูกต้อง
  เปิดแอปรับรองความถูกต้องบนอุปกรณ์มือถือแล้วสแกนรหัส QR หากรหัส QR ล้มเหลว ให้คัดลอกและวางรหัสตัวอักษรและตัวเลข คุณจะเห็นรหัสการยืนยันในแอป

  ข้อความ
  ป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลือกหมายเลขที่ผูกกับบัญชีไว้อยู่แล้ว โดยคุณจะได้รับรหัสการยืนยัน 

 4. ป้อนรหัสการยืนยัน 
 5. บันทึก รหัสสำรองของคุณ
 1. ไปที่ การตั้งค่า > การจัดการบัญชี > ข้อมูลบัญชี > ความปลอดภัย > การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน 
 2. เลือก เปิดใช้งาน เพื่อเปิด 2SV 
 3. เลือกช่องทางที่คุณต้องการรับรหัสการยืนยัน: แอปรับรองความถูกต้อง หรือ ข้อความ:

  แอปรับรองความถูกต้อง
  เปิดแอปรับรองความถูกต้องบนอุปกรณ์มือถือแล้วสแกนรหัส QR หากรหัส QR ล้มเหลว ให้คัดลอกและวางรหัสตัวอักษรและตัวเลข จากนั้น คุณจะเห็นรหัสการยืนยันในแอป

  ข้อความ
  ป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลือกหมายเลขที่ผูกกับบัญชีไว้อยู่แล้ว โดยคุณจะได้รับรหัสการยืนยัน 

 4. ป้อนรหัสการยืนยัน 
 5. บันทึก รหัสสำรอง ของคุณ

คุณไม่สามารถเปิดใช้งานการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนในคอนโซล PS3 หรือระบบ PS Vita/TV ได้ คุณต้องเปิดใช้งานผ่านทาง การจัดการบัญชีผู้ใช้ ในคอนโซล PS5 หรือคอนโซล PS4 โดยใช้คำแนะนำด้านบน

 1. เมื่อเปิดใช้งานการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนแล้ว ให้ลงชื่อเข้าใช้ การจัดการบัญชีผู้ใช้ แล้วเลือก ความปลอดภัย
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน แล้วเลือก รหัสผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์ > สร้างรหัสผ่านใหม่ 
 3. ในคอนโซล PS3 หรือระบบ PS Vita/TV ให้ป้อน ID ลงชื่อเข้าใช้ (ที่อยู่อีเมล) และรหัสผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์ การดำเนินการนี้จะตรวจสอบอุปกรณ์
 4. ทำเครื่องหมายที่กล่องเพื่อเปิดใช้งานการลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติ หากคุณเลือกที่จะไม่เปิดใช้งานการลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติ คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์นี้ทุกครั้งที่คุณลงชื่อเข้าใช้
 5. เลือก เสร็จสิ้น และทำซ้ำบนอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ*

*หากคุณอนุญาตอุปกรณ์เดียวกันสองครั้ง อุปกรณ์ดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับรหัสผ่านสองรายการในรายการรหัสผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ แต่คุณสามารถเพิกถอนรหัสผ่านและสร้างรหัสผ่านใหม่ได้ทุกเมื่อ

ประสบปัญหากับการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนใช่หรือไม่

หากคุณประสบปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ด้วยการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน โปรดไปที่คู่มือด้านล่าง

วิธีการค้นหารหัสสำรองการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน

หากคุณไม่สามารถเข้าถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 2SV ของคุณ รหัสสำรองจะช่วยให้คุณเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ หากไม่มีรหัสนี้ คุณจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อกู้คืนบัญชีผู้ใช้ของคุณ

 1. ไปที่ การจัดการบัญชีผู้ใช้ บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแล้วเลือก ความปลอดภัย

 2. เลือก รหัสสำรอง จัดเก็บรหัสสำรองไว้ในที่ปลอดภัย

วิธีการปิด การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน

เลือกอุปกรณ์ด้านล่างเพื่อปิดการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน

 1. ลงชื่อเข้าใช้ การจัดการบัญชีผู้ใช้ บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแล้วเลือก ความปลอดภัย
 2. ถัดจากสถานะการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน ให้เลือก แก้ไข ยุติการใช้งาน
 • ไปที่ การตั้งค่า > ผู้ใช้และบัญชีผู้ใช้ > ความปลอดภัย > การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน > สถานะ - ไม่ได้ใช้งาน
 • ไปที่ การตั้งค่า > การจัดการบัญชีผู้ใช้ > ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ > ความปลอดภัย > การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน > สถานะ - ไม่ได้ใช้งาน

คุณสามารถลบรหัสผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์ออกจากอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตได้โดยใช้การจัดการบัญชีผู้ใช้ 

 1. ลงชื่อเข้าใช้ การจัดการบัญชีผู้ใช้ แล้วเลือก ความปลอดภัย > รหัสผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์ 
 2. เลือก เพิกถอน ถัดจากรหัสผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการลบออกจากอุปกรณ์ของคุณ 

หากคุณเพิกถอนรหัสผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์แต่ยังเปิดใช้งานการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนอยู่ คุณจะต้องสร้างรหัสผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่เพื่อลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งในอุปกรณ์นั้น

วิธีการเปลี่ยนการยืนยันแอปรับรองความถูกต้อง

 1. ยุติการใช้งานการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน

 2. เปิดใช้งานการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนอีกครั้ง และเลือกช่องทางการยืนยันที่คุณต้องการ

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา