Updated den 26 juni 2019

Uteslutning och avstängning från PlayStation Network

Läs om varför du kan bli utesluten eller avstängd från PlayStation Network och vad du kan göra om det händer

 
 

De flesta uteslutningar och avstängningar från PSN beror på brott mot uppförandereglerna. Om du vill ha mer information om hur du undviker att bli utesluten eller avstängd läser du i artikeln om uppförandereglerna.

 
 

Vilka olika typer av blockering och avstängning finns det?

Avstängningar är tillfälliga. En blockering är permanent och kan inte hävas. Du kanske får ett e-postmeddelande beroende på orsaken till blockeringen eller avstängningen.

  • Blockering eller avstängning av system 

Om ett PlayStation-system blir blockerat eller avstängt går det inte att logga in på PlayStation Network från något lokalt användarkonto på systemet. Det innebär att du inte kan använda systemet för onlinespel via PlayStation Network, för att handla i PlayStation Store eller för hantering av konton. Enskilda konton kan användas till att få åtkomst till PlayStation Network från andra PlayStation-system, förutsatt att dessa konton inte har blockerats eller stängts av.

  • Blockering eller avstängning av konton 

En kontospecifik blockering eller avstängning av ett konto innebär att du inte kan använda det kontot till att logga in på PlayStation Network från något PlayStation-system eller någon annan enhet.

Hur vet jag om det är min konsol eller mitt konto som har drabbats av en blockering eller avstängning?

Om ditt konto eller ditt PlayStation-system är blockerat eller avstängt visas en felkod när du försöker logga in på PlayStation Network. Om du har sökt efter en felkod och har hamnat på den här sidan har den aktuella koden något att göra med blockering eller avstängning.

  • Försök logga in på kontohantering från en uppkopplad enhet. Om du kommer åt kontot på det sättet är det systemet som har blivit blockerat. Om du inte kan logga in alls så gäller blockeringen själva kontot. Observera att både kontot och systemet kan blockeras i vissa fall.
  • Hitta e-postmeddelandet om blockering/avstängning genom att logga in på e-postadressen för ditt inloggnings-ID och sök efter ”PSN” i alla mappar, inklusive i skräppostmappen. 

För de flesta blockeringar och avstängningar skickas ett e-postmeddelande som anger:

  • om det rör sig om en tidsbegränsad (och i så fall hur lång) avstängning eller en permanent blockering
  • orsaken till åtgärden
  • det datum när blockeringen eller avstängningen trädde i kraft.

Om du upptäcker att du har blivit blockerad utan att ha fått något e-postmeddelande om det ska du kontakta kundtjänst. Du kan hitta vårt kontaktnummer genom att skriva ”avstängning” i sökfältet här och följa anvisningarna på skärmen. -------

 
 

Hur tar jag reda på varför jag har blivit blockerad?

Mer information finns i det e-postmeddelande som har skickats till e-postadressen för ditt inloggnings-ID. Kundsupporten kan endast uppge den allmänna orsaken till blockeringen eller avstängningen, vilket framgår av e-postmeddelandet, men kan inte lämna några vidare upplysningar.

Om du upptäcker att du har blivit blockerad utan att ha fått något e-postmeddelande om det ska du kontakta kundtjänst. Du kan hitta vårt kontaktnummer genom att skriva ”avstängning” i sökfältet här och följa anvisningarna på skärmen.

Kan en blockering eller avstängning hävas?

Alla blockeringar och avstängningar från PlayStation Network är resultatet av noggranna undersökningar av Sonys moderatorer. Det innebär att alla blockeringar och avstängningar är slutgiltiga och inte kan bestridas, med följande undantag:

  • Du har stängts av på grund av en kontoskuld. Avstängningen hävs i så fall när du har betalat den utestående skulden.
 
 

Vad händer med mitt material och mina prenumerationer om mitt konto eller min konsol utesluts?

Om ditt konto blir uteslutet får du inte längre tillgång till material, prenumerationer eller trophies som är associerade med kontot. Du får inte tillbaka några pengar för material eller prenumerationer som är aktiva vid tiden för uteslutningen. Det här är i enlighet med tjänstevillkoren för SEN.

Om din konsol blir utesluten kan du fortfarande komma åt ditt konto, ditt material och dina prenumerationstjänster från andra system, förutsatt att inte även ditt konto är uteslutet.

Jag har köpt ett begagnat PlayStation-system som är uteslutet. Kan uteslutningen hävas?

När ett PlayStation-system är uteslutet är beslutet slutgiltigt och kan inte hävas. Det beror på att uteslutningar av PlayStation-system och -konton är svar på de mest allvarliga beteendena.

PlayStation och Sony Entertainment Network rekommenderar att du endast köper nya PlayStation-produkter från betrodda återförsäljare. På så sätt riskerar du inte att köpa ett uteslutet system. Om du har köpt ett uteslutet PlayStation-system kontaktar du återförsäljaren.