Läs användarhandboken för PS5-konsoler

Läs användarhandboken för PS5-konsoler

Läs om hur du öppnar och förflyttar dig i användarhandboken för PlayStation®5-konsoler.

Läs användarhandboken för PS5-konsoler

  1. Från PS5™-konsolens hemskärm går du till Inställningar > Användarhandbok, hälso- och säkerhetsinformation samt annan information.

  2. Välj Användarhandbok.

Vad är användarhandboken för PS5-konsolen?

Användarhandboken innehåller en beskrivning av huvudfunktionerna och -inställningarna för PS5-konsoler samt tips för expertanvändning. Du kan öppna den via menyn Inställningar på PS5-konsolen.

Förflytta dig i användarhandboken för PS5-konsoler

Du kan använda följande knappar på din trådlösa handkontroll till att förflytta dig i användarhandboken för PS5-konsoler.

Knapp

Åtgärd

L1

Tillbaka

R1

Framåt

Riktningsknappar

Flytta fokus

Vänsterspaken

Flytta pekaren

Högerspaken

Rulla

Kryssknappen

Välj

Cirkelknappen

Tillbaka

Om du vill stänga användarhandboken och gå tillbaka till den ursprungliga skärmen trycker du på alternativknappen och väljer Stäng. Du kan även gå tillbaka till den ursprungliga skärmen genom att trycka flera gånger på cirkelknappen.

  • Om du vill byta utseende byter du tema längst upp till höger i användarhandboken.
  • Olika konsolmodeller har olika utformning och specifikationer. Om du vill ha mer information läser du i den bruksanvisning som medföljde konsolen.

Läs onlinehandböcker för PlayStation-konsoler

Du hittar handböcker för dina PlayStation-produkter genom att läsa följande guide:

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter