Updated den 18 augusti 2015

80028A09 – PS3-felkod

Du har nått det högsta antalet personer som du kan lägga till i din lista över blockerade på PlayStation Network.

 
 

Lösning:

  • Du måste ta bort minst en användare från listan över blockerade innan du kan lägga till fler personer i den.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.