Updated den 3 december 2015

NW-31374-8 – PS4-felkod

Tidsgränsen överskreds för anslutningen

Kontrollera att routerns eller åtkomstpunktens brandväggsinställningar inte blockerar UDP-portarna 3478 och 3479.

Om du inte vet hur du kontrollerar det kontaktar du routertillverkaren eller Internetleverantören (ISP) för att få hjälp. 

Om du fortfarande har problem kan du försöka senare, eftersom problemet kan bero på att servern har tillfälligt hög belastning.