Hjälpmedelsinställningar på PS4-konsoler

Så här använder du hjälpmedelsinställningar på PS4-konsoler

PlayStation®4-konsolen har utformats med ett flertal funktioner som ökar tillgängligheten.

Hjälpmedelsinställningar på PS4-konsoler

Gå till Inställningar > Hjälpmedel för att konfigurera hjälpmedelsinställningar.

Så här ställer du in anpassade knapptilldelningar på PS4-konsoler

 1. Gå till Inställningar > Hjälpmedel.

 2. Välj Anpassade knapptilldelningar.

 • Med de här inställningarna kan du ändra knapptilldelningar på handkontrollen. Ändringarna växlar de två knapparnas funktioner.
 • Observera att anvisningarna på skärmen inte speglar dina knapptilldelningar.

Så här zoomar du in på PS4-konsoler

 1. Gå till Inställningar > Hjälpmedel.
 2. Aktivera zoomning

När du har aktiverat zoomning:

 • Tryck på PS-knappen och fyrkantsknappen samtidigt för att zooma in.  
 • Flytta förstoringsområdet på skärmen med riktningsknapparna eller vänster- och högerspakarna. Andra kontroller avaktiveras under zoomning.  
 • Avsluta zoomningen genom att trycka på cirkelknappen eller genom att trycka på PS-knappen och fyrkantsknappen samtidigt. 

Du kan förstora innehållet på webbsidor. Tryck på OPTIONS-knappen och välj Zooma eller Förstora.

Zooma
Förstora text eller bilder utan att ändra storlek på fönstret. Sidlayouten kan ändras. Tryck på knapparna L3 och R3 för att zooma in eller ut.

Förstora
Förstora det som visas på skärmen utan att ändra sidlayouten. För att se hela sidan kan du behöva rulla uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger.

Så här anpassar du PS4-konsolens skärm- och textinställningar

 1. Gå till Inställningar > Hjälpmedel.

 2. Välj bland följande skärm- och textinställningar:

Markera den här rutan om du vill invertera färgerna på skärmen.

Obs! Skärmsläckaren går inte igång när färgerna är inverterade.

Den här inställningen gör att texten blir större i de flesta delar av den dynamiska menyn på PS4™-konsolen. 

Den här inställningen gör att texten på menyerna visas i fetstil.

Använd den här inställningen om du vill göra bakgrunden mörkare så att du får högre kontrast mellan texten och bakgrunden. 

Med den här inställningen kan du välja hur snabbt rullande textmeddelanden ska förflytta sig på skärmen.

Du kan välja på inställningar från Mycket långsam till Snabb.

Så här aktiverar du text till tal på PS4-konsoler

 1. Gå till Inställningar > Hjälpmedel.

 2. Välj Text till tal.

Den här funktionen finns bara på PS4™-konsoler som sålts i vissa länder och regioner. Text till tal-funktionen är bara tillgänglig när systemspråket är inställt på amerikansk engelska.

Aktivera text till tal om du vill att text på skärmen och viss sammanhangsbaserad information ska läsas upp. Text till tal fungerar när du navigerar bland meddelanden och använder tangentbordet på skärmen samt i andra menyområden.

De här Text till tal-alternativen finns:

Ställ in hur snabbt/långsamt anvisningarna ska läsas upp. Hastigheten kan bara justeras när Text till tal är aktiverat.  

Öka eller minska volymen för talade instruktioner med höger eller vänster knapp. Volymen kan bara justeras när Text till tal är aktiverat.

Så här aktiverar du textning för hörselskadade på PS4-konsoler

 1. Gå in på Inställningar > Hjälpmedel > Textning för hörselskadade

 2. Markera rutan för Visa textning för hörselskadade

 • Välj Inställningar för textning för hörselskadade och avmarkera rutan vid Visa textning för hörselskadade enligt innehållet om du vill anpassa hur texten ser ut i textningen för hörselskadade. Du kan bland annat välja texttyp, storlek, textfärg och bakgrundsfärg. Om du vill använda standardinställningarna markerar du rutan Visa textning för hörselskadade enligt innehållet.

 • Om du vill visa textning för hörselskadade trycker du på OPTIONS-knappen medan du spelar upp BD- eller dvd-skivor och väljer Textning för hörselskadade.

 • Den här inställningen finns bara för innehåll som har textning för hörselskadade.

Så här lägger du till hjälpmedelsinställningar i snabbmenyn

 1. Gå till Inställningar > Hjälpmedel.

 2. Välj Lägg till på snabbmenyn.

Med den här inställningen läggs hjälpmedelsfunktionerna nedan till i snabbmenyn. Du visar snabbmenyn genom att trycka ned PS-knappen.

 • Aktivera text till tal  
 • Invertera färger  
 • Aktivera anpassade knapptilldelningar.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter