Updated den 10 april 2018

Uteslutning och avstängning från PlayStation Network

Läs om varför du kan bli utesluten eller avstängd från PlayStation Network och vad du kan göra om det händer

 
 

De flesta uteslutningar och avstängningar från PSN beror på brott mot uppförandereglerna. Om du vill ha mer information om hur du undviker att bli utesluten eller avstängd läser du i artikeln om uppförandereglerna.

Vilka olika typer av uteslutning och avstängning finns det?

En avstängning är tillfällig: du meddelas om hur länge avstängningen kommer att vara och orsaken till avstängningen i ett e-postmeddelande som skickas till e-postadressen för ditt inloggnings-ID.

Uteslutningar är permanenta och kan inte hävas.

  • Uteslutning/avstängning av system 

Om ett PlayStation-system blir uteslutet eller avstängt går det inte att logga in på PlayStation Network från något lokalt användarkonto på systemet. Det innebär att du inte kan använda systemet för onlinespel via PlayStation Network, för att handla i PlayStation Store eller för hantering av PSN-konton. Enskilda konton kan användas till att få åtkomst till PlayStation Network från andra PlayStation-system, förutsatt att kontona inte har uteslutits eller stängts av.

  • Uteslutning/avstängning av konton 

En kontospecifik uteslutning eller avstängning av ett konto innebär att du inte kan använda det kontot till att logga in på PlayStation Network från något PlayStation-system eller någon annan enhet.

Hur vet jag om min konsol har blivit utesluten eller avstängd, eller om mitt konto är uteslutet eller avstängt?

Om ditt konto eller ditt PlayStation-system är uteslutet eller avstängt visas en felkod när du försöker logga in på PlayStation Network. Om du har sökt efter en felkod och har omdirigerats till den här sidan har den aktuella koden något att göra med uteslutning eller avstängning.

Mer information finns i det e-postmeddelande som har skickats till e-postadressen för ditt inloggnings-ID. E-postmeddelandet innehåller följande information:

  • om det rör sig om en tidsbegränsad (och i så fall hur lång) avstängning eller en permanent uteslutning
  • orsaken till åtgärden 
  • det datum när uteslutningen eller avstängningen trädde i kraft.

Hur tar jag reda på varför jag har blivit utesluten?

Mer information finns i det e-postmeddelande som har skickats till e-postadressen för ditt inloggnings-ID. Kundsupporten kan endast uppge den allmänna orsaken till uteslutningen eller avstängningen, vilket framgår av e-postmeddelandet, men kan inte lämna några vidare upplysningar. Mer information finns i tjänstevillkoren för SEN.

Kan en uteslutning eller avstängning hävas?

Alla uteslutningar och avstängningar från PSN är resultatet av noggranna undersökningar av Sonys moderatorer. Det innebär att alla uteslutningar och avstängningar är slutgiltiga och inte kan bestridas. Det enda undantaget är när en uteslutning eller avstängning beror på en kontoskuld. I så fall kan uteslutningen eller avstängningen hävas när du har betalat det utestående saldot.

Vad händer med mitt material och mina prenumerationer om mitt konto eller min konsol utesluts?

Om ditt konto blir uteslutet får du inte längre tillgång till material, prenumerationer eller trophies som är associerade med kontot. Du får inte tillbaka några pengar för material eller prenumerationer som är aktiva vid tiden för uteslutningen. Det här är i enlighet med tjänstevillkoren för SEN.

Om din konsol blir utesluten kan du fortfarande komma åt ditt konto, ditt material och dina prenumerationstjänster från andra system, förutsatt att inte även ditt konto är uteslutet.

Jag har köpt ett begagnat PlayStation-system som är uteslutet. Kan uteslutningen hävas?

När ett PlayStation-system är uteslutet är beslutet slutgiltigt och kan inte hävas. Det beror på att uteslutningar av PlayStation-system och -konton är svar på de mest allvarliga beteendena.

PlayStation och Sony Entertainment Network rekommenderar att du endast köper nya PlayStation-produkter från betrodda återförsäljare. På så sätt riskerar du inte att köpa ett uteslutet system. Om du har köpt ett uteslutet PlayStation-system kontaktar du återförsäljaren.