Updated den 2 augusti 2019

SU-42481-9 – PS4-felkod

Om du har fått den här felkoden kände PS4-systemet inte igen uppdateringsfilen till systemprogramvaran och uppdateringen har misslyckats. Hitta steg för att felsöka felkod SU-42481-9.

 
 

SU-42481-9 PlayStation felkod

Installera om systemprogramvaran för PS4-systemet i felsäkert läge

  1. Stäng av PS4-enheten helt (håll ner strömknappen). 
  2. När systemlampan är släckt, starta PS4-systemet i felsäkert läge genom att hålla ner strömknappen tills en andra signal hörs. 
  3. Välj Felsäkert läge alternativ 3 > [Uppdatera via Internet].

Om denna process misslyckas måste du uppdatera systemprogramvaran för PS4-systemet med hjälp av guiden nedan: