Updated den 8 september 2015

8002AE17 – PS3-felkod

Det här är vanligtvis ett onlineanslutningsfel som kan bero på en tillfällig överbelastning i din Internettjänst eller i Internetanslutningen.

 
 

 

Lösning: