Hjälpmedelsinställningar på PlayStation®4

PlayStation®4 har utformats med ett flertal funktioner som ökar tillgängligheten.

Här hittar du hjälpmedelsinställningarna på PlayStation®4

Du hittar hjälpmedelsalternativen om du går in på Inställningar > Hjälpmedel .

Alternativ för hjälpmedelsinställningar på PlayStation®4

Den här inställningen finns bara för innehåll som har textning för hörselskadade.

Hur konfigurerar jag textning för hörselskadade?
 1. Gå in på Inställningar > Hjälpmedel > Textning för hörselskadade

 2. Markera rutan för Visa textning för hörselskadade

 3. Välj Inställningar för textning för hörselskadade och avmarkera rutan vid Visa textning för hörselskadade enligt innehållet om du vill anpassa hur texten ser ut i textningen för hörselskadade. Du kan bland annat välja texttyp, storlek, textfärg och bakgrundsfärg. Om du vill använda standardinställningarna markerar du rutan Visa textning för hörselskadade enligt innehållet.

Om du vill visa textning för hörselskadade trycker du på OPTIONS-knappen medan du spelar upp BD- eller dvd-skivor och väljer Textning för hörselskadade.

 

Med de här inställningarna kan du ändra knapptilldelningar på handkontrollen. Ändringarna växlar de två knapparnas funktioner.

Observera att anvisningarna på skärmen inte speglar dina knapptilldelningar.

 • Den här funktionen finns bara på PS4™-system som sålts i vissa länder och regioner.
 • Text till tal-funktionen är bara tillgänglig när systemspråket är inställt på amerikansk engelska.

Aktivera text till tal om du vill att text på skärmen och viss sammanhangsbaserad information ska läsas upp. Text till tal fungerar när du navigerar bland meddelanden och använder tangentbordet på skärmen samt i andra menyområden.

De här Text till tal-alternativen finns:

 • Text till tal – markera den här rutan om du vill aktivera text till tal. 
 • Hastighet – ställ in hur snabbt/långsamt anvisningarna ska läsas upp. Hastigheten kan bara justeras när Text till tal är aktiverat. 
 • Volym – om Text till tal är aktiverat väljer du det här alternativet och trycker åt höger eller vänster om du vill höja eller sänka volymen på uppläsningen av anvisningar.

Markera den här rutan om du vill aktivera zoomning på skärmen. När du har aktiverat Zooma:

 • Tryck på PS-knappen och fyrkantsknappen samtidigt för att zooma in. 
 • Flytta förstoringsområdet på skärmen med riktningsknapparna eller de dubbla analoga spakarna. Andra kontroller avaktiveras under zoomning. 
 • Avsluta zoomningen genom att trycka på cirkelknappen eller genom att trycka på PS-knappen och fyrkantsknappen samtidigt. 

Markera den här rutan om du vill invertera färgerna på skärmen.

Obs! Skärmsläckaren går inte igång när färgerna är inverterade.

Den här inställningen gör att texten blir större i de flesta delar av den dynamiska menyn på PS4™. 

Den här inställningen gör att texten på menyerna visas i fetstil.

Använd den här inställningen om du vill göra bakgrunden mörkare så att du får högre kontrast mellan texten och bakgrunden. 

Med den här inställningen kan du välja hur snabbt rullande textmeddelanden ska förflytta sig på skärmen.

Du kan välja på inställningar från Mycket långsam till Snabb.

Med den här inställningen läggs ett antal hjälpmedelsfunktioner till på snabbmenyn. Du visar snabbmenyn genom att trycka ned PS-knappen.

Här är en lista över hjälpmedelsfunktioner som lagts till på snabbmenyn:

 • Aktivera text till tal 
 • Invertera färger 
 • Aktivera anpassade knapptilldelningar 

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter