PS5: Mata ut en skiva som fastnat

PS5: Mata ut en skiva som fastnat

Om en skiva fastnar i PS5™-konsolen kan du mata ut den manuellt med följande steg.

Innan du börjar behöver du följande:

 • Ett väl upplyst rum med ett bord att arbeta på. 

 • En stjärnskruvmejsel. 

 • En liten ficklampa (valfritt). 

Obs! Slå inte på och spela inte på konsolen när skyddet är av. 

Stegvisa anvisningar finns under Fix & Replace.

Manuellt mata ut en skiva som fastnat i en PS5™konsol

 1. Stäng av PS5-konsolen och dra ur nätsladden. 

 2. Placera konsolen på något mjukt på en plan yta.  

 3. Dra ur alla kablar från konsolen. 

 4. Ta bort basen från konsolen. 

 5. Lägg konsolen på sidan med diskfacket vänt mot dig. Det övre höljet med en PS-logotyp ska vara vänt nedåt mot bordet.

 6. Sätt handflatorna ovanpå skyddet, nära konsolens bakre högra hörn, och ta tag i kanten på skyddet med fingrarna. Lyft försiktigt i hörnet av skyddet bort från konsolen tills höljet lyfts något (ca 2 cm). När du hör ett klick kommer höljet att lyftas upp lite mer (ungefär 2 cm till). 

 7. Lyft försiktigt bort höljet. Börja på höger sida. 

 8. Leta efter fyra runda delar på den optiska enheten när du har tagit bort höljet. Bredvid dem finns det ett litet, runt dammskydd av svart plast. 

 9. Dra försiktigt bort det så att du ser en skruv under. Lägg dammskyddet åt sidan så länge. 

 10. Vrid skruven medurs med skruvmejseln. Efter flera skruvvarv börjar skivan att synas. Fortsätt att vrida skruven tills hela skivan nästan är helt synlig. Ryck inte ut skivan ur den optiska enheten.

 11. Ta försiktigt ut skivan ur diskfacket för hand. 

 12. Sätt tillbaka dammskyddet över skruven. 

 13. Sätt tillbaka det nedre höljet genom att placera det över konsolens exponerade sida, en bit (cirka 2 cm) från kanten. 

 14. Skjut på höljet tills det klickar på plats. 

 15. Anslut alla kablar och strömsladden igen. Slå på konsolen och kontrollera att allt fungerar.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter