Updated den 16 maj 2017

Uteslutna och avstängda konsoler och konton

I den här artikeln får du veta varför vissa användare blir uteslutna eller avstängda från PlayStation Network och vad du ska göra om du själv skulle bli utesluten eller avstängd

 
 

Vad finns det för olika typer av uteslutning och avstängning?

Den vanligaste anledningen till uteslutning eller avstängning av ett konto eller PlayStation-system är att användaren har brutit mot uppförandereglerna. Ta reda på hur du kan undvika uteslutning och avstängning genom att läsa artikeln med uppförandereglerna.

  • Uteslutning/avstängning av konsoler

Om din konsol blir utesluten eller avstängd går det inte att logga in på PlayStation Network från något lokalt användarkonto på systemet. Det innebär att du inte kan använda systemet för onlinespel via PlayStation Network, handla på PlayStation Store eller hantera ditt konto. Kontona kan användas från andra PlayStation-system, förutsatt att inte även kontona har blivit uteslutna eller avstängda.

  • Uteslutning/avstängning av konton

Om ditt konto har blivit uteslutet eller avstängt betyder det att du inte kan logga in på PlayStation Network med ditt Sony Entertainment Network-konto från något PlayStation-system eller någon annan enhet som du använder för att logga in på kontot.

  • Skillnaden mellan uteslutning och avstängning

En avstängning är tidsbegränsad. Vi kan meddela dig via e-post hur länge avstängningen gäller eller så kan du kontakta oss. En uteslutning är permanent och kan inte hävas.

Hur vet jag om min konsol eller mitt konto har blivit uteslutet eller avstängt?

Om ditt konto eller ditt PlayStation-system blir uteslutet eller avstängt visas en felkod när du försöker logga in på PlayStation Network. Om du har sökt efter en felkod och hamnat på den här sidan har den aktuella koden något att göra med uteslutning eller avstängning. Du har antagligen redan fått ett e-postmeddelande från oss med mer information. E-postmeddelandet innehåller följande information:

  • Om det rör sig om en tidsbegränsad (och i så fall hur lång) avstängning eller en permanent uteslutning
  • Orsaken till att du har blivit utesluten (se listan med orsaker på den här sidan)
  • Vilket datum uteslutningen eller avstängningen av kontot eller konsolen började gälla

I följande fall skickar vi inte ut något e-postmeddelande:

  • Uteslutningen eller avstängningen av ditt PlayStation-system har skett i enlighet med någon annan del av användarvillkoren för PSN.

Moderatorer och kundsupport kan inte ge någon närmare information om fall som berör uteslutning eller avstängning. Innan vi fattar beslut om uteslutning eller avstängning utreder och dubbelkollar vi den aktivitet som användaren beskylls för i syfte att säkerställa att en uteslutning eller avstängning inte drabbar en användare av misstag. Det innebär att vi sällan häver en uteslutning eller avslutar en avstängning i förtid.

Hur tar jag reda på varför jag har blivit utesluten?

Mer information finns i det e-postmeddelande som vi har skickat till den e-postadress som är kopplad till ditt inloggnings-ID. Observera att vare sig kundsupport eller moderatorer kan ge någon närmare information än den allmänna orsaken till din uteslutning/avstängning (se nedan). Kundsupport och moderatorer kan inte lämna ut kopior eller utskrifter av någon aktivitet som kan tänkas ligga bakom uteslutningen.

Vad innebär orsaken?

Vi kan utesluta eller stänga av en användares konto eller system om användaren bryter mot tjänstevillkoren för SEN. Överträdelsen kan ha ägt rum i samband med onlinespel eller vid onlinekommunikation i något spel eller någon tjänst som tillhandahålls av Sony (första part) eller i något spel eller någon tjänst som tillhandahålls av något annat företag (tredje part).

Kan en uteslutning eller avstängning hävas?

Vi utreder alla klagomål och anmälningar mot innehåll noga innan vi fattar beslut om uteslutning eller avstängning. Därför är våra beslut om uteslutning och avstängning alltid slutgiltiga. Det enda undantaget är om uteslutningen eller avstängningen beror på att det finns en skuld på kontot och användaren betalar av den skulden.

Innan vi fattar beslut om uteslutning eller avstängning utreder och dubbelkollar vi den aktivitet som användaren beskylls för i syfte att säkerställa att en uteslutning eller avstängning inte drabbar en användare av misstag. Det innebär att vi sällan häver en uteslutning eller avslutar en avstängning i förtid.

Vad gäller om det var någon annan än jag som orsakade uteslutningen?

Du ansvarar för all aktivitet på ditt konto. Det framgår av tjänstevillkoren för SEN som du godkände när du skapade kontot. Vi kommer inte att häva uteslutningen om det framkommer att du har lämnat ut din PlayStation Network-kontoinformation till någon annan användare, som i sin tur har blivit utesluten på grund av något som har hänt när den användaren varit inloggad på ditt konto.

Kan jag diskutera uteslutningen med PlayStation?

Vi utreder alla klagomål och anmälningar mot innehåll noga innan vi fattar beslut om uteslutning eller avstängning. Därför är våra beslut om uteslutning och avstängning alltid slutgiltiga. Det enda undantaget är om uteslutningen eller avstängningen beror på att det finns en skuld på kontot och användaren betalar av den skulden.

Kundsupporten kan uppge den allmänna orsaken till uteslutningen eller avstängningen, vilket framgår av det e-postmeddelande som du har fått från oss, men kommer inte att delta i några vidare diskussioner. Mer information om orsaken till uteslutningen finns i det e-postmeddelande som vi har skickat till den e-postadress som är kopplad till ditt inloggnings-ID. Du kan även läsa igenom tjänstevillkoren för SEN.

Vad händer med mina prenumerationer och med innehåll som jag har köpt om mitt konto eller min konsol utesluts?

Om ditt konto blir uteslutet har du inte längre tillgång till eventuella prenumerationer, innehåll som du har köpt eller trophies som du har vunnit. Du kommer inte att få tillbaka några pengar för innehåll eller prenumerationer som är aktiva vid tiden för uteslutningen. Detta är i enlighet med tjänstevillkoren för SEN.

Om din konsol blir utesluten kan du fortfarande nå ditt konto, ditt innehåll och dina prenumerationstjänster från andra system, förutsatt att inte även ditt konto har blivit uteslutet.

Vilka onlinefunktioner kan jag använda om både konsolen och kontot utesluts?

Du kan fortfarande ha begränsad åtkomst till vissa funktioner när konsolen och kontot har uteslutits/stängts av. Vi kan inte uttala oss om vilka funktioner du kan använda, eftersom detta kan komma att ändras.

Jag har köpt ett begagnat PlayStation-system och nu har jag fått ett felmeddelande om uteslutning. Kan uteslutningen hävas?

När ett PlayStation-system har uteslutits är beslutet slutgiltigt och kan inte hävas. Det beror på att uteslutning av PlayStation-system och konton endast sker till följd av mycket grova överträdelser och att det är omöjligt att kontrollera att den användare som försöker logga in på PlayStation Network via det aktuella systemet inte är samma person som uteslutningen gäller.

PlayStation och Sony Entertainment Network rekommenderar kunder att endast köpa nya PlayStation-produkter från betrodda återförsäljare. På så sätt riskerar du inte att köpa ett uteslutet system. Kontakta återförsäljaren om du har köpt ett uteslutet PlayStation-system.