Så här använder du PlayStation®4-mediaspelaren

Så här använder du PlayStation®4-mediaspelaren

Konfigurera PS4-mediaspelaren

Du måste hämta mediaspelaren från PlayStation™Store innan du kan spela upp innehåll och visa dina foton. Välj Mediaspelare från innehållsområdet eller Bibliotek, och välj sedan Ladda ned från skärmen som visas.

Spela upp innehåll med PS4-mediaspelaren

  1. Välj Mediaspelare från innehållsområdet.

Anslutna USB-lagringsenheter eller medieservrar som använder samma nätverk som ditt system hittas och visas automatiskt.

  1. Välj USB-lagringsenheten eller mediaservern.

  2. Välj det innehåll som du vill spela upp.

Om du vill titta på eller spela upp filer från en extern lagringsenhet, till exempel ett USB-minne eller en extern hårddisk, måste filerna sparas i en mapp på lagringsenheten. Musikfiler måste sparas i en mapp med titeln ”MUSIK”.

Spela upp musik i bakgrunden med PS4-mediaspelaren

Börja spela musik med mediaspelaren. Tryck på PS-knappen för att gå tillbaka till hemskärmen. Du kan sedan starta ett spel eller ett annat program samtidigt som du fortsätter lyssna på musik i bakgrunden.

Om du vill pausa uppspelningen, justera volymen eller ändra andra inställningar trycker du och håller ned PS-knappen och väljer Mediaspelare från snabbmenyn.

Föräldrakontroll för PS4-mediaspelaren

Familjeöverhuvud kan ställa in föräldrakontrollnivåer på sina PlayStation-system för att begränsa åtkomst till innehåll.

Aktivera textning för hörselskadade på PS4 

  1. Gå till Inställningar > Hjälpmedel > Textning för hörselskadade och välj Visa textning för hörselskadade.

  2. Starta om mediaspelaren, starta en video och tryck på OPTIONS-knappen för att aktivera textning för hörselskadade.

Begränsningar för PS4-mediaspelaren

  • Vissa språk stöds inte i mediaspelaren.

  • Information om att ansluta till din mediaserver finns i anvisningarna som följde med den enheten.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter