SU-30638-0

ไม่สามารถเริ่มการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบได้

โปรดลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. รีสตาร์ทคอนโซล PlayStation®4 และลองอัปเดตอีกครั้งจาก การตั้งค่า > การอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ
  2. หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น ให้เริ่มการทำงานคอนโซล PS4 ใน Safe Mode และเลือก อัปเดตซอฟต์แวร์ีระบบ

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา