Updated den 19 augusti 2015

8002995C – PS3-felkod

Ett fel uppstår i PlayStation 3-systemet vid skrivning till hårddisken.

 
 

Lösning

  • Gå till felsäkert läge och välj [Bygg upp databas på nytt]. Klicka här för mer information om hur du startar felsäkert läge.
  • Om problemet kvarstår kan du formatera om PlayStation 3-hårddisken. Obs! Om du gör det kommer alla data att tas bort från hårddisken. Klicka här för information om hur du säkerhetskopierar dina data.
  • Formatera om hårddisken genom att gå till Inställningar > [Systeminställningar] > [Återställ PS3™-system].
  • Om problemet kvarstår besöker du eu.playstation.com/contact och kontaktar kundtjänst.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.