PS5-konsolen låter

PS5-konsolen låter

För vissa spel och program kan det hända att PlayStation®5-konsolens kylfläkt låter mer än vanligt.

Varför låter min PS5-konsol?

Det är normalt och betyder bara att fläkten jobbar snabbare för att kyla ned systemet effektivare. Vi rekommenderar de här stegen för att förhindra att PS5-konsolen överhettas:

  • Kontrollera att ventilationsöppningarna på PS5-konsolens sidor och baksida inte är tilltäppta eller blockerade. Se till att det finns minst 10 cm fritt utrymme runt om PS5-konsolen. 
  • Placera inte konsolen på mattor med långa fibrer. 
  • Placera inte konsolen i ett trångt eller överfyllt utrymme. Se till att det inte samlas damm i och runt PS5-konsolens ventilationsöppningar.

Ta bort damm från ventilationsöppningarna

Av säkerhetsskäl ska du alltid koppla bort strömsladden från baksidan av PS5-konsolen när du rengör systemet. Ta bort damm som samlats i och runt om ventilationsöppningarna med en dammsugare på låg effekt.

Löste det inte problemet?

Kontakta oss så får du hjälp.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter