Updated den 6 april 2017

WC–40371–5 – PS4-felkod

Den kupongkod du angav är inte giltig.

 
 

De vanligaste orsakerna är:

  • Du angav fel kod.
  • Koden du försöker lösa in har upphört att gälla eller har inte aktiverats än.
  • Regionen för ditt PSN-konto stämmer inte överens med kupongkodens region.
  • Ditt konto uppfyller inte ett villkor som kupongkoden omfattas av.

Förslag:

  1. Kontrollera att du har angett rätt kod.
  2. Kontrollera om datumet för koden är giltigt, och om kampanjkoden regleras av några villkor för användning.