Så här matar du ut en skiva som fastnat i en PS5™-konsol

Så här matar du ut en skiva som fastnat i en PlayStation®5-konsol

Om en skiva fastnar i PS5™-konsolen kan du mata ut den manuellt med följande steg.

Innan du börjar behöver du följande:

 • Ett väl upplyst rum med ett bord att arbeta på. 

 • En stjärnskruvmejsel. 

 • En liten ficklampa (valfritt). 

Obs! Slå inte på och spela inte på konsolen när skyddet är av. 

Stegvisa anvisningar finns på sidan för PlayStation-reparationer.

Manuellt mata ut en skiva som fastnat i en PS5-konsol

 1. Tryck och håll ned strömknappen i tre sekunder för att stänga av PS5-konsolen och ta sedan bort alla kablar och enheter från konsolen.
 2. Placera konsolen på något mjukt på en plan yta och ta bort basen.
 3. Placera konsolen så att basens skruvhål är vänt mot dig, PS-logotypen är vänd nedåt och diskfacket är på din vänstra sida.
 4. Placera handflatorna vid de övre hörnen och ta tag i kanten på höljet. Dra försiktigt locket uppåt och mot dig själv. Du kan höra ett klick.
  Lyft bort höljet.
 5. När höljet är borttaget letar du efter svarta ringar på den optiska enheten, inklusive ett cirkelformat svart plastskydd. Du kan ta bort det här skyddet eller trycka igenom det för att komma åt skruven som det täcker. (Nyare konsoler har kanske inte det här plastskyddet.)
 6. Använd en stjärnskruvmejsel och vrid skruven MEDURS tills hela skivan nästan är helt synlig.
 7. Ta försiktigt bort skivan. Ryck inte ut skivan ur den optiska enheten.
 8. Sätt tillbaka det nedre höljet genom att placera den en bit (ca 2 cm) från den övre kanten och skjuta den tillbaka på plats.
  Du hör ett klickljud när höljet sitter säkert på plats.
 9. Återanslut alla kablar och slå på konsolen.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter