Uppdatering av systemprogramvaran för PlayStation®Vita och PlayStation®TV

Uppdatering av systemprogramvaran för PlayStation®Vita och PlayStation®TV

Få den senaste uppdateringen

Uppdatering 3.74 av systemprogramvaran

En uppdatering av systemprogramvaran till PlayStation Vita-system och PlayStation TV-system släpptes den 10 maj 2022. Med den kan du uppdatera systemprogramvaran till version 3.74.

Du bör alltid uppdatera till den senaste versionen av systemprogramvaran. Genom att uppdatera får du tillgång till ytterligare funktioner, bättre användbarhet och bättre säkerhet.

Högerklicka och välj ”Spara som” för att starta nedladdningen.

Version 3.74

För att logga in på PlayStation Network krävs nu ett enhetslösenord för bättre kontoskydd.

Det går inte längre att skapa konton för PlayStation Network på konsolen och vissa kontohanteringsfunktioner är inte längre tillgängliga. Du kan använda din dator eller webbläsaren på din mobil till att få tillgång till kontohanteringsfunktionerna med bättre prestanda, hastighet och säkerhet.

Version 3.73

Den här uppdateringen av systemprogramvaran förbättrar systemets prestanda.

Så här uppdaterar du

Du kan uppdatera PS Vita-systemets och PS TV-systemets programvara med någon av nedanstående metoder.

PS Vita-system

Använd Wi-Fi-funktionen på PS Vita-systemet och uppdatera systemet via Internet.

Du behöver följande om du vill utföra uppdateringen:

 • PS Vita-system
 • Internetanslutning (trådlös)

Du måste konfigurera PS Vita-systemets nätverksinställningar. Läs mer i PS Vita-systemets användarhandbok.

Om du vill göra en uppdatering via Wi-Fi väljer du Inställningar > Start > Systemuppdatering > Uppdatera via Wi-Fi på en plats där det finns en åtkomstpunkt du kan använda. PS Vita-systemet kontrollerar automatiskt via Internet att du har den senaste versionen av systemprogramvaran. Om det finns en uppdateringsfil med en nyare version hämtas den till systemet. Slutför uppdateringen genom att följa instruktionerna på skärmen.

Du kan inte genomföra en uppdatering med hjälp av dataöverföring över ett mobilt nätverk (3G).

Använd nätverksfunktionen på ett PS3-system till att uppdatera via Internet.

Du behöver följande om du vill utföra uppdateringen:

 • PS Vita-system
 • PS3-system

- Systemprogramvaran måste vara version 4.00 eller senare.

- Förbered Internetanslutningen.

Du måste konfigurera PS3-systemets nätverksinställningar. Läs mer i PS3-systemets användarhandbok.

 1. Anslut PS Vita-systemet till PS3-systemet med en USB-kabel.
 2. Alla öppna program måste stängas och du måste välja Användare.
 3. På PS Vita-systemet väljer du Inställningar > Start > Systemuppdatering > Uppdatera genom att ansluta till ett PS3-system.

PS Vita-systemet kontrollerar automatiskt via Internet att du har den senaste versionen av systemprogramvaran. Om det finns en uppdateringsfil med en nyare version hämtas den till systemet. Slutför uppdateringen genom att följa instruktionerna på skärmen.

Använd datorns nätverksfunktion (Windows®/Mac) till att uppdatera systemet via Internet.

Du behöver följande om du vill utföra uppdateringen:

 • PS Vita-system
 • Dator (Windows®/Mac)

- Anslut till Internet.

- Hämta och installera Innehållshanterarassistenten för PlayStation på datorn.

Du kan hämta den från följande webbplats:

http://cma.dl.playstation.net/cma/‎

1. Kontrollera att Innehållshanterarassistenten körs på datorn.

    Windows:
    Sök efter ikonen för Innehållshanterarassistenten i aktivitetsfältets meddelandeområde.

    Mac:
    Sök efter ikonen för Innehållshanterarassistenten i menyfältet.

2. Anslut PS Vita-systemet till datorn med en USB-kabel.

3. På PS Vita-systemet väljer du Inställningar > Start > Systemuppdatering > Uppdatera genom att ansluta till en PC.

PS Vita-systemet kontrollerar automatiskt via Internet att du har den senaste versionen av systemprogramvaran. Om det finns en uppdateringsfil med en nyare version hämtas den till systemet. Slutför uppdateringen genom att följa instruktionerna på skärmen.

Använd en uppdateringsfil på ett PS Vita-kort till att uppdatera systemet.

Du behöver följande om du vill utföra uppdateringen:

 • PS Vita-system/PS TV-system
 • Ett PS Vita-kort som innehåller en uppdateringsfil

När du startar ett spel som innehåller en uppdateringsfil för en senare version visas en skärm där du får instruktioner för uppdateringsprocessen. Slutför uppdateringen genom att följa instruktionerna på skärmen.

PS TV-system

Använd nätverksfunktionen i PS TV-systemet till att uppdatera systemet via Internet.

Du behöver följande om du vill utföra uppdateringen:

 • PS TV-system
 • Internetanslutning (trådansluten eller trådlös)

Du måste konfigurera PS TV-systemets nätverksinställningar. Läs mer i PS TV-systemets användarhandbok.

När du väljer Inställningar > Start > Systemuppdatering kontrollerar PS TV-systemet automatiskt via Internet att du har den senaste versionen av systemprogramvaran. Om det finns en uppdateringsfil med en nyare version hämtas den till systemet. Slutför uppdateringen genom att följa instruktionerna på skärmen.

Hämta uppdateringsfilen till datorn och spara den sedan på en USB-lagringsenhet. Kopiera den sparade filen på PS TV-systemet och uppdatera systemet.

Du behöver följande om du vill utföra uppdateringen:

 • PS TV-system
 • Dator (Windows/Mac)
  Du måste ansluta till Internet.
 • USB-minne
  Det måste finnas 150 MB ledigt utrymme.
 1. Skapa mappar på USB-enheten där uppdateringsfilen ska sparas.
  Använd datorn och skapa en mapp som heter ”PSVITA” på USB-enheten. I den mappen skapar du en till mapp som heter ”UPDATE”.
 2. Hämta uppdateringsfilen och spara den i mappen ”UPDATE” du skapade i steg 1.
  Spara filen med filnamnet ”PSVUPDAT.PUP”.
  LADDA NED NU Klicka här för att börja hämtningen
 3. Stäng av strömmen till PS TV-systemet helt och hållet.
 4. Håll ned strömknappen på PS TV-systemet i minst sju sekunder så att strömmen slås på.
  Systemet startas i felsäkert läge.
 5. Anslut en handkontroll via USB-kabel och tryck sedan på PS-knappen.
 6. Välj Uppdatera systemprogramvaran > Uppdatera från USB-lagringsenhet.
 7. Anslut USB-enheten med uppdateringsfilen till ditt PS TV-system.

Slutför uppdateringen genom att följa instruktionerna på skärmen.

Om uppdateringsfilen inte kan identifieras i PS TV-systemet kontrollerar du att du har skrivit rätt mappnamn och filnamn. Ange mappnamnen och filnamnet med stora bokstäver, utan specialtecken.

Meddelanden

 • Hämta och installera aldrig andra uppdateringar än de officiella uppdateringarna som tillhandahålls av Sony Interactive Entertainment online eller på ett PS Vita-kort. Hämta eller installera inte uppdateringar med någon annan metod än de som beskrivs i systemdokumentationen eller på den här webbplatsen. Om du hämtar eller installerar uppdateringar från en annan källa, med en annan metod eller på ett PS Vita-system som har ändrats eller justerats på något sätt finns det risk för att PS Vita-systemet slutar fungera som det ska. Då kanske det inte heller går att installera den officiella uppdateringen. Om du utför någon av de här åtgärderna kan det leda till att PS Vita-systemets garanti upphör att gälla, samt påverka dina möjligheter att få garantiservice och reparationsservice från Sony Interactive Entertainment.
 • Medan PS Vita-systemet uppdateras ska du inte stänga av systemet eller ta ut minneskortet. Om du avbryter uppdateringen kan systemet sluta fungera.
 • Om batterinivån är låg går det eventuellt inte att starta uppdateringen.
 • Vissa program och visst material kan eventuellt inte användas förrän du har uppdaterat systemprogramvaran.

Systemprogramvara

 • Uppdateringarna av systemprogramvaran till PS Vita och PS TV som installeras på ditt system omfattas av en begränsad licens från Sony Computer Entertainment Inc. Du hittar mer information på http://www.scei.co.jp/psvita-eula/ .

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter