Updated den 28 juni 2016

NW-31473-8 – PS4-felkod

Anslutningsfel

 
 
  1. Kontrollera att PSN-tjänsterna är tillgängliga.
  2. Om PSN är tillgängligt kan du testa din internetanslutning. Gå till [Inställningar] > [Nätverk] > [Testa Internet-anslutning] för att kolla att du kan ansluta till internet.
  3. Om du ser det här felet i ett party kan det bero på för många anslutningsförsök. Försök senare.